Centrum Diagnostyczne, Szpital Medicover
subdirectory_arrow_right Centrum Diagnostyki Medicover, Szpital Medicover
subdirectory_arrow_right Szpital Medicover
  • location_on Adres: al. Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa - Wilanów
grade Ocena: 2.92593

Oceń placówkę
  • location_on al. Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa - Wilanów
  • phone +48 500 900 900
  • phone +48 500 900 500
  • phone Nr fax +48 22 857 20 00
  • web http://www.medicover.pl/szpital/


Nowoczesny, w pełni cyfrowy sprzęt diagnostyczny jest wizytówką Szpitala Medicover.

Szpitalne Centrum Diagnostyczne składa się z 8 wyspecjalizowanych pracowni, w których skład wchodzą: Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Cyfrowa Pracownia Badań RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, Cyfrowa Pracownia Echokardiografii, Pracownia Prób Wysiłkowych, Pracownia Badań Dopplerowskich, Pracownia EKG.

W pracowni Rezonansu Magnetycznego Szpital Medicover wykonuje badania: Diagnostyki ośrodkowego układu nerwowego, Ortopedyczne, Onkologiczne, Angiograficzne (całkowicie nieinwazyjne obrazowanie naczyń), Dróg żółciowych, Całego ciała Pacjenta – Whole body.

W pracowni tomografii komputerowej wykonujemy: Zaawansowane badania neurologiczne, Wysokospecjalistyczne badania onkologiczne z komputerowym wspomaganiem wykrywania zmian onkologicznych, Nieinwazyjne badania kardiologiczne (naczyń wieńcowych i funkcji serca), Badania ortopedyczne, Badania naczyń: statyczne oraz dynamiczne (4D).

Posiadamy zaawansowany technologicznie sprzęt do mammografii cyfrowej pozwalający na wykonanie badania diagnostycznego przy zachowaniu najmniejszej z możliwych dawek promieniowania. Aparat zapewnia Pacjentom komfort i wygodę, gwarantując znakomitą jakość i dokładną diagnozę.

Oferujemy szeroką diagnostykę ultrasonograficzną: Badania naczyń (pełen zakres) - Color Doppler Echokardiografię, Badania ultrasonograficzne piersi, Badania położnicze, Badania tarczycy, Badania jamy brzucha, Badania gruczołu krokowego.

Szpital Medicover świadczy usługi w zakresie diagnostyki gastroenterologicznej: Gastroskopii, Anoskopii, Rektoskopii, Sigmoidoskopii.

MR (rezonans magnetyczny) Cena *
Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych
więcej >>
Rezonans magnetyczny barku
więcej >>
Rezonans magnetyczny głowy
więcej >>
Rezonans magnetyczny głowy z kontrastem
więcej >>
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej
więcej >>
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej z kontrastem
więcej >>
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej
więcej >>
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej z kontrastem
więcej >>
Rezonans magnetyczny kolana
więcej >>
Rezonans magnetyczny kości
więcej >>
Rezonans magnetyczny kręgosłupa odcinek lędźwiowo - krzyżowy L-S
więcej >>
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego Th
więcej >>
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego
więcej >>
Rezonans magnetyczny miednicy
więcej >>
Rezonans magnetyczny miednicy z kontrastem
więcej >>
Rezonans magnetyczny nadgarstka
więcej >>
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej z kontrastem
więcej >>
Rezonans magnetyczny stawów biodrowych
więcej >>
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo - biodrowych
więcej >>
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego
więcej >>
Rezonans magnetyczny stawu skokowego
więcej >>
Rezonans magnetyczny, Głowa oraz kontrast oraz spektroskopia
więcej >>
Rezonans magnetyczny, Głowa oraz spektroskopia
więcej >>
Rezonans magnetyczny, Jama brzuszna oraz cholangiografia MR oraz TK
więcej >>
Rezonans magnetyczny, Jama brzuszna+ cholangiografia MR
więcej >>
Rezonans magnetyczny, Kości długie
więcej >>
Rezonans magnetyczny, Kręgosłup 1 odcinek oraz kontrast
więcej >>
Rezonans magnetyczny, Serce
więcej >>
Rezonans magnetyczny, Serce oraz kontrast
więcej >>
Rezonans magnetyczny, Tętnice obwodowe oraz kontrast
więcej >>
Angiografia rezonansu magnetycznego
więcej >>
Kontrast Gadovist
więcej >>
Kontrast Magnevist
więcej >>
Rezonans magnetyczny kolana - artrografia
więcej >>
Rezonans magnetyczny kości skroniowych
więcej >>
Rezonans magnetyczny kości skroniowych z kontrastem
więcej >>
Rezonans magnetyczny kręgosłupa odcinek lędźwiowo - krzyżowy L-S z kontrastem
więcej >>
Rezonans magnetyczny kręgosłupa odcinek lędźwiowo - krzyżowy L-S z kontrastem
więcej >>
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego Th z kontrastem
więcej >>
Rezonans magnetyczny nadnerczy
więcej >>
Rezonans magnetyczny nadnerczy z kontrastem
więcej >>
Rezonans magnetyczny oczodołów
więcej >>
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej
więcej >>
Rezonans magnetyczny sutków
więcej >>
Rezonans magnetyczny szyi
więcej >>
Rezonans magnetyczny tkanek miękkich z kontrastem
więcej >>
Rezonans magnetyczny twarzoczaszki
więcej >>
Rezonans magnetyczny wątroby
więcej >>
Rezonans magnetyczny wątroby z kontrastem
więcej >>
Rezonans stawów skroniowo - żuchwowych
więcej >>
Rezonans tylnej jamy czaszki
więcej >>
Rezonans tylnej jamy czaszki z kontrastem
więcej >>
RTG (Rentgen) Cena *
RTG, Badanie osiowe stawu barkowego
więcej >>
RTG, Czaszka
więcej >>
RTG, Klatka piersiowa AP
więcej >>
RTG, Kość przedramienia
więcej >>
RTG, Kość udowa i podudzie AP-bok
więcej >>
RTG, Kręgosłup C
więcej >>
RTG, Kręgosłup L-S
więcej >>
RTG, Kręgosłup Th
więcej >>
RTG, Miednicy i stawów biodrowych
więcej >>
RTG, Nadgarstek
więcej >>
RTG, Nos
więcej >>
RTG, Nosogardło
więcej >>
RTG, Obojczyk
więcej >>
RTG, Oczodoły
więcej >>
RTG, Palca
więcej >>
RTG, Pantomogram
więcej >>
RTG, Przeglądowe jamy brzusznej
więcej >>
RTG, Ręka
więcej >>
RTG, Staw barkowy
więcej >>
RTG, Staw kolanowy
więcej >>
RTG, Staw łokciowy
więcej >>
RTG, Staw skokowy
więcej >>
RTG, Stawów krzyżowo-biodrowych
więcej >>
RTG, Stawy biodrowe
więcej >>
RTG, Stawy biodrowe dzieci
więcej >>
RTG, Stopy lub ręki
więcej >>
RTG, Śiodła tureckiego
więcej >>
RTG, Telerentgenogram
więcej >>
RTG, Uszne
więcej >>
RTG, Warstwowe krtani
więcej >>
RTG, Wiek szkieletowy
więcej >>
RTG, Zatok obocznych nosa
więcej >>
RTG, Zęba
więcej >>
RTG, Żebra
więcej >>
RTG, Żuchwa
więcej >>
TK (tomograf komputerowy) Cena *
Angiografia - tętnice kończyn dolnych
więcej >>
Angiografia - tętnice mózgowe
więcej >>
Angiografia - tętnice nerkowe
więcej >>
Angiografia - tętnice szyjne
więcej >>
Angiografia - tętnice trzewne
więcej >>
Angiografia Tomografia komputerowa wielorzędowa
więcej >>
Cholangiografia - TK
więcej >>
CT badania naczyniowe, głowa, szyja, klatka piersiowa, j.brzuszna
więcej >>
CT Calcium Score (16 r.ż.)
więcej >>
CT głowa
więcej >>
CT głowa, kregosłup,zatoki, k.skroniowe, klatka piersiowa
więcej >>
CT jamy brzusznej
więcej >>
CT jamy brzusznej - trójfazowe
więcej >>
CT jamy miednicy
więcej >>
CT klatka piersiowa - tt.wieńcowe
więcej >>
CT klatka piersiowa oraz kontrast
więcej >>
CT kończyny dolne/górne
więcej >>
CT wirtualna koloskopia (16 r.ż.)
więcej >>
HR Tomografia komputerowa klatki piersiowej
więcej >>
Kontrast TK doustny
więcej >>
Kontrast TK dożylny 100ml
więcej >>
Kontrast TK dożylny 150ml
więcej >>
Kontrast TK dożylny 50ml
więcej >>
Tomografia komputerowa barku
więcej >>
Tomografia komputerowa barku - artrografia
więcej >>
Tomografia komputerowa biodra - artrografia
więcej >>
Tomografia komputerowa głowy
więcej >>
Tomografia komputerowa głowy dwufazowa
więcej >>
Tomografia komputerowa głowy z kontrastem
więcej >>
Tomografia komputerowa jamy brzusznej - badanie wielofazowe
więcej >>
Tomografia komputerowa jamy brzusznej dwufazowa
więcej >>
Tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem
więcej >>
Tomografia komputerowa klatki piersiowej dwufazowa
więcej >>
Tomografia komputerowa klatki piersiowej z kontrastem
więcej >>
Tomografia komputerowa kolana
więcej >>
Tomografia komputerowa kolana - artrografia
więcej >>
Tomografia komputerowa kolonografia
więcej >>
Tomografia komputerowa kości
więcej >>
Tomografia komputerowa kości skroniowych
więcej >>
Tomografia komputerowa kręgosłupa
więcej >>
Tomografia komputerowa krtani
więcej >>
Tomografia komputerowa miednicy
więcej >>
Tomografia komputerowa miednicy małej wielofazowe
więcej >>
Tomografia komputerowa nadgarstka
więcej >>
Tomografia komputerowa nadnerczy
więcej >>
Tomografia komputerowa nadnerczy wielofazowa z kontrastem
więcej >>
Tomografia komputerowa nerek wielofazowe
więcej >>
Tomografia komputerowa nosogardła
więcej >>
Tomografia komputerowa oczodołów dwufazowa
więcej >>
Tomografia komputerowa serca Calcium Score
więcej >>
Tomografia komputerowa serca koronarografia
więcej >>
Tomografia komputerowa serca koronarografia z oceną czynności lewej komory serca
więcej >>
Tomografia komputerowa stawów biodrowych
więcej >>
Tomografia komputerowa stawu łokciowego
więcej >>
Tomografia komputerowa stawu mostkowo - obojczykowego
więcej >>
Tomografia komputerowa stawu skokowego
więcej >>
Tomografia komputerowa szyi dwufazowa
więcej >>
Tomografia komputerowa wątroby - badanie wielofazowe
więcej >>
Tomografia komputerowa zatok
więcej >>
USG (ultrasonografia) Cena *
Diagnostyka nowotworów - biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG
więcej >>
Diagnostyka nowotworów - biopsja stereotaktyczna cienkoigłowa (pod kontrolą mammografii)
więcej >>
Diagnostyka nowotworów - biopsja stereotaktyczna gruboigłowa (pod kontrola mammografii)
więcej >>
Diagnostyka nowotworów - mammografia z badaniem przedmiotowym
więcej >>
Diagnostyka nowotworów - ultrasonografia piersi
więcej >>
Diagnostyka nowotworów - ultrasonografia węzłów chłonnych
więcej >>
Diagnostyka nowotworów - założenie kotwicy do zmiany w gruczole piersiowym pod kontrolą mammografii (procedura stereotaktyczna)
więcej >>
USG Biopsja cienkoigłowa (BAC)
więcej >>
USG Diagnostyka nadciśnienia nerkowo-pochodnego
więcej >>
USG Diagnostyka przepływów w żyle wrotnej, żyłach nerkowych, żyłach wątrobowych i tętnicach krezkowych
więcej >>
USG Gałka oczna
więcej >>
USG Jama brzuszna
więcej >>
USG Jądra
więcej >>
USG Naczynia kończyn górnych
więcej >>
USG Narząd rodny
więcej >>
USG piersi
więcej >>
USG Przezciemiączkowe mózgu i móżdżku
więcej >>
USG Stawy, więzadła, ścięgna, mięsnie
więcej >>
USG Ślinianki
więcej >>
USG Tarczyca
więcej >>
USG Tętnice kończyn dolnych
więcej >>
USG Dopler tętnic szyjnych
więcej >>
USG Żyły kończyn dolnych
więcej >>


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

  • Diagnostyka

  • Diagnostyka obrazowa
Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
19299-Certyfikat_szpitalbezbolu.jpg Szpital bez bólu 08-02-2010 07-02-2013 Polskie Towarzystwo Badania Bólu Certyfikat Szpital bez bólu jest potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego
CMJ-Medicover.PNG Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości 02-02-2011 02-02-2014 Centrum Monitorowania Jakości Opieka szpitalna
mcov.JPG Certyfikat Systemu Zarządzania ISO9001:2008 29-07-2011 29-07-2014 DNV Det Norske Veritas Opieka ambulatoryjna, leczenie szpitalne, pomoc doraźna
DLA PACJENTÓW

>> Znajdź placówkę
>> Znajdź operację lub zabieg
>> Znajdź chorobę
>> Regulamin
DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

>> Korzyści dla placówki
>> Cennik
PORTAL

>> O inicjatywie
>> Kontakt
>> Partnerzy
Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich