Regulamin

1. Serwis medyczny 'ZdrowieDlaWszystkich.pl' udostępniany jest przez przedsiębiorstwo Zdrowie dla Wszystkich z siedzibą przy

ul. Górczewskiej 181/ E1-102, Warszawa 01-459.

2. Celem serwisu medycznego 'ZdrowieDlaWszystkich.pl' jest dostarczenie użytkownikom w sposób czytelny, niezbędnych informacji o usługach zdrowotnych i warunkach ich świadczenia w placówkach ochrony zdrowia.

3. Zdrowie dla wszystkich umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu korzystanie z zasobów serwisu medycznego za pomocą narzędzi informatycznych udostępnionych pod adresem www.ZdrowieDlaWszystkich.pl.

4. Za pośrednictwem serwisu medycznego użytkownicy mogą prezentować swoje treści. Treść dodawanych prezentacji musi być zgodna z prawdą. Każda zmiana w treści prezentacji oraz każda nowa prezentacja pojawia się w Serwisie medycznym po zatwierdzeniu przez Administratora.

5. Całkowita odpowiedzialność za treści i zawartość prezentacji ponosi użytkownik z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

6. Zdrowie Dla Wszystkich zastrzega sobie prawo do:

a) natychmiastowego skasowania treści bez uprzedzenia w wypadku naruszenia regulaminu;

b) skasowania w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach 'ZdrowieDlaWszystkich.pl;

c) całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług na stronach www.ZdrowieDlaWszystkich.pl po uprzednim powiadomieniu użytkownika;

d) zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie po uprzednim powiadomieniu użytkowników. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach 'ZdrowieDlaWszystkich.pl';

7. Zdrowie Dla Wszystkich zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych związanych z serwisem medycznym bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

8. Zdrowie Dla Wszystkich nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treść danych zamieszczanych na stronie www.ZdrowieDlaWszystkich.pl;

b) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi;

c) szkody spowodowane wyłączeniem systemu z powodu awarii sieci energetycznej lub łącz operatorów sieci teleinformatycznych.

9. W celu złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu medycznego Użytkownik powinien wysłać informację na adres biuro///zdrowiedlawszystkich.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji a odpowiedzi będą udzielane na podany w adresie reklamacyjnym adres email.

10. Zamieszczone w Serwisie medycznym informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem. Nie są one także w stanie zastąpić bezpośredniej konsultacji u lekarza. Dane umieszczone w Serwisie mają charakter włącznie informacyjny.

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Zdrowie dla Wszystkich z
siedzibą przy ul. Górczewskiej 181/ E1-102, Warszawa 01-459.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b)  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zdrowie dla wszystkich, ul. Górczewska 181/E102, 01-459 Warszawa.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zdrowie dla wszystkich, ul. Górczewska 181/E102, 01-459 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

a) listownie na adres: Zdrowie dla wszystkich, ul. Górczewska 181/E102, 01-459 Warszawa
b) przez e-mail: biuro@zdrowiedlawszystkich.pl
c) telefonicznie: 22 390 59 89

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

a) realizować zawartą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
b) świadczyć usługi opisane w Regulaminie,
c) obsłużyć pytania i reklamacje, jeśli wpłyną,
d) przekazać materiały promujące usługi własne administratora danych,
e) archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.  

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
b) podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
c) podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
c) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
d) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
e) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

6. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Źródła danych

a) osoba fizyczna, która utworzyła konto w serwisie zgodnie z warunkami Regulaminu,
b) osoba fizyczna, która zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) publiczny Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzony przez wojewodę.

8. Dodatkowe informacje

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy, że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@zdrowiedlawszystkich.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 

Polityka prywatności 

1. Dane operatora serwisu podane są w regulaminie.

2. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, o których mowa w §3 oraz w ust. 3 i 4 poniżej jest Operator. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Operatora stanowi zgoda zarejestrowanego Użytkownika udzielana w toku procesu rejestracji, o którym mowa w §3. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: biuro@zdrowiedlawszystkich.pl. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez Użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: biuro@zdrowiedlawszystkich.pl. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisów oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

5. Operator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną nazwę indywidualną Użytkownika i przyporządkowane mu hasło. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu.

6. Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

7. Jeżeli Użytkownik lub użytkownik niezarejestrowany uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skarga wolna jest od opłat.

DLA PACJENTÓW

>> Znajdź placówkę
>> Znajdź operację lub zabieg
>> Znajdź chorobę
>> Regulamin
DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

>> Korzyści dla placówki
>> Cennik
PORTAL

>> O inicjatywie
>> Kontakt
>> Partnerzy
Copyright © 2008-2024 Zdrowie Dla Wszystkich