• Adres: 87-300 Brodnica ul. Piwna 5
  • Nr tel. 056-658-44-01
  • Nr fax 056-658-44-99
  • www.citomed.pl


Protezy kończyn dolnych Cena *
Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palców
więcej >>
-
Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme'a: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych, z tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
-
Proteza podudzia tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
-
Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
-
Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
-
Proteza uda tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
-
Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
-
Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry albo z drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
-
Proteza uda modularna: z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych niewymienionych materiałów, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
-
Proteza uda szczudłowa
więcej >>
-
Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
-
Proteza tymczasowa przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
więcej >>
-
Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego, z uchwytami dla kończyn górnych
więcej >>
-
Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
-
Pończocha kikutowa — przy amputacji w obrębie stopy
więcej >>
-
Pończocha kikutowa — przy amputacji podudzia
więcej >>
-
Pończocha kikutowa — przy amputacji uda
więcej >>
-
Pończocha kikutowa albo majteczki przy jednostronnej pełnej amputacji kończyny dolnej albo majteczki przy obustronnej pełnej amputacji kończyn dolnych
więcej >>
-
Protezy kończyn górnych Cena *
Proteza kosmetyczna części ręki
więcej >>
-
Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
-
Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
-
Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z tulejką ramienia, z dłonią protezową
więcej >>
-
Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową
więcej >>
-
Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
-
Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
-
Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
-
Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
więcej >>
-
Proteza robocza mechaniczna części ręki
więcej >>
-
Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem
więcej >>
-
Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem
więcej >>
-
ełnej amputacji kończyny górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniem
więcej >>
-
Uchwyty robocze do protez kończyn górnych, np.: hak wieloczynnościowy albo hak dwudzielny
więcej >>
-
Pończochy kikutowe — przy amputacji przedramienia
więcej >>
-
Pończochy kikutowe — przy amputacji ramienia
więcej >>
-
Pończochy kikutowe — przy pełnej amputacji kończyny górnej
więcej >>
-
Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne Cena *
Aparat korekcyjny palucha koślawego
więcej >>
-
Aparaty odciążająco-korekcyjne dla palców stóp
więcej >>
-
Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa
więcej >>
-
Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym lub bez
więcej >>
-
Aparat na opadającą stopę (stopowo--goleniowy tylny)
więcej >>
-
Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy
więcej >>
-
Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym
więcej >>
-
Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy
więcej >>
-
Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
-
Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
-
Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Aparat do kolana odciążający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
-
Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
-
Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Aparat DAFO
więcej >>
-
Aparat zapobiegający przeprostowi kolana
więcej >>
-
Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy
więcej >>
-
Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
-
Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
-
Aparat odciążający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Pas biodrowy z szyną
więcej >>
-
Niski kosz biodrowy z szyną biodrową
więcej >>
-
Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową
więcej >>
-
Aparaty ortopedyczne na kończyny górne Cena *
Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskaziciela
więcej >>
-
Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki
więcej >>
-
Aparat utrzymujący wyprost palców
więcej >>
-
Aparat redresujący: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)
więcej >>
-
Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka
więcej >>
-
Aparat redresujący staw łokciowy
więcej >>
-
Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący nadgarstek i podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera
więcej >>
-
Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i palców
więcej >>
-
Aparat korygujący Lamba
więcej >>
-
Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera
więcej >>
-
Aparat na rękę i przedramię wg Engena
więcej >>
-
Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost
więcej >>
-
Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa
więcej >>
-
Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy
więcej >>
-
Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstka
więcej >>
-
Aparat uczynniający palce
więcej >>
-
Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców
więcej >>
-
Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce
więcej >>
-
Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Aparat na przedramię i ramię: szynowo--opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowy
więcej >>
-
Szyna odwodząca
więcej >>
-
Szyna elewacyjna
więcej >>
-
Ortezy kończyny dolnej Cena *
Orteza korekcyjna palucha koślawego
więcej >>
-
Orteza odciążająco-korekcyjna dla palców stóp
więcej >>
-
Orteza stabilizująca staw skokowy
więcej >>
-
Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa
więcej >>
-
Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym albo bez
więcej >>
-
Orteza na opadającą stopę (stopowo--goleniowa tylna)
więcej >>
-
Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy
więcej >>
-
Orteza stopowo-goleniowa
więcej >>
-
Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym
więcej >>
-
Orteza na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy
więcej >>
-
Aparat szynowo-opaskowy na podudzie ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
-
Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
-
Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Orteza do kolana odciążająca z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
-
Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
-
Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego z przegubem skokowym albo bez
więcej >>
-
Orteza stawu kolanowego stabilizująca: z szynami (stalkami), sznurowana lub na rzepy
więcej >>
-
Orteza stawu kolanowego stabilizująco - korygująca z regulatorem ustawienia zgięcia stawu
więcej >>
-
Orteza na goleń i udo: szynowo-opaskowa lub tulejkowa, skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Łuska na całą kończynę dolną: z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez
więcej >>
-
Szyna nocna na całą kończynę dolną z sandałem korygująca koślawość lub szpotawość kolana
więcej >>
-
Orteza redresująca staw kolanowy
więcej >>
-
Orteza rzepki stabilizująca
więcej >>
-
Orteza zapobiegająca przeprostowi kolana
więcej >>
-
Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy
więcej >>
-
Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
-
Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
więcej >>
-
Orteza ratująca stopę jednoszynowa sprężynowa
więcej >>
-
Aparat odciążający kończynę dolną: typu Thomasa, z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Szyna Engelmanna
więcej >>
-
Szyna Saint-Germaina
więcej >>
-
Szyna Denis-Browna, bez sandałków albo z sandałkami
więcej >>
-
Poduszka Frejki
więcej >>
-
Rozwórka Koszli
więcej >>
-
Orteza do leczenia dysplazji stawów biodrowych
więcej >>
-
Pajacyk Grucy
więcej >>
-
Szyna Ortolaniego
więcej >>
-
Szelki Grucy albo Pawlika
więcej >>
-
Ortezy kończyny górnej Cena *
Aparat Stacka
więcej >>
-
Orteza korygująca kciuk i wskaziciel
więcej >>
-
Orteza redresująca: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)
więcej >>
-
Orteza redresująca: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka
więcej >>
-
Orteza redresująca staw łokciowy
więcej >>
-
Orteza podpórczo-stabilizująca nadgarstek, dłoń i palce: podpórcza nadgarstka Bunnela albo stabilizująca nadgarstek i podpierająca dłoń Hommonda, albo podpórcza dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera
więcej >>
-
Orteza korygująca niedowład prostowników nadgarstka i palców
więcej >>
-
Orteza korygująca Lamba
więcej >>
-
Orteza korekcyjna ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera
więcej >>
-
Orteza na rękę i przedramię: wg Engena albo łuska śródręczna, albo łuska z szyną przedramienia, albo łuska z wysięgnikiem i podciągami palców
więcej >>
-
Orteza na rękę i przedramię: wg Swansona albo wg Bunnela wspomagająca zgięcie albo wspomagająca wyprost
więcej >>
-
Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa
więcej >>
-
Orteza redresująca radializację ręki: taśmowa albo drutowa
więcej >>
-
Łuska grzbietowa dłoni i przedramienia z cięgnami sprężynowymi palców
więcej >>
-
Orteza nadgarstka: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Ortezanustalającannadgarstekn z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce
więcej >>
-
Orteza na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenia ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Orteza łokciowa: skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Aparat na przedramię i ramię: szynowo--opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Orteza czynnościowa kończyny górnej ze stawem Hosmera
więcej >>
-
Orteza na ramię i bark: ze stawem barkowym albo bez, skórzana albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Orteza odwodząca kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie, albo sprężynowa
więcej >>
-
Orteza elewacyjna
więcej >>
-
Orteza odwodząca
więcej >>
-
Orteza stabilizująco-odciążająca
więcej >>
-
Temblak kończyny górnej
więcej >>
-
Gorsety Cena *
Gorset szkieletowy (Calota)
więcej >>
-
Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem
więcej >>
-
Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi
więcej >>
-
Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi
więcej >>
-
Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa
więcej >>
-
Gorset odciążający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Gorset korekcyjny do leczenia skolioz
więcej >>
-
Prostotrzymacz wg Hohmanna
więcej >>
-
Prostotrzymacz wg Taylora
więcej >>
-
Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami
więcej >>
-
Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna
więcej >>
-
Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa
więcej >>
-
Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo--krzyżowy
więcej >>
-
Półgorsetowa orteza szyjna
więcej >>
-
Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy
więcej >>
-
Kołnierz pneumatyczny
więcej >>
-
Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Kołnierz typu „Florida"
więcej >>
-
Kołnierz Schantza miękki
więcej >>
-
Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)
więcej >>
-
Ortezy Cena *
Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi
więcej >>
-
Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi
więcej >>
-
Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa
więcej >>
-
Prostotrzymacz wg Hohmanna
więcej >>
-
Prostotrzymacz wg Taylora
więcej >>
-
Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami
więcej >>
-
Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna
więcej >>
-
Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa
więcej >>
-
Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-- krzyżowy
więcej >>
-
Pas na rozejście spojenia łonowego
więcej >>
-
Półgorsetowa orteza szyjna
więcej >>
-
Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy
więcej >>
-
Kołnierz pneumatyczny
więcej >>
-
Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego
więcej >>
-
Kołnierz typu „Florida"
więcej >>
-
Kołnierz Schantza miękki
więcej >>
-
Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)
więcej >>
-
Kołnierz rta kręcz karku
więcej >>
-
Pelota korekcyjna na łopatkę
więcej >>
-
Prostotrzymacz na kurzą klatkę piersiową
więcej >>
-
Obuwie ortopedyczne Cena *
Obuwie na stopę o różnym zniekształceniu
więcej >>
-
Obuwie wyrównujące skrócenie kończyny dolnej
więcej >>
-
Obuwie przy amputacjach w obrębie stopy
więcej >>
-
Obuwie do aparatów ortopedycznych: ze strzemieniem do buta albo do sandała
więcej >>
-
Kule Cena *
Kula łokciowa ze stopniową regulacją
więcej >>
-
Kula dla reumatyków
więcej >>
-
Kula pachowa
więcej >>
-
Kula przedramienna z kółkiem
więcej >>
-
Laska inwalidzka
więcej >>
-
Laska dla niewidomych (biała)
więcej >>
-
Trójnóg
więcej >>
-
Czwórnóg
więcej >>
-
Balkoniki Cena *
Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie
więcej >>
-
Wózek inwalidzki Cena *
Wózek inwalidzki ręczny
więcej >>
-
Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku — czynnych zawodowo
więcej >>
-
Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy
więcej >>
-
Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę
więcej >>
-
Protezy (inne) Cena *
Fotelik dla dzieci do siedzenia
więcej >>
-
Indywidualne przedmioty pionizujące
więcej >>
-
Pełzak (wózek do raczkowania)
więcej >>
-
Układ kostny Cena *
Artroskopia stawu ramiennego z rekonstrukcją tkanek miękkich
więcej >>
-
Artroskopia, stawu ramiennego; rekonstrukcja obrąbka
więcej >>
-
Artroskopia kolana; autoprzeszczepy kostno-chrzęstne, przeszczep łąkotki, przeszczep chondrocytów, rekonstrukcja chrząstki
więcej >>
-
Artroskopia kolana z część./całk. usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozłamania
więcej >>
-
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego
więcej >>
-
Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy)
więcej >>
-
Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne)
więcej >>
-
Usunięcie zespolenia (wewnątrzkostne, przykostne)
więcej >>
-
Leczenie operacyjne uszkodzeń ścięgien naczyń nerwów na poziomie ręki, palców
więcej >>
-
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny dolnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną
więcej >>
-
Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny górnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego, zeszycie torebki stawowej, ścięgien, stożka rotatorów, usunięcie ciała wolnego, błony maziowej
więcej >>
-
Usuniecie torbieli Bakera
więcej >>
-
Biologiczna stymulacja gojenia
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)
więcej >>
-
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)
więcej >>
-
Artroskopia, stawu ramiennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)
więcej >>
-
Artroskopia stawu ramiennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)
więcej >>
-
Układ nerwowy Cena *
Stabilizacja tylna kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby tkanek miękkich, kości i chrząstki
Apophysitis calcanei
więcej >>
Artretyzm
więcej >>
Artroza
więcej >>
Artroza kręgosłupowo-żebrowa
więcej >>
Artroza segmentu kręgowego
więcej >>
Biodro przeskakujące
więcej >>
Biodro trzaskające
więcej >>
Boczne skrzywienie kręgosłupa
więcej >>
Ból karku
więcej >>
Ból kończyn
więcej >>
Ból pleców
więcej >>
Bóle kręgosłupa
więcej >>
Chondromalacja rzepki
więcej >>
Choroba Bechterewa
więcej >>
Choroba Forestiere - Rotes - de Querol
więcej >>
Choroba Haglunda - Severa
więcej >>
Choroba Scheuermanna
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgów szyjnych
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
więcej >>
Cysta kostna
więcej >>
Dna moczanowa
więcej >>
Dreszcze
więcej >>
Drgawki
więcej >>
Dysplazja stawów biodrowych
więcej >>
Dysplazja stawu biodrowego
więcej >>
Gonartroza
więcej >>
Gruźlica kości
więcej >>
Guz olbrzymiokomórkowy
więcej >>
Hiperostoza usztywniająca kręgosłupa
więcej >>
Koksartroza
więcej >>
Kolana koślawe
więcej >>
Kolana szpotawe
więcej >>
Koślawy palec u stopy
więcej >>
Krzywica
więcej >>
Kurcz
więcej >>
Łokieć tenisisty
więcej >>
Martwica guza kości piętowej
więcej >>
Miastenia
więcej >>
Mięsak kościopochodny
więcej >>
Młodzieńcza kifoza
więcej >>
Neuropatia
więcej >>
Niedomoga mięśniowa
więcej >>
Niedowład kończyn
więcej >>
Osteofitoza trzonów kręgowych
więcej >>
Osteomalacja
więcej >>
Osteonecrosis
więcej >>
Osteoporoza
więcej >>
Ostroga piętowa
więcej >>
Palce młotkowate
więcej >>
Płaskostopie
więcej >>
Postrzał i rwa kulszowa
więcej >>
Reumatoidalne zapalenie stawów
więcej >>
Skolioza
więcej >>
Spondyloarthrosis
więcej >>
Stopa suszkowata
więcej >>
Torbiel samotna kości
więcej >>
Urazy i złamania nosa
więcej >>
Wrodzona stopa końsko - szpotawa
więcej >>
Wrodzona stopa płaska
więcej >>
Wrodzony kręcz szyi
więcej >>
Zapalenie kaletki maziowej
więcej >>
Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej
więcej >>
Zastrzał
więcej >>
Zespół bolesnego barku
więcej >>
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
więcej >>
Złamania kostek goleni
więcej >>
Złamania kości przedramienia
więcej >>
Złamania kości stępu
więcej >>
Złamania kości śródstopia i palców stopy
więcej >>
Złamania kości udowej
więcej >>
Złamania miednicy
więcej >>
Złamania trzonu kości udowej
więcej >>
Złamanie kości
więcej >>
Złamanie kości podudzia
więcej >>
Złamanie kości ramiennej
więcej >>
Złamanie kości śródręcza i palców ręki
więcej >>
Złamanie kręgosłupa
więcej >>
Złamanie łopatki
więcej >>
Złamanie nadgarstka
więcej >>
Złamanie obojczyka
więcej >>
Złamanie rzepki
więcej >>
Złamanie żeber
więcej >>
Zwyrodnienie biodra
więcej >>
Zwyrodnienie stawów kęgów szyjnych
więcej >>
Zwyrodnienie stawu kolanowego
więcej >>
Artropatia w przebiegu chorób jelit
więcej >>
asymetria twarzy głowa pochylona w bok
więcej >>
ból (promieniujący do ucha, żuchwy i potylicy)
więcej >>
ból barku
więcej >>
ból kolana
więcej >>
ból kości
więcej >>
ból kręgosłupa
więcej >>
ból krzyżów
więcej >>
ból łydek
więcej >>
ból mięśni
więcej >>
ból palca
więcej >>
ból pięty
więcej >>
ból prawego podżebrza
więcej >>
ból promieniujący do kończyny
więcej >>
ból stawów
więcej >>
ból stopy
więcej >>
ból szczęki
więcej >>
ból szyi
więcej >>
ból wielostawowy
więcej >>
Bóle grzbietu
więcej >>
bóle kostno
więcej >>
bóle kostno - stawowe
więcej >>
bóle krzyża
więcej >>
bóle mięśniowe
więcej >>
bóle stawowe
więcej >>
bóle stawów
więcej >>
Chondrokalcynoza
więcej >>
Choroba Kaschin-Becka
więcej >>
Choroba Kienbocka
więcej >>
Choroba Legg-Calve-Perthesa
więcej >>
Choroba Pageta
więcej >>
Choroba Stilla
więcej >>
Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowego
więcej >>
Ciało obce w jamie stawowe
więcej >>
deformacja stopy
więcej >>
długie kończyny
więcej >>
dolegliwości reumatyczne
więcej >>
drętwienie
więcej >>
drętwienie kończyn
więcej >>
drętwienie nóg
więcej >>
drętwienie rąk
więcej >>
drżenie
więcej >>
drżenie grubofaliste
więcej >>
drżenie kończyn
więcej >>
drżenie mięśni
więcej >>
Gruźlicze zapalenie stawu
więcej >>
Guzkowe zapalenie tętnic
więcej >>
kifoza i lordoza
więcej >>
kurcze mięśni
więcej >>
lewego ramienia
więcej >>
łopatki
więcej >>
Martwica jałowa kości
więcej >>
Młodzieńcze zapalenie stawów
więcej >>
niedowład mięśni
więcej >>
obniżenie sprawności fizycznej
więcej >>
obrzęk kończyn dolnych
więcej >>
obrzęk stawu
więcej >>
obrzęk stawu kolanowego
więcej >>
obrzęk stóp
więcej >>
obrzęki kończyn dolnych
więcej >>
Odczynowe zapalenie stawów
więcej >>
opadanie stopy
więcej >>
osłabienie mięśni
więcej >>
Osteoporoza ze złamaniem patologicznym
więcej >>
Paluch koślawy
więcej >>
paraliż mięsni
więcej >>
pęknięcia kości
więcej >>
pogrubienie stawu
więcej >>
Poinfekcyjne i reaktywne zapalenie stawów
więcej >>
Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
więcej >>
powiększenie kości
więcej >>
przerost mięśni
więcej >>
Przykurcz Dupuytriena
więcej >>
Ropne zapalenie stawów
więcej >>
Samoistne pęknięcie ścięgna
więcej >>
skrócenie palców
więcej >>
Skrócenie ścięgna Achillesa
więcej >>
skrzywienie głowy
więcej >>
skurcz mięśni
więcej >>
skurcze
więcej >>
skurcze mięśni
więcej >>
skurcze w nogach
więcej >>
spadek gęstości kości
więcej >>
Staw rzekomy
więcej >>
stawowe
więcej >>
sztywność karku
więcej >>
sztywność stawów
więcej >>
szybszy wzrost
więcej >>
Toczeń układowy
więcej >>
Torbiel podkolanowa Bakera
więcej >>
Twardzina układowa
więcej >>
Uszkodzenia łąkotek
więcej >>
Wtrętowe zapalenie mięśni
więcej >>
zaburzenia ruchu
więcej >>
zaburzenie ruchu
więcej >>
zapalenie skórno-mięśniowe
więcej >>
zapalenie stawów
więcej >>
Zapalenie szpiku kostnego
więcej >>
Zapalenie ścięgna Achillesa
więcej >>
Zespół de Quervaina
więcej >>
Zespół Sjogrena
więcej >>
Ziarniniakowatość Wegenera
więcej >>
złamania
więcej >>
zniekształcenie klatki piersiowej
więcej >>
zniekształcenie stawów typu Charcota
więcej >>
Zwyrodnienie kręgosłupa
więcej >>
Zwyrodnienie wielostawowe
więcej >>
Choroby maziówki i ścięgien
więcej >>
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości
więcej >>
Choroby chrząstki
więcej >>
Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Drżenie rąk
więcej >>
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Riketsjozy
więcej >>
Robaczyce
więcej >>
Zimnica
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Niedożywienie
więcej >>
Choroba addisona
więcej >>
Rodzinne przedwczesne dojrzewanie męskie
więcej >>
Zespół Conna
więcej >>
Zespół Cuschinga
więcej >>
Choroby skóry i tkanki podskórnej
Zapalenie skóry i wyprysk
więcej >>
Artropatie i schorzenia grzbietu
Artropatie pochodzenia zakaźnego
więcej >>
Zapalne artropatie wielostawowe
więcej >>
Inne choroby stawów
więcej >>
Inne choroby grzbietu
więcej >>
Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych
Oparzenia termiczne i chemiczne
więcej >>
Oparzenia termiczne i chemiczne powierzchni zewnętrznej ciała
więcej >>
Oparzenia termiczne i chemiczne oka i narządów wewnętrznych
więcej >>
Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała
więcej >>
Skutki toksyczne substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych
więcej >>
Choroby układu krążenia
Arytmia
więcej >>
Pancytopenia
więcej >>
Zaburzenie rytmu serca
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Askarioza
więcej >>
Choroba Leśniowskiego i Crohna
więcej >>
Zapalenie końcowego odcinka jelita cienkiego
więcej >>
Zapalenie miazgi zęba
więcej >>
Choroby układu oddechowego
Zapalenie krtani
więcej >>
Choroby układu moczowo-płciowego
Zapalenie macicy
więcej >>
Zapalenie miedniczek nerkowych
więcej >>
Zapalenie stercza
więcej >>
Zapalenie sutka
więcej >>
Złamanie prącia
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Ortopedia
Ortopedia

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/diagnostyka (czas wypełnienia 1 min.)

Oceniam możliwość rezerwacji terminu wizyty u lekarza przez Internet
-

Jak oceniam długość oczekiwania na wizytę
-

Jak oceniam czas oczekiwania w przychodni
-

Jak oceniam możliwość uzyskania porady medycznej przez telefon
-

Jak oceniam realizację wizyty domowych
-

W jakim stopniu personel w Rejestracji prezentuje profesjonalizm i uprzejmość
-

Mogę przeglądać mój ERP/on-line (Elektroniczny Rekord Pacjenta - historia choroby, umówione wizyty oraz wyniki badań przez Internet)
-

Jestem informowany (telefonicznie lub przez Internet) o terminie najbliższej wizyty
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

W przypadku znacznych odchyleń od normy jestem niezwłocznie informowany (telefonicznie/on-line) o konieczności ponownej wizyty
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 30 sek.)

Czy pielęgniarka przed wykonaniem czynności przedstawiła się
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich