Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD)

Placówki i lekarze leczący tą chorobę:

Sortowanie: Nazwa
Placówka lecząca tę chorobę

Liczba znalezionych: 2268 - strona 1/152

Lista lekarzy

brak lekarzy.
Liczba znalezionych lekarzy: 0Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich