• Adres: 31-530 Kraków ul. Łazarza 14
  • Nr tel. (014)-627-33-88
  • Nr fax (014)-627-44-24
  • www.centermed.pl


Układ moczowy Cena *
USG układu moczowego przed i pomikcyjnie
więcej >>
-
Ultrasonograficzny test kaptoprylowy
więcej >>
-
Diagnostyczna biopsja nerki (z transportem materiału)
więcej >>
-
Nakłucie przezskórne układu kielichowo-miedniczkowego nerki i wykonanie pieloureterografii zstępującej
więcej >>
-
Usunięcie kamienia z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielo-kaliko-litotomia)
więcej >>
-
Usunięcie kamienia z nerki przez nacięcie miąższu nerkowego (nefrolitotomia)
więcej >>
-
Rozkruszenie i usunięcie kamienia z nerki z dostępu przez moczowód
więcej >>
-
Ablacja termiczna guza nerki laparoskopowa / retroperitoneoskopowa
więcej >>
-
Wycięcie nerki od dawcy zmarłego
więcej >>
-
Wycięcie nerki od dawcy żywego
więcej >>
-
Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy
więcej >>
-
Przeszczepienie nerki własnej chorego (autotransplantacja)
więcej >>
-
Wycięcie częściowe ściany torbieli nerki przez lumbotomię
więcej >>
-
Wycięcie części nerki podwójnej (heminefrektomia) przez lumbotomię
więcej >>
-
Rozcięcie zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego przez przezskórną przetokę nerkową (endopielotomia)
więcej >>
-
Zespolenie kielichowo-moczowodowe
więcej >>
-
Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe lub miedniczkowo-moczowodowe (w przypadku wady podwójnego moczowodu) przez lumbotomię
więcej >>
-
Zaopatrzenie urazowego uszkodzenia nerki operacyjne z zachowaniem nerki
więcej >>
-
Drenaż ropnia około-/przynerkowego lub krwiaka okołonerkowego przez lumbotomię
więcej >>
-
Operacja nerki dystopowej (np. z powodu kamicy lub przeszkody w odpływie moczu z nerki)
więcej >>
-
Usunięcie kamienia z nerki lub moczowodu endoskopowe przez przetokę nerkową PCNL
więcej >>
-
2000 - 2000
Usunięcie kamienia z nerki lub moczowodu endoskopowe z dostępu przez moczwód URSL
więcej >>
-
4500 - 4500
ESWL pojedynczego kamienia w nerce
więcej >>
-
ESWL-drugi zabieg z powodu niewystarczajacego rozbicia złogu
więcej >>
-
WESWL-trzeci i dalsze zabiegi z powodu niewystarczajacego rozbicia złogu
więcej >>
-
ESWL kamienia w moczowodzie
więcej >>
-
ESWL z udziałem anestezjologa
więcej >>
-
Usunięcie nerki z powodu guza
więcej >>
-
Usunięcie nerki (z moczowodem) z powodu gruźlicy
więcej >>
-
Częściowe wycięcie nerki
więcej >>
-
Plastyka m. Hynes-Anderson
więcej >>
-
Endopyleotomia
więcej >>
-
Nefroskopia
więcej >>
-
Pieloskopia
więcej >>
-
Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja)
więcej >>
-
Zniesienie skrętu szypuły nerki
więcej >>
-
2400 - 2400
Kapsulektomia nerki
więcej >>
-
Dekortykacja nerki
więcej >>
-
Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
więcej >>
-
Nakłucie i opróżnienie torbieli nerki
więcej >>
-
Ureteroskopia diagnostyczna z biopsją (moczowód)
więcej >>
-
Endoskopia wstawki z jelita (moczowód)
więcej >>
-
Badanie rentgenowskie wstawki z jelita ("pętlografia") (moczowód)
więcej >>
-
Rewizja przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej metodą Brickera, Mogga lub Moralesa
więcej >>
-
Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch lub uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
więcej >>
-
Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch lub uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
więcej >>
-
Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu)
więcej >>
-
Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej z zachowaniem nerki
więcej >>
-
Usunięcie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) z moczowodu przezcewkowe
więcej >>
-
Rozszerzenie lub nacięcie ujścia pęcherzowego moczowodu przezcewkowe
więcej >>
-
Wykonanie ureteropielografii wstępującej jednostronne (moczowód)
więcej >>
-
Wykonanie ureteropielografii wstępującej obustronne (moczowód)
więcej >>
-
Pobranie moczu do badania cytologicznego przez cewnik wprowadzony do moczowodu przezcewkowo jednostronne
więcej >>
-
Pobranie moczu do badania cytologicznego przez cewnik wprowadzony do moczowodu przezcewkowo obustronne
więcej >>
-
Operacja moczowodu z powodu zwłóknienia zaotrzewnowego (choroba Ormonda) jednostronna
więcej >>
-
Operacja moczowodu z powodu zwłóknienia zaotrzewnowego (choroba Ormonda) obustronna
więcej >>
-
Zastąpienie lub uzupełnienie moczowodu jelitem jednostronne
więcej >>
-
Zastąpienie lub uzupełnienie moczowodu jelitem obustronne
więcej >>
-
Kamica moczowodu - operacja otwarta
więcej >>
-
Kamica moczowodu - zabieg endoskopowy
więcej >>
-
Nefroureterektomia z powodu guza moczowodu
więcej >>
-
Badanie urodynamiczne bez profilometrii cewkowej i elektromiografii
więcej >>
-
Wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia) operacyjne
więcej >>
-
900 - 900
Cystoskopia PDD
więcej >>
-
Cystoskopia i wstrzyknięcie leku do ściany pęcherza lub szyi pęcherza (bez kosztu leku)
więcej >>
-
500 - 500
Wycięcie pęcherza radykalne bez wytworzenia ortotopowego pęcherza jelitowego lub zastępczego zbiornika jelitowego na mocz
więcej >>
-
Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej bez wytworzenia ortotopowego pęcherza jelitowego lub zastępczego zbiornika jelitowego na mocz
więcej >>
-
Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego lub zastępczego zbiornika jelitowego na mocz
więcej >>
-
Operacja wytwórcza wynicowanego pęcherza jednoetapowa
więcej >>
-
Operacja wytwórcza wynicowanego pęcherza dwuetapowa (etap I lub etap II)
więcej >>
-
Przezcewkowa elektroresekcja/laserowa ablacja guzów pęcherza moczowego (TURP)
więcej >>
-
2900 - 2900
Częściowe wycięcie pęcherza moczowego
więcej >>
-
Wczesne operacje naprawcze pęcherza po uszkodzeniach ginekologicznych
więcej >>
-
Maping pęcherza moczowego
więcej >>
-
Usunięcie kamienia /kamieni z pęcherza moczowego/
więcej >>
-
Wytworzenie przetoki cewkowej na kroczu
więcej >>
-
Wymiana cewnika w przetoce na kroczu
więcej >>
-
Zgłębnikowanie cewki męskiej
więcej >>
-
Kalibracja cewki żeńskiej
więcej >>
-
Rozszerzenie zwężenia cewki moczowej
więcej >>
-
Uretroskopia przez przetokę cewkową na kroczu
więcej >>
-
Przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki pod kontrolą uretroskopii
więcej >>
-
Udrożnienie zarośnięcia cewki pod kontrolą uretroskopii i cystouretroskopii wykonanej przez przetokę nadłonową
więcej >>
-
Operacja przetoki cewkowo-pochwowej
więcej >>
-
Wycięcie struny (chorda) prącia bez wytwarzania brakującego odcinka cewki w przypadku spodziectwa (elongacja prącia)
więcej >>
-
Wytworzenie brakującego odcinka cewki po elongacji prącia
więcej >>
-
Wycięcie cewki bez wytworzenia cewki
więcej >>
-
Wycięcie cewki z wytworzeniem brakującego odcinka cewki
więcej >>
-
Usunięcie jednego elementu zwieracza hydraulicznego cewki
więcej >>
-
Wszczepienie jednego, wcześniej usuniętego elementu zwieracza hydraulicznego cewki (bez kosztu tego elementu)
więcej >>
-
Usunięcie i jednoczasowa wymiana jednego elementu zwieracza hydraulicznego cewki (bez kosztu tego elementu)
więcej >>
-
Wewnętrzne nacięcie cewki m.Sasche
więcej >>
-
Dilatacja cewki moczowej
więcej >>
-
Polip cewki moczowej - usunięcie
więcej >>
-
1250 - 1250
Nakłucie i opróżnienie ropnia stercza
więcej >>
-
Masaż stercza w celu uzyskania wydzieliny do badania (bez kosztu badania)
więcej >>
-
Masaż stercza w ramach próby Stameya (bez kosztu badania)
więcej >>
-
Opanowanie krwawienia przezcewkowe po TURP
więcej >>
-
Umieszczenie protezy wewnątrzcewkowej (stentu) w sterczowym odcinku cewki
więcej >>
-
Usunięcie protezy wewnątrzcewkowej (stentu) ze sterczowego odcinka cewki
więcej >>
-
Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza pod kontrolą uretroskopową
więcej >>
-
Wycięcie wzgórka nasiennego z powodu zwężenia przewodu wytryskowego pod kontrolą uretroskopową
więcej >>
-
Wycięcie pęcherzyków nasiennych
więcej >>
-
Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra / powrózka nasiennego lub torbieli najądrza
więcej >>
-
1000 - 1000
Amputajca jądra
więcej >>
-
Wszczepienie protezy jądra
więcej >>
-
Zespolenie niesieniowodowo-najądrzowe lub nasieniowodowo-nasieniowodowe
więcej >>
-
Leczenie oparzenia moszny
więcej >>
-
Wycięcie prącia całkowite i wycięcie regionalnych węzłów chłonnych z powodu raka prącia
więcej >>
-
Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych po wycięciu prącia z powodu raka
więcej >>
-
Wszycie doraźne prącia po amputacji urazowej
więcej >>
-
Wytworzenie prącia niedorozwiniętego (micropenis) lub wcześniej amputowanego
więcej >>
-
Wytworzenie przetoki między ciałami jamistymi prącia i ciałem gąbczastym opuszki cewki lub przetoki z użyciem żyły (np. nabrzusznej dolnej)
więcej >>
-
Obrzezanie
więcej >>
-
1000 - 1000
Plastyka napletka
więcej >>
-
1000 - 1000
Plastyka wędzidełka
więcej >>
-
500 - 500
Usunięcie kłykcin prącia laserem
więcej >>
-
500 - 500
Biopsja guza prącia
więcej >>
-
Częściowe usunięcie prącia z powodu guza
więcej >>
-
Płukanie ciał jamistych z powodu priapizmu
więcej >>
-
Korekcja skrzywienia prącia (plastyka)
więcej >>
-
Ostre zapalenie pęcherza moczowego
więcej >>
-
Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (przewlekłe)
więcej >>
-
Inne przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego
więcej >>
-
Zapalenie trójkąta pęcherza moczowego
więcej >>
-
Popromienne zapalenie pęcherza moczowego
więcej >>
-
Inne zapalenie pęcherza moczowego
więcej >>
-
Zapalenie pęcherza moczowego, nieokreślone
więcej >>
-
Ropień cewki moczowej
więcej >>
-
Nieswoiste zapalenie cewki moczowej
więcej >>
-
Inne zapalenie cewki moczowej
więcej >>
-
Zespół cewkowy, nieokreślony
więcej >>
-
Zakażenie układu moczowego w części nieokreślonej
więcej >>
-
Skrócenie moczowodu z reimplantacją
więcej >>
-
Całkowite usunięcie moczowodu
więcej >>
-
Przeszczepienie moczowodu z wytworzeniem płata pęcherzowego
więcej >>
-
Uzupełnienie moczowodu wszczepem
więcej >>
-
Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym
więcej >>
-
Zeszycie rany moczowodu
więcej >>
-
Zamknięcie przetoki moczowodowej
więcej >>
-
Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)
więcej >>
-
Sfałdowanie moczowodu (ureteroplikacja)
więcej >>
-
Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu
więcej >>
-
Usunięcie skrzepu z moczowodu bez nacięcia
więcej >>
-
Usunięcie skrzepu z miedniczki nerkowej bez nacięcia
więcej >>
-
Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych
więcej >>
-
Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)
więcej >>
-
Rekonstrukcja pęcherza moczowego z wytworzeniem szczelnego zbiornika
więcej >>
-
Powiększenie pęcherza
więcej >>
-
Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza
więcej >>
-
Wycięcie moczownika
więcej >>
-
Wycięcie uchyłka moczownika
więcej >>
-
Otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza
więcej >>
-
Otwarte nadłonowe wycięcie zmiany pęcherza
więcej >>
-
Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza - inne
więcej >>
-
Plastyka V-Y szyi pęcherza
więcej >>
-
Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
więcej >>
-
Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych
więcej >>
-
Wytworzenie wstawki (conduit) z jelita biodrowego
więcej >>
-
Odprowadzenie moczu metodą Kocka
więcej >>
-
Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza
więcej >>
-
Wycięcie trójkąta pęcherza
więcej >>
-
Klinowa resekcja pęcherza
więcej >>
-
Zabieg naprawczy stercza
więcej >>
-
Koagulacja łożyska po wyłuszczeniu/ elektroresekcji gruczolaka stercza
więcej >>
-
Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza
więcej >>
-
Przezcewkowa hipertermia mikrofalowa (TUMT) prostaty
więcej >>
-
Przezcewkowa ablacja igłowa (TUNA) stercza
więcej >>
-
Odtworzenie ciągłości cewki moczowej
więcej >>
-
Operacja spodziectwa lub wierzchniactwa
więcej >>
-
Wycięcie przegrody cewki moczowej
więcej >>
-
Koagulacja zmiany cewki moczowej endoskopowo
więcej >>
-
Wycięcie lub zniszczenie zmiany cewki moczowej endoskopowo - inne
więcej >>
-
Wycięcie wrodzonej zastawki cewki moczowej
więcej >>
-
Zeszycie rany cewki moczowej
więcej >>
-
Skręcenie opuszkowego odcinka cewki moczowej metodą Benenenti'ego
więcej >>
-
Uwolnienie zrostów okołocewkowych
więcej >>
-
Wycięcie tkanki okołocewkowej
więcej >>
-
Biopsja cewki moczowej
więcej >>
-
Biopsja tkanek okołocewkowych
więcej >>
-
Wycięcie zmiany cewki moczowej
więcej >>
-
Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka)
więcej >>
-
1400 - 1400
Rozszerzenie połączenia cewkowo-pęcherzowego
więcej >>
-
Wytworzenie prącia
więcej >>
-
Odtworzenie prącia
więcej >>
-
Replantacja/ przyszycie amputowanego prącia
więcej >>
-
Uwolnienie bolesnego wzwodu prącia
więcej >>
-
Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka
więcej >>
-
Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia
więcej >>
-
Wycięcie torbieli przewodu Muellera
więcej >>
-
Redukcja słoniowacizny moszny
więcej >>
-
Rekonstrukcja płatem przesuniętym lub uszypułowanym
więcej >>
-
Aspiracja wodniaka osłonki pochwowej jądra
więcej >>
-
1000 - 1000
Wycięcie krwiaka osłonki pochwowej jądra (hematocele)
więcej >>
-
Wycięcie torbieli Morgagni'ego u mężczyzny
więcej >>
-
Jednostronne wycięcie jądra
więcej >>
-
2900 - 2900
Uruchomienie i sprowadzenie jądra do moszny
więcej >>
-
2400 - 2400
Umocowanie jądra po odprowadzeniu skrętu
więcej >>
-
Operacja Toreka (etap I/ etap II)
więcej >>
-
Przeszczepienie i umocowanie jądra w mosznie
więcej >>
-
Szycie rany jądra
więcej >>
-
Nakłucie i aspiracja jądra
więcej >>
-
Wstrzyknięcia leku do jądra
więcej >>
-
Biopsja powrózka nasiennego/ nasieniowodu lub najądrza
więcej >>
-
Wysokie podwiązanie żyły jądrowej
więcej >>
-
Wycięcie wodniaka kanału Nucka
więcej >>
-
Wycięcie żylaków powrózka nasiennego
więcej >>
-
Wycięcie torbieli najądrza
więcej >>
-
Wycięcie najądrza
więcej >>
-
Szycie rany powrózka nasiennego/ najądrza
więcej >>
-
Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego
więcej >>
-
Przeszczep powrózka nasiennego
więcej >>
-
Szycie rany nasieniowodu/ najądrza
więcej >>
-
Pooperacyjna rekonstrukcja przeciętego i podwiązanego nasieniowodu
więcej >>
-
Wszczepienie nasieniowodu do najądrza
więcej >>
-
Usunięcie podwiązki nasieniowodu
więcej >>
-
Usunięcie zastawki z nasieniowodu
więcej >>
-
Wprowadzenie zastawki do nasieniowodu
więcej >>
-
Ostry zespół zapalenia nerek
więcej >>
-
Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Przewlekły zespół zapalenia nerek, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Zespół nerczycowy, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Nefropatia dziedziczna, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Agenezja nerki, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Niedorozwój nerki, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Zespół Pottera, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Wrodzona torbiel nerki, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Wielotorbielowatość nerek, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Wrodzony moczowód olbrzymi, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Nerka dodatkowa, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Nerka przemieszczona (ektopowa), leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Uraz naczyń krwionośnych nerki, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Zaburzenia kłębuszków nerkowych, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Kiła późna nerki, leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Hemodializa
więcej >>
-
Ciągłe leczenie nerkozastępcze
więcej >>
-
Dializa otrzewnowa
więcej >>
-
Badanie urodynamiczne
więcej >>
-
Usunięcie kamienia z moczowodu metodą laparoskopową
więcej >>
-
Wycięcie nerki, moczowodu (metodą klasyczną)
więcej >>
-
Wycięcie guza nerki (metodą klasyczną)
więcej >>
-
Wycięcie nerki (nefrektomia) - jednostronnie
więcej >>
-
Cystoskopia cystoskopem sztywnym
więcej >>
-
Cystoskopia cystoskopem giętkim
więcej >>
-
Usunięcie kamienia z moczowodu metodą klasyczną (ureterolithotomia otwarta)
więcej >>
-
Wytworzenie cystostomii nadłonowej
więcej >>
-
Narządy rodne Cena *
Odklejenie napletka, u dzieci
więcej >>
-
Operacja obrzezania lub częściowego obrzezania u dzieci powyżej 4. tygodnia życia
więcej >>
-
Operacja obrzezania u dzieci poniżej 4. tygodnia życia
więcej >>
-
Wycięcie jądra u noworodka po płodowym skręcie
więcej >>
-
Operacja niezstąpionego jądra (okolica pachwinowa lub mosznowa), obustronnie, u dzieci
więcej >>
-
2700 - 2700
Wycięcie wodniaka jądra; jednostronnie, u dzieci
więcej >>
-
Wycięcie wodniaka jądra; obustronnie, u dzieci
więcej >>
-
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; jednostronnie, u dzieci
więcej >>
-
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; obustronnie, u dzieci
więcej >>
-
Usunięcie naczyniaka krwionośnego (krwawiący naczyniak), u dzieci
więcej >>
-
Rozdzielenie sklejonych warg sromowych (synechia), u dziewczynek
więcej >>
-
Operacja żylaków powrózka nasiennego, u dzieci
więcej >>
-
Wyłuszczenie torbieli jajnika metoda laparoskopową, u dzieci
więcej >>
-
Endoskopowe leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych jednostronnych lub obustr. z użyciem preparatów syntetycznych, u dzieci
więcej >>
-
Nacięcie ureterocele i/lub przezcewkowe wycięcie zastawki/ zwężenie cewki moczowej, u noworodka/niemowlęcia
więcej >>
-
Nacięcie ureterocele i/lub przezcewkowe wycięcie zastawki/zwężenie cewki moczowej u dziecka, powyżej 1. roku życia
więcej >>
-
Wstrzyknięcie preparatu lub leku w okolicę zwieracza zewnętrznego/szyi pęcherza przy nietrzymaniu moczu, u dzieci
więcej >>
-
Endoskopowe nacięcie szyi pęcherza przy jej przeroście, u dzieci
więcej >>
-
Usunięcie kamienia lub ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową lub przetokę nadłonową , u dzieci
więcej >>
-
Cewnikowanie moczowodu z diagnostyką, wprowadzenie cewnika D-J na stałe, pętla Zeissa, koszyk Dormii, u dzieci
więcej >>
-
Cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z pęcherza, wykonanie wlewki leku do pęcherza moczowego, u dzieci
więcej >>
-
Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia), u dzieci
więcej >>
-
Przezskórna nefrostomia, u dzieci
więcej >>
-
Wymiana lub usunięcie cewnika w przetoce nerkowej, u dzieci
więcej >>
-
Nakłucie przezskórne torbieli prostej nerki, u dzieci
więcej >>
-
Operacja jednoetapowa spodziectwa żołędziowego bez odtworzenia napletka, u dzieci
więcej >>
-
Operacja spodziectwa żołędziowego z odtworzeniem napletka, u dzieci
więcej >>
-
Operacja wytworzenia szczelnej przetoki do przerywanego cewnikowania z płata pęcherza moczowego, u dzieci
więcej >>
-
Wytworzenie lub zamknięcie przetoki moczowodowo-skórnej, u dzieci
więcej >>
-
Nacięcie ujścia zewnętrznego cewki, plastyka ujścia zewnętrznego cewki, uretrografia wstępująca, u dzieci
więcej >>
-
Operacja przetoki cewkowo-skórnej, u dzieci
więcej >>
-
Podwieszenie cewki na paskach powięziowych, u dzieci
więcej >>
-
Operacja zwężenia cewki moczowej, u dzieci
więcej >>
-
Wszczepienie protezy jądra jednostronne, u dzieci
więcej >>
-
Operacja ginekomastii, u dzieci
więcej >>
-
Operacja wycięcia ureterocoele u dzieci wraz z rekonstrukcją trójkąta pęcherza i antyrefluksowym przeszczepieniem moczowodów
więcej >>
-
Częściowe wycięc. i zaopatrzenie uszkodzenia pęcherza, operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej, -jelitowej, -macicznej, u dzieci
więcej >>
-
Usunięcie pęcherza moczowego radykalne z wytworzeniem ureterotransileokutaneostomii (operacja Brickera), u dzieci
więcej >>
-
Usunięcie pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego pęcherza moczowego lub szczelnego zbiornika moczowego, u dzieci
więcej >>
-
Powiększenie pojemności pęcherza metodą autoaugmentacji, u dzieci
więcej >>
-
Powiększenie pojemności pęcherza wstawką jelitową, u dzieci
więcej >>
-
Powiększenie pojemności pęcherza wstawką moczowodu własnego z równoczesnym usunięciem nerki, u dzieci
więcej >>
-
Operacja naprawcza moczowodu, wycięcie moczowodu częściowe z zespol. koniec do końca, przeszcz. moczowodu do pęcherza, u dzieci
więcej >>
-
Operacja moczowodu olbrzymiego u dzieci (tailoring, folding)
więcej >>
-
Usunięcie kamienia z moczowodu (operacyjne), wytworzenie przetoki moczowodowo-skórnej lub przetoki in situ jednostr., u dzieci
więcej >>
-
Plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego z lub bez towarzyszącej kamicy, u dzieci
więcej >>
-
Wycięcie nerki (nefrektomia) jednostronna, u dzieci
więcej >>
-
Wycięcie części nerki (heminefrektomia) jednostronna, u dzieci
więcej >>
-
Usunięcie torbieli prostej nerki, u dzieci
więcej >>
-
Laparoskopowe usunięcie nadnercza, u dzieci
więcej >>
-
Usunięcia złogu z nerki (lumbotomia) i/lub z drenażem i/lub z biopsją nerki i/lub umocow. nerki nadmiernie ruchomej, u dzieci
więcej >>
-
Operacja spodziectwa prąciowego, mosznowego lub kroczowego z wytworzeniem brakującego odcinka cewki, u dzieci
więcej >>
-
Krwiak lub rana sromu, krocza lub pochwy - leczenie operacyjne , u dzieci
więcej >>
-
Przetoka pęcherzowo - pochwowa lub odbytniczo-pochwowa - plastyka korekcyjna, u dzieci
więcej >>
-
Plastyka korekcyjna pochwy, u dzieci
więcej >>
-
Rekonstrukcja przetrwałej zatoki moczowo - płciowej, u dzieci
więcej >>
-
Rekonstrukcja warg sromowych i/ lub łechtaczki (nie dotyczy operacji zmian płci), u dzieci
więcej >>
-
Rekonstrukcja sromu jednoczasowa (nie dotyczy operacji zmian płci), u dzieci
więcej >>
-
Operacja stulejki z plastyką napletka, u dzieci
więcej >>
-
Operacja wędzidełka napletka/prącia, u dzieci
więcej >>
-
Wycięcie jądra, proste (łącznie z podtorebkowym), u dzieci
więcej >>
-
Wycięcie przydatka jądra, u dzieci
więcej >>
-
Operacja niezstąpionego jądra (okolica pachwinowa lub mosznowa), u dzieci
więcej >>
-
2000 - 2000
Układ rozrodczy Cena *
Wycięcie wodniaka jądra z operacją naprawczą przepukliny pachwinowej po stronie wodniaka, u dzieci
więcej >>
-
Operacja obrzezania lub plastyki napletka z wydłużeniem wędzidełka u dzieci
więcej >>
-
Operacja obrzezania lub plastyki napletka z wydłużeniem wędzidełka
więcej >>
-
Operacja niezstąpionego jądra (okolica pachwinowa lub mosznowa) z operacją naprawczą przepukliny pachwinowej obustr. u dzieci
więcej >>
-
3000 - 3000
Operacja niezstąpionego jądra (okolica pachwinowa lub mosznowa) z operacją naprawczą przepukliny pachwinowej jednostr. u dzieci
więcej >>
-
4000 - 4000


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu moczowo-płciowego
Żylaki powrózka nasiennego
więcej >>
Kamica moczowa
więcej >>
Inne choroby układu moczowego
więcej >>
Inne zaburzenia układu moczowo-płciowego
więcej >>
Kamica fosforanowa
więcej >>
Kamica kielichowa
więcej >>
Kamica ksantynowa
więcej >>
Kamica moczanowa
więcej >>
Kamica moczowodowa
więcej >>
Kamica nerkowa
więcej >>
Kamica pęcherzowa
więcej >>
Kamica szczawianowa
więcej >>
Kamica wapniowa
więcej >>
Krwiomocz
więcej >>
Łagodny rozrost prostaty
więcej >>
Mocznica
więcej >>
Skręt szypuły jądra
więcej >>
Uraemia
więcej >>
Zapalenie cewki moczowej
więcej >>
Zapalenie gruczołu krokowego
więcej >>
Zapalenie pęcherza moczowego
więcej >>
Zapalenie prostaty
więcej >>
Zapalenie żołędzi i napletka
więcej >>
Zespół nerczycowy
więcej >>
bezmocz
więcej >>
białkomocz
więcej >>
ból jądra
więcej >>
ból moszny
więcej >>
ból podczas stosunku
więcej >>
ból prącia
więcej >>
ból przy oddawaniu moczu
więcej >>
brak jądra w mosznie
więcej >>
ciemny mocz
więcej >>
częste oddawanie moczu
więcej >>
gruźlicze zapalenie pęcherza moczowego
więcej >>
grzybicze zapalenie cewki moczowej
więcej >>
impotencja
więcej >>
impotencja u mężczyzn
więcej >>
jądra
więcej >>
kamica dolnych dróg moczowych
więcej >>
kamica gruczołu krokowego
więcej >>
kłopoty z oddawaniem moczu
więcej >>
krwawienie kontaktowe
więcej >>
leukoria
więcej >>
łagodny rozrost gruczołu krokowego
więcej >>
mimowolne wytryski nasienia u dziecka
więcej >>
mniejsze jądra
więcej >>
niemożliwość osiągnięcia orgazmu
więcej >>
niepłodność
więcej >>
niepłodność kobieca
więcej >>
niepłodność męska
więcej >>
nieprawidłowa budowa narządów płciowych
więcej >>
nieprawidłowy rozwój zewnętrznych narządów płciowych
więcej >>
ocieplenie moszny
więcej >>
opuchlizna prącia
więcej >>
osteodystrofia nerkowa
więcej >>
pęcherz moczowy neurogenny
więcej >>
pieniący się mocz
więcej >>
powiększenie moszny
więcej >>
powiększone narządy płciowe
więcej >>
pozabiegowe schorzenia układu moczowo-płciowego
więcej >>
prącie
więcej >>
priapizm
więcej >>
problemy z erekcją
więcej >>
przerost jąder
więcej >>
przerost moszny
więcej >>
przerost nerek
więcej >>
przerost prącia
więcej >>
przerost worka mosznowego
więcej >>
przerywany strumień moczu
więcej >>
skąpomocz
więcej >>
skłonności do infekcji dróg moczowych
więcej >>
skręt jądra
więcej >>
skrzywienie prącia
więcej >>
stulejka i załupek
więcej >>
świnkowe zapalenie jądra
więcej >>
uchyłek cewki moczowej
więcej >>
uchyłek pęcherza moczowego
więcej >>
ucisk na pęcherz
więcej >>
uropatia zaporowa i odpływowa
więcej >>
utrudnienie oddawania moczu
więcej >>
wielomocz
więcej >>
wodniak jądra i powrózka nasiennego
więcej >>
worek mosznowy
więcej >>
wydalanie dużych ilości jasnego moczu
więcej >>
wydłużenie oddawania moczu
więcej >>
wydzielina z cewki
więcej >>
wydzielina z pochwy
więcej >>
wzrost popędu seksualnego
więcej >>
zaburzenia oddawania moczu
więcej >>
zaburzenia orgazmu
więcej >>
zanik popędu płciowego
więcej >>
zapalenie jądra i najądrza
więcej >>
zmiany na narządach płciowych
więcej >>
zwężenie cewki moczowej
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Botulizm
więcej >>
Choroby układu oddechowego
Pollinosis
więcej >>
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Zapalenie przyusznic
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Urologia
Urologia

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich