Centrum Diagnostyczne, Szpital Medicover

Szpital MedicoverNowoczesny, w pełni cyfrowy sprzęt diagnostyczny jest wizytówką Szpitala Medicover.

Szpitalne Centrum Diagnostyczne składa się z 8 wyspecjalizowanych pracowni, w których skład wchodzą: Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Cyfrowa Pracownia Badań RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, Cyfrowa Pracownia Echokardiografii, Pracownia Prób Wysiłkowych, Pracownia Badań Dopplerowskich, Pracownia EKG.

W pracowni Rezonansu Magnetycznego Szpital Medicover wykonuje badania: Diagnostyki ośrodkowego układu nerwowego, Ortopedyczne, Onkologiczne, Angiograficzne (całkowicie nieinwazyjne obrazowanie naczyń), Dróg żółciowych, Całego ciała Pacjenta – Whole body.

W pracowni tomografii komputerowej wykonujemy: Zaawansowane badania neurologiczne, Wysokospecjalistyczne badania onkologiczne z komputerowym wspomaganiem wykrywania zmian onkologicznych, Nieinwazyjne badania kardiologiczne (naczyń wieńcowych i funkcji serca), Badania ortopedyczne, Badania naczyń: statyczne oraz dynamiczne (4D).

Posiadamy zaawansowany technologicznie sprzęt do mammografii cyfrowej pozwalający na wykonanie badania diagnostycznego przy zachowaniu najmniejszej z możliwych dawek promieniowania. Aparat zapewnia Pacjentom komfort i wygodę, gwarantując znakomitą jakość i dokładną diagnozę.

Oferujemy szeroką diagnostykę ultrasonograficzną: Badania naczyń (pełen zakres) - Color Doppler Echokardiografię, Badania ultrasonograficzne piersi, Badania położnicze, Badania tarczycy, Badania jamy brzucha, Badania gruczołu krokowego.

Szpital Medicover świadczy usługi w zakresie diagnostyki gastroenterologicznej: Gastroskopii, Anoskopii, Rektoskopii, Sigmoidoskopii.

MR (rezonans magnetyczny) Cena *
Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny barku
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny głowy
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny głowy z kontrastem
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej
więcej >>
-
610 - 610
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej z kontrastem
więcej >>
-
610 - 610
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej z kontrastem
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny kolana
więcej >>
-
700 - 700
Rezonans magnetyczny kości
więcej >>
-
590 - 590
Rezonans magnetyczny kręgosłupa odcinek lędźwiowo - krzyżowy L-S
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego Th
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny miednicy
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny miednicy z kontrastem
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny nadgarstka
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej z kontrastem
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny stawów biodrowych
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo - biodrowych
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny stawu skokowego
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny, Głowa oraz kontrast oraz spektroskopia
więcej >>
-
Rezonans magnetyczny, Głowa oraz spektroskopia
więcej >>
-
Rezonans magnetyczny, Jama brzuszna oraz cholangiografia MR oraz TK
więcej >>
-
700 - 700
Rezonans magnetyczny, Jama brzuszna+ cholangiografia MR
więcej >>
-
700 - 700
Rezonans magnetyczny, Kości długie
więcej >>
-
590 - 590
Rezonans magnetyczny, Kręgosłup 1 odcinek oraz kontrast
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny, Serce
więcej >>
-
Rezonans magnetyczny, Serce oraz kontrast
więcej >>
-
Rezonans magnetyczny, Tętnice obwodowe oraz kontrast
więcej >>
-
Angiografia rezonansu magnetycznego
więcej >>
-
550 - 550
Kontrast Gadovist
więcej >>
-
Kontrast Magnevist
więcej >>
-
Rezonans magnetyczny kolana - artrografia
więcej >>
-
950 - 950
Rezonans magnetyczny kości skroniowych
więcej >>
-
500 - 500
Rezonans magnetyczny kości skroniowych z kontrastem
więcej >>
-
500 - 500
Rezonans magnetyczny kręgosłupa odcinek lędźwiowo - krzyżowy L-S z kontrastem
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny kręgosłupa odcinek lędźwiowo - krzyżowy L-S z kontrastem
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego Th z kontrastem
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny nadnerczy
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny nadnerczy z kontrastem
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny oczodołów
więcej >>
-
500 - 500
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny sutków
więcej >>
-
800 - 800
Rezonans magnetyczny szyi
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny tkanek miękkich z kontrastem
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny twarzoczaszki
więcej >>
-
500 - 500
Rezonans magnetyczny wątroby
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny wątroby z kontrastem
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans stawów skroniowo - żuchwowych
więcej >>
-
700 - 700
Rezonans tylnej jamy czaszki
więcej >>
-
500 - 500
Rezonans tylnej jamy czaszki z kontrastem
więcej >>
-
500 - 500
RTG (Rentgen) Cena *
RTG, Badanie osiowe stawu barkowego
więcej >>
-
26 - 26
RTG, Czaszka
więcej >>
-
40 - 40
RTG, Klatka piersiowa AP
więcej >>
-
36 - 36
RTG, Kość przedramienia
więcej >>
-
30 - 30
RTG, Kość udowa i podudzie AP-bok
więcej >>
-
36 - 36
RTG, Kręgosłup C
więcej >>
-
40 - 40
RTG, Kręgosłup L-S
więcej >>
-
43 - 43
RTG, Kręgosłup Th
więcej >>
-
40 - 40
RTG, Miednicy i stawów biodrowych
więcej >>
-
36 - 36
RTG, Nadgarstek
więcej >>
-
24 - 24
RTG, Nos
więcej >>
-
23 - 23
RTG, Nosogardło
więcej >>
-
RTG, Obojczyk
więcej >>
-
27 - 27
RTG, Oczodoły
więcej >>
-
31 - 31
RTG, Palca
więcej >>
-
26 - 26
RTG, Pantomogram
więcej >>
-
RTG, Przeglądowe jamy brzusznej
więcej >>
-
40 - 40
RTG, Ręka
więcej >>
-
26 - 26
RTG, Staw barkowy
więcej >>
-
26 - 26
RTG, Staw kolanowy
więcej >>
-
35 - 35
RTG, Staw łokciowy
więcej >>
-
28 - 28
RTG, Staw skokowy
więcej >>
-
29 - 29
RTG, Stawów krzyżowo-biodrowych
więcej >>
-
29 - 29
RTG, Stawy biodrowe
więcej >>
-
36 - 36
RTG, Stawy biodrowe dzieci
więcej >>
-
36 - 36
RTG, Stopy lub ręki
więcej >>
-
26 - 26
RTG, Śiodła tureckiego
więcej >>
-
30 - 30
RTG, Telerentgenogram
więcej >>
-
RTG, Uszne
więcej >>
-
RTG, Warstwowe krtani
więcej >>
-
RTG, Wiek szkieletowy
więcej >>
-
RTG, Zatok obocznych nosa
więcej >>
-
26 - 26
RTG, Zęba
więcej >>
-
14 - 14
RTG, Żebra
więcej >>
-
33 - 33
RTG, Żuchwa
więcej >>
-
30 - 30
TK (tomograf komputerowy) Cena *
Angiografia - tętnice kończyn dolnych
więcej >>
-
600 - 600
Angiografia - tętnice mózgowe
więcej >>
-
600 - 600
Angiografia - tętnice nerkowe
więcej >>
-
600 - 600
Angiografia - tętnice szyjne
więcej >>
-
600 - 600
Angiografia - tętnice trzewne
więcej >>
-
600 - 600
Angiografia Tomografia komputerowa wielorzędowa
więcej >>
-
600 - 600
Cholangiografia - TK
więcej >>
-
CT badania naczyniowe, głowa, szyja, klatka piersiowa, j.brzuszna
więcej >>
-
750 - 750
CT Calcium Score (16 r.ż.)
więcej >>
-
350 - 350
CT głowa
więcej >>
-
250 - 250
CT głowa, kregosłup,zatoki, k.skroniowe, klatka piersiowa
więcej >>
-
250 - 250
CT jamy brzusznej
więcej >>
-
450 - 450
CT jamy brzusznej - trójfazowe
więcej >>
-
CT jamy miednicy
więcej >>
-
350 - 350
CT klatka piersiowa - tt.wieńcowe
więcej >>
-
300 - 300
CT klatka piersiowa oraz kontrast
więcej >>
-
300 - 300
CT kończyny dolne/górne
więcej >>
-
CT wirtualna koloskopia (16 r.ż.)
więcej >>
-
HR Tomografia komputerowa klatki piersiowej
więcej >>
-
300 - 300
Kontrast TK doustny
więcej >>
-
50 - 50
Kontrast TK dożylny 100ml
więcej >>
-
190 - 190
Kontrast TK dożylny 150ml
więcej >>
-
220 - 220
Kontrast TK dożylny 50ml
więcej >>
-
120 - 120
Tomografia komputerowa barku
więcej >>
-
250 - 250
Tomografia komputerowa barku - artrografia
więcej >>
-
550 - 550
Tomografia komputerowa biodra - artrografia
więcej >>
-
550 - 550
Tomografia komputerowa głowy
więcej >>
-
250 - 250
Tomografia komputerowa głowy dwufazowa
więcej >>
-
250 - 250
Tomografia komputerowa głowy z kontrastem
więcej >>
-
350 - 350
Tomografia komputerowa jamy brzusznej - badanie wielofazowe
więcej >>
-
300 - 300
Tomografia komputerowa jamy brzusznej dwufazowa
więcej >>
-
300 - 300
Tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem
więcej >>
-
500 - 500
Tomografia komputerowa klatki piersiowej dwufazowa
więcej >>
-
300 - 300
Tomografia komputerowa klatki piersiowej z kontrastem
więcej >>
-
380 - 380
Tomografia komputerowa kolana
więcej >>
-
250 - 250
Tomografia komputerowa kolana - artrografia
więcej >>
-
550 - 550
Tomografia komputerowa kolonografia
więcej >>
-
650 - 650
Tomografia komputerowa kości
więcej >>
-
300 - 300
Tomografia komputerowa kości skroniowych
więcej >>
-
250 - 250
Tomografia komputerowa kręgosłupa
więcej >>
-
300 - 300
Tomografia komputerowa krtani
więcej >>
-
250 - 250
Tomografia komputerowa miednicy
więcej >>
-
300 - 300
Tomografia komputerowa miednicy małej wielofazowe
więcej >>
-
300 - 300
Tomografia komputerowa nadgarstka
więcej >>
-
250 - 250
Tomografia komputerowa nadnerczy
więcej >>
-
300 - 300
Tomografia komputerowa nadnerczy wielofazowa z kontrastem
więcej >>
-
300 - 300
Tomografia komputerowa nerek wielofazowe
więcej >>
-
500 - 500
Tomografia komputerowa nosogardła
więcej >>
-
350 - 350
Tomografia komputerowa oczodołów dwufazowa
więcej >>
-
250 - 250
Tomografia komputerowa serca Calcium Score
więcej >>
-
400 - 400
Tomografia komputerowa serca koronarografia
więcej >>
-
800 - 800
Tomografia komputerowa serca koronarografia z oceną czynności lewej komory serca
więcej >>
-
900 - 900
Tomografia komputerowa stawów biodrowych
więcej >>
-
250 - 250
Tomografia komputerowa stawu łokciowego
więcej >>
-
250 - 250
Tomografia komputerowa stawu mostkowo - obojczykowego
więcej >>
-
400 - 400
Tomografia komputerowa stawu skokowego
więcej >>
-
250 - 250
Tomografia komputerowa szyi dwufazowa
więcej >>
-
250 - 250
Tomografia komputerowa wątroby - badanie wielofazowe
więcej >>
-
500 - 500
Tomografia komputerowa zatok
więcej >>
-
250 - 250
USG (ultrasonografia) Cena *
Diagnostyka nowotworów - biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG
więcej >>
-
Diagnostyka nowotworów - biopsja stereotaktyczna cienkoigłowa (pod kontrolą mammografii)
więcej >>
-
Diagnostyka nowotworów - biopsja stereotaktyczna gruboigłowa (pod kontrola mammografii)
więcej >>
-
Diagnostyka nowotworów - mammografia z badaniem przedmiotowym
więcej >>
-
Diagnostyka nowotworów - ultrasonografia piersi
więcej >>
-
Diagnostyka nowotworów - ultrasonografia węzłów chłonnych
więcej >>
-
Diagnostyka nowotworów - założenie kotwicy do zmiany w gruczole piersiowym pod kontrolą mammografii (procedura stereotaktyczna)
więcej >>
-
USG Biopsja cienkoigłowa (BAC)
więcej >>
-
250 - 250
USG Diagnostyka nadciśnienia nerkowo-pochodnego
więcej >>
-
USG Diagnostyka przepływów w żyle wrotnej, żyłach nerkowych, żyłach wątrobowych i tętnicach krezkowych
więcej >>
-
USG Gałka oczna
więcej >>
-
50 - 160
USG Jama brzuszna
więcej >>
-
52 - 135
USG Jądra
więcej >>
-
55 - 135
USG Naczynia kończyn górnych
więcej >>
-
70 - 70
USG Narząd rodny
więcej >>
-
55 - 125
USG piersi
więcej >>
-
55 - 135
USG Przezciemiączkowe mózgu i móżdżku
więcej >>
-
120 - 120
USG Stawy, więzadła, ścięgna, mięsnie
więcej >>
-
USG Ślinianki
więcej >>
-
50 - 120
USG Tarczyca
więcej >>
-
55 - 135
USG Tętnice kończyn dolnych
więcej >>
-
USG Dopler tętnic szyjnych
więcej >>
-
USG Żyły kończyn dolnych
więcej >>
-
70 - 70


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu trawiennego
Polipy jelita
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Wstrząs mózgu
więcej >>
Choroby układu krążenia
Wstrząs urazowy
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Diagnostyka
Diagnostyka obrazowa
  Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
19299-Certyfikat_szpitalbezbolu.jpg Szpital bez bólu 08-02-2010 07-02-2013 Polskie Towarzystwo Badania Bólu Certyfikat Szpital bez bólu jest potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego
CMJ-Medicover.PNG Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości 02-02-2011 02-02-2014 Centrum Monitorowania Jakości Opieka szpitalna
mcov.JPG Certyfikat Systemu Zarządzania ISO9001:2008 29-07-2011 29-07-2014 DNV Det Norske Veritas Opieka ambulatoryjna, leczenie szpitalne, pomoc doraźna

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/infrastruktura (czas wypełnienia 30 sek.)

Długość oczekiwania na wizytę
-

Czas oczekiwania przed gabinetem
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki
-

Profesjonalizm i uprzejmość personelu w Rejestracji
-

Oceń parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Diagnostyka/badanie (czas wypełnienia 30 sek.)

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czy zostałeś poinformowany jak przygotować się do badania (zażywanych lekach, diecie przed badaniem itp.)
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej/po badaniu
-

Opieka personelu lekarskiego/pielęgniarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz/pielęgniarka przed badaniem/wywiadem przedstawił/a się
-

Czy lekarz/pielęgniarka zapoznał/a Cię z procesem diagnostycznym
-

Czy lekarz/pielęgniarka poinformował/a Cię o ryzyku przeprowadzenia badania diagnostycznego
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza/pielęgniarkę były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich