Poradnia alergologiczna

Centrum Medyczne CMPGabinety Cena *
Konsultacja, porada, lekarz alergolog
więcej >>
-
70 - 160


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz choroby autoimmunologiczne
Alergia
więcej >>
Alergia pokarmowa
więcej >>
Anafilaksja
więcej >>
Egzema
więcej >>
Uczulenie
więcej >>
Wstrząs anafilaktyczny
więcej >>
Ciężki złożony niedobór odporności (SCID)
więcej >>
Eozynofilia
więcej >>
Hemofilia A
więcej >>
Hemofilia B
więcej >>
Histiocytoza X
więcej >>
Krioglobulinemia
więcej >>
Methemoglobinemia
więcej >>
Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa (erythroblastopenia)
więcej >>
Nadpłytkowość samoistna
więcej >>
Niedobory odporności z przewagą defektu odporności humoralnej
więcej >>
Niedokrwistość Fanconiego
więcej >>
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
więcej >>
Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD)
więcej >>
Niedokrwistość syderoblastyczna
więcej >>
Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych
więcej >>
Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
więcej >>
Niedokrwistość z niedoboru miedzi
więcej >>
Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 (niedokrwistość Addisona - Biermera)
więcej >>
Niedokrwistość z niedoboru żelaza
więcej >>
Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
więcej >>
Plamica Henocha i Schoenleina
więcej >>
Pospolity zmienny niedobór odporności (CVID)
więcej >>
Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
więcej >>
Sarkoidoza
więcej >>
Sferocytoza dziedziczna
więcej >>
Stan po splenektomii
więcej >>
Talasemia
więcej >>
Zespół Di George’a
więcej >>
zespół hemolityczno-mocznicowy
więcej >>
Choroby układu oddechowego
Alergiczny katar
więcej >>
Alergiczny nieżyt nosa
więcej >>
Allergic rhinitis
więcej >>
Astma oskrzelowa
więcej >>
Astma pyłkowa
więcej >>
Kaszel
więcej >>
Katar
więcej >>
Katar sienny
więcej >>
Nieżyt nosa
więcej >>
Ostre nawracające zapalenie zatok
więcej >>
Przewlekły katar
więcej >>
Przewlekły nieżyt nosa
więcej >>
alergiczne zapalenia pęcherzyków płucnych
więcej >>
Astma
więcej >>
katar alergiczny
więcej >>
niedrożny nos
więcej >>
obrzęk krtani
więcej >>
oddychanie ustami
więcej >>
swędzenie w nosie
więcej >>
świszczący oddech
więcej >>
wydzielina z nosa
więcej >>
napad astmy
więcej >>
Choroby układu krążenia
Agranulocytoza
więcej >>
Choroba von Willebranda
więcej >>
Hemofilia A i B
więcej >>
Ostra niewydolność krążenia
więcej >>
Ciąża, poród i połóg
EPH gestoza podczas ciąży, porodu i połogu
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Hemoroidy
więcej >>
Katar żołądka
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Hiperaldosteronizm
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Choroby wewnętrzne
Alergologia

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/diagnostyka (czas wypełnienia 1 min.)

Oceniam możliwość rezerwacji terminu wizyty u lekarza przez Internet
-

Jak oceniam długość oczekiwania na wizytę
-

Jak oceniam czas oczekiwania w przychodni
-

Jak oceniam możliwość uzyskania porady medycznej przez telefon
-

Jak oceniam realizację wizyty domowych
-

W jakim stopniu personel w Rejestracji prezentuje profesjonalizm i uprzejmość
-

Mogę przeglądać mój ERP/on-line (Elektroniczny Rekord Pacjenta - historia choroby, umówione wizyty oraz wyniki badań przez Internet)
-

Jestem informowany (telefonicznie lub przez Internet) o terminie najbliższej wizyty
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

W przypadku znacznych odchyleń od normy jestem niezwłocznie informowany (telefonicznie/on-line) o konieczności ponownej wizyty
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 30 sek.)

Czy pielęgniarka przed wykonaniem czynności przedstawiła się
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich