Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
subdirectory_arrow_right CMP Piaseczno
subdirectory_arrow_right Centrum Medyczne CMP
  • location_on Adres: 05-500 Piaseczno ul. Puławska 33
grade Ocena: 0.0
Oceń placówkę


Protezy kończyn dolnych Cena *
Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palców
więcej >>
Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo tworzywa sztucznego
więcej >>
Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme'a: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych, z tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza podudzia tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza uda tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry albo z drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza uda modularna: z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych niewymienionych materiałów, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza uda szczudłowa
więcej >>
Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Proteza tymczasowa przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego, z uchwytami dla kończyn górnych
więcej >>
Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Pończocha kikutowa — przy amputacji w obrębie stopy
więcej >>
Pończocha kikutowa — przy amputacji podudzia
więcej >>
Pończocha kikutowa — przy amputacji uda
więcej >>
Pończocha kikutowa albo majteczki przy jednostronnej pełnej amputacji kończyny dolnej albo majteczki przy obustronnej pełnej amputacji kończyn dolnych
więcej >>
Protezy kończyn górnych Cena *
Proteza kosmetyczna części ręki
więcej >>
Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z tulejką ramienia, z dłonią protezową
więcej >>
Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową
więcej >>
Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
Proteza robocza mechaniczna części ręki
więcej >>
Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem
więcej >>
Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem
więcej >>
ełnej amputacji kończyny górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniem
więcej >>
Uchwyty robocze do protez kończyn górnych, np.: hak wieloczynnościowy albo hak dwudzielny
więcej >>
Pończochy kikutowe — przy amputacji przedramienia
więcej >>
Pończochy kikutowe — przy amputacji ramienia
więcej >>
Pończochy kikutowe — przy pełnej amputacji kończyny górnej
więcej >>
Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne Cena *
Aparat korekcyjny palucha koślawego
więcej >>
Aparaty odciążająco-korekcyjne dla palców stóp
więcej >>
Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa
więcej >>
Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym lub bez
więcej >>
Aparat na opadającą stopę (stopowo--goleniowy tylny)
więcej >>
Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy
więcej >>
Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym
więcej >>
Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy
więcej >>
Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Aparat do kolana odciążający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Aparat DAFO
więcej >>
Aparat zapobiegający przeprostowi kolana
więcej >>
Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy
więcej >>
Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Aparat odciążający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Pas biodrowy z szyną
więcej >>
Niski kosz biodrowy z szyną biodrową
więcej >>
Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową
więcej >>
Aparaty ortopedyczne na kończyny górne Cena *
Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskaziciela
więcej >>
Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki
więcej >>
Aparat utrzymujący wyprost palców
więcej >>
Aparat redresujący: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)
więcej >>
Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka
więcej >>
Aparat redresujący staw łokciowy
więcej >>
Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący nadgarstek i podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera
więcej >>
Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i palców
więcej >>
Aparat korygujący Lamba
więcej >>
Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera
więcej >>
Aparat na rękę i przedramię wg Engena
więcej >>
Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost
więcej >>
Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa
więcej >>
Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy
więcej >>
Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstka
więcej >>
Aparat uczynniający palce
więcej >>
Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców
więcej >>
Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce
więcej >>
Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Aparat na przedramię i ramię: szynowo--opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowy
więcej >>
Szyna odwodząca
więcej >>
Szyna elewacyjna
więcej >>
Ortezy kończyny dolnej Cena *
Orteza korekcyjna palucha koślawego
więcej >>
Orteza odciążająco-korekcyjna dla palców stóp
więcej >>
Orteza stabilizująca staw skokowy
więcej >>
Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa
więcej >>
Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym albo bez
więcej >>
Orteza na opadającą stopę (stopowo--goleniowa tylna)
więcej >>
Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy
więcej >>
Orteza stopowo-goleniowa
więcej >>
Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym
więcej >>
Orteza na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy
więcej >>
Aparat szynowo-opaskowy na podudzie ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Orteza do kolana odciążająca z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego z przegubem skokowym albo bez
więcej >>
Orteza stawu kolanowego stabilizująca: z szynami (stalkami), sznurowana lub na rzepy
więcej >>
Orteza stawu kolanowego stabilizująco - korygująca z regulatorem ustawienia zgięcia stawu
więcej >>
Orteza na goleń i udo: szynowo-opaskowa lub tulejkowa, skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Łuska na całą kończynę dolną: z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez
więcej >>
Szyna nocna na całą kończynę dolną z sandałem korygująca koślawość lub szpotawość kolana
więcej >>
Orteza redresująca staw kolanowy
więcej >>
Orteza rzepki stabilizująca
więcej >>
Orteza zapobiegająca przeprostowi kolana
więcej >>
Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy
więcej >>
Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
Orteza ratująca stopę jednoszynowa sprężynowa
więcej >>
Aparat odciążający kończynę dolną: typu Thomasa, z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Szyna Engelmanna
więcej >>
Szyna Saint-Germaina
więcej >>
Szyna Denis-Browna, bez sandałków albo z sandałkami
więcej >>
Poduszka Frejki
więcej >>
Rozwórka Koszli
więcej >>
Orteza do leczenia dysplazji stawów biodrowych
więcej >>
Pajacyk Grucy
więcej >>
Szyna Ortolaniego
więcej >>
Szelki Grucy albo Pawlika
więcej >>
Ortezy kończyny górnej Cena *
Aparat Stacka
więcej >>
Orteza korygująca kciuk i wskaziciel
więcej >>
Orteza redresująca: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)
więcej >>
Orteza redresująca: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka
więcej >>
Orteza redresująca staw łokciowy
więcej >>
Orteza podpórczo-stabilizująca nadgarstek, dłoń i palce: podpórcza nadgarstka Bunnela albo stabilizująca nadgarstek i podpierająca dłoń Hommonda, albo podpórcza dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera
więcej >>
Orteza korygująca niedowład prostowników nadgarstka i palców
więcej >>
Orteza korygująca Lamba
więcej >>
Orteza korekcyjna ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera
więcej >>
Orteza na rękę i przedramię: wg Engena albo łuska śródręczna, albo łuska z szyną przedramienia, albo łuska z wysięgnikiem i podciągami palców
więcej >>
Orteza na rękę i przedramię: wg Swansona albo wg Bunnela wspomagająca zgięcie albo wspomagająca wyprost
więcej >>
Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa
więcej >>
Orteza redresująca radializację ręki: taśmowa albo drutowa
więcej >>
Łuska grzbietowa dłoni i przedramienia z cięgnami sprężynowymi palców
więcej >>
Orteza nadgarstka: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Ortezanustalającannadgarstekn z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce
więcej >>
Orteza na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenia ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Orteza łokciowa: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Aparat na przedramię i ramię: szynowo--opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Orteza czynnościowa kończyny górnej ze stawem Hosmera
więcej >>
Orteza na ramię i bark: ze stawem barkowym albo bez, skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Orteza odwodząca kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie, albo sprężynowa
więcej >>
Orteza elewacyjna
więcej >>
Orteza odwodząca
więcej >>
Orteza stabilizująco-odciążająca
więcej >>
Temblak kończyny górnej
więcej >>
Gorsety Cena *
Gorset szkieletowy (Calota)
więcej >>
Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem
więcej >>
Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi
więcej >>
Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi
więcej >>
Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa
więcej >>
Gorset odciążający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznego
więcej >>
Gorset korekcyjny do leczenia skolioz
więcej >>
Prostotrzymacz wg Hohmanna
więcej >>
Prostotrzymacz wg Taylora
więcej >>
Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami
więcej >>
Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna
więcej >>
Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa
więcej >>
Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo--krzyżowy
więcej >>
Półgorsetowa orteza szyjna
więcej >>
Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy
więcej >>
Kołnierz pneumatyczny
więcej >>
Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Kołnierz typu „Florida"
więcej >>
Kołnierz Schantza miękki
więcej >>
Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)
więcej >>
Ortezy Cena *
Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi
więcej >>
Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi
więcej >>
Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa
więcej >>
Prostotrzymacz wg Hohmanna
więcej >>
Prostotrzymacz wg Taylora
więcej >>
Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami
więcej >>
Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna
więcej >>
Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa
więcej >>
Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-- krzyżowy
więcej >>
Pas na rozejście spojenia łonowego
więcej >>
Półgorsetowa orteza szyjna
więcej >>
Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy
więcej >>
Kołnierz pneumatyczny
więcej >>
Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
Kołnierz typu „Florida"
więcej >>
Kołnierz Schantza miękki
więcej >>
Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)
więcej >>
Kołnierz rta kręcz karku
więcej >>
Pelota korekcyjna na łopatkę
więcej >>
Prostotrzymacz na kurzą klatkę piersiową
więcej >>
Obuwie ortopedyczne Cena *
Obuwie na stopę o różnym zniekształceniu
więcej >>
Obuwie wyrównujące skrócenie kończyny dolnej
więcej >>
Obuwie przy amputacjach w obrębie stopy
więcej >>
Obuwie do aparatów ortopedycznych: ze strzemieniem do buta albo do sandała
więcej >>
Kule Cena *
Kula łokciowa ze stopniową regulacją
więcej >>
Kula dla reumatyków
więcej >>
Kula pachowa
więcej >>
Kula przedramienna z kółkiem
więcej >>
Laska inwalidzka
więcej >>
Laska dla niewidomych (biała)
więcej >>
Trójnóg
więcej >>
Czwórnóg
więcej >>
Balkoniki Cena *
Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie
więcej >>
Wózek inwalidzki Cena *
Wózek inwalidzki ręczny
więcej >>
Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku — czynnych zawodowo
więcej >>
Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy
więcej >>
Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę
więcej >>
Protezy (inne) Cena *
Fotelik dla dzieci do siedzenia
więcej >>
Indywidualne przedmioty pionizujące
więcej >>
Pełzak (wózek do raczkowania)
więcej >>
Układ kostny Cena *
Artroskopia stawu ramiennego z rekonstrukcją tkanek miękkich
więcej >>
Artroskopia, stawu ramiennego; rekonstrukcja obrąbka
więcej >>
Artroskopia kolana; autoprzeszczepy kostno-chrzęstne, przeszczep łąkotki, przeszczep chondrocytów, rekonstrukcja chrząstki
więcej >>
Artroskopia kolana z część./całk. usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozłamania
więcej >>
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego
więcej >>
Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy)
więcej >>
Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne)
więcej >>
Usunięcie zespolenia (wewnątrzkostne, przykostne)
więcej >>
Leczenie operacyjne uszkodzeń ścięgien naczyń nerwów na poziomie ręki, palców
więcej >>
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny dolnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną
więcej >>
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny górnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną
więcej >>
Artroskopia stawu ramiennego, zeszycie torebki stawowej, ścięgien, stożka rotatorów, usunięcie ciała wolnego, błony maziowej
więcej >>
Usuniecie torbieli Bakera
więcej >>
Biologiczna stymulacja gojenia
więcej >>
Artroskopia stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)
więcej >>
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)
więcej >>
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)
więcej >>
Artroskopia stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)
więcej >>
Układ nerwowy Cena *
Stabilizacja tylna kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)
więcej >>


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.