poradnia zdrowia psychicznego

Zespół Poradni Specjalistycznych " ZDROWIE" Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

  • Adres: 98-200 Sieradz al. Pokoju 7
  • Nr tel. 043-822-44-84
  • Nr tel. 0-43-822-44-84
  • E-mail: 1000997@zoz.org.pl


Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Anoreksja
więcej >>
Anxiety neurosis
więcej >>
Autyzm
więcej >>
Bezsenność
więcej >>
Błędne koło
więcej >>
Choroba afektywna
więcej >>
Depresja
więcej >>
Egocentryzm
więcej >>
Fobia
więcej >>
Hipochondria
więcej >>
Histeria
więcej >>
Jadłowstręt psychiczny
więcej >>
Lęk
więcej >>
Mania
więcej >>
Myśli natrętne
więcej >>
Natręctwa
więcej >>
Nerwica
więcej >>
Nerwica depresyjna
więcej >>
Nerwica dystymiczna
więcej >>
Nerwica hipochondryczna
więcej >>
Nerwica histeryczna
więcej >>
Nerwica lękowa
więcej >>
Nerwica natręctw
więcej >>
Nerwica neurasteniczna
więcej >>
Objaw błędnego koła
więcej >>
Obsesive Compulsive Disorder
więcej >>
OCD
więcej >>
Schizofrenia
więcej >>
Shopoholizm
więcej >>
Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
więcej >>
Zakupoholizm
więcej >>
Zespół zakodowanych reakcji seksualnych
więcej >>
agresja
więcej >>
agresywne zachowania
więcej >>
agresywność
więcej >>
amnezja dysocjacyjna
więcej >>
apatia
więcej >>
ataki paniki
więcej >>
autystyczna izolacja
więcej >>
autyzm dziecięcy
więcej >>
bezsenność nieorganiczna
więcej >>
beztroska
więcej >>
bladość skóry
więcej >>
ból brzucha
więcej >>
ból w podbrzuszu
więcej >>
ból w prawym podżebrzu
więcej >>
brak akceptacji swojego wyglądu
więcej >>
brak kontaktów rówieśniczych
więcej >>
brak nadziei na poprawę
więcej >>
brak orgazmu
więcej >>
brak popędu płciowego
więcej >>
brak potrzeby dzielenia się przeżyciami z innymi ludźmi
więcej >>
brak reakcji genitalnej
więcej >>
brak reakcji na przykre zdarzenia
więcej >>
brak społecznej lub emocjonalnej wymiany
więcej >>
brak spontanicznych umiejętności językowych
więcej >>
brak zadowolenia
więcej >>
charakterystycznych dla danego poziomu rozwoju
więcej >>
choroba afektywna dwubiegunowa
więcej >>
ciągłe poczucie szczęścia
więcej >>
ciągłe rozdrażnienie
więcej >>
depresja poporodowa
więcej >>
drgania gałek ocznych
więcej >>
duszność
więcej >>
duża aktywność fizyczna
więcej >>
egoizm
więcej >>
epizod depresyjny
więcej >>
epizod maniakalny
więcej >>
falowanie obrazu
więcej >>
fetyszyzm
więcej >>
fobie społeczne
więcej >>
głębokie upośledzenie umysłowe
więcej >>
impulsywność
więcej >>
indukowane zaburzenie urojeniowe
więcej >>
jedzenie w samotności z powodu nieokreślonego wstydu
więcej >>
kłamanie o ilości spożywanych posiłków
więcej >>
kłopoty z koncentracją
więcej >>
kłopoty z podejmowaniem decyzji
więcej >>
kłucie w klatce piersiowej
więcej >>
krajne pobudzenie
więcej >>
lekkie upośledzenie umysłowe
więcej >>
lęk przed separacją w dzieciństwie
więcej >>
łatwe męczenie się
więcej >>
łatwość mechanicznego zapamiętywania
więcej >>
majaczenie
więcej >>
mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
więcej >>
mieszane zaburzenia osobowości
więcej >>
mieszane zaburzenia zachowania i emocji
więcej >>
moczenie mimowolne
więcej >>
moczenie się
więcej >>
mutyzm wybiórczy
więcej >>
myśli samobójcze
więcej >>
nadmierna aktywność u dzieci
więcej >>
nadmierna impulsywność
więcej >>
nadmierna ruchliwość
więcej >>
nadmierne poczucie własnej wartości
więcej >>
nadmierne poczucie własnej wyższości
więcej >>
nadpobudliwość nerwowa
więcej >>
nadużywanie alkoholu
więcej >>
nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
więcej >>
napady płaczu
więcej >>
napięcie
więcej >>
nastrój dysfotyczny
więcej >>
nastrój euforyczny
więcej >>
nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne
więcej >>
neologizmy
więcej >>
nerwowość
więcej >>
neurastenia
więcej >>
nieobliczalność
więcej >>
nieokreślona psychoza nieorganiczna
więcej >>
nieokreślone organiczne zaburzenia psychiczne
więcej >>
nieokreślone upośledzenie umysłowe
więcej >>
nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
więcej >>
nieokreślone zaburzenie rozwoju psychicznego
więcej >>
nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
więcej >>
niepokój
więcej >>
niepokój i kołatanie serca
więcej >>
niepokój wewnętrzny
więcej >>
niespecyficzne zaburzenia psychiczne
więcej >>
niespecyficzne zaburzenie nastroju
więcej >>
nieumiejętność wyciągania logicznych wniosków
więcej >>
niezdolność do interakcji społecznych
więcej >>
niska samoocena
więcej >>
obawa utraty kontroli
więcej >>
obniżenie sprawności psychicznej
więcej >>
obsesja
więcej >>
odbiegających od normy przyjętej dla danego wieku rozwojowego
więcej >>
ogólne rozbicie psychiczne
więcej >>
omamy słuchowe
więcej >>
organiczne zaburzenia osobowości
więcej >>
organiczny zespół amnestyczny
więcej >>
ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
więcej >>
oszołomienie
więcej >>
otępienie
więcej >>
otępienie bliżej nie określone
więcej >>
otępienie naczyniowe
więcej >>
otępienie w chorobie Alzheimera
więcej >>
otępienie w innych chorobach
więcej >>
oziębłość
więcej >>
panika
więcej >>
paraliż
więcej >>
patologiczny hazard
więcej >>
pobudzenie
więcej >>
poczucie nierealności otoczenia
więcej >>
podejmowanie pochopnych decyzji często nieuzasadnionych
więcej >>
podejrzliwość
więcej >>
powtarzanie jednego lub kilku wzorców zainteresowań
więcej >>
powtarzanie pewnych sekwencji ruchowych
więcej >>
przeczulica
więcej >>
przygnębienie
więcej >>
przyspieszony oddech
więcej >>
przywiązanie do rytuałów
więcej >>
psychogenne zaburzenia somatyczne
więcej >>
psychologiczne i behawioralne czynniki związane z zaburzeniami lub chorobami
więcej >>
pustka emocjonalna
więcej >>
rozdrażnienie
więcej >>
rozkojarzenie
więcej >>
ryzykowane zachowania seksualne
więcej >>
senność
więcej >>
silny lęk przed przytyciem
więcej >>
smutek
więcej >>
spadek aktywności fizycznej
więcej >>
specyficzne zaburzenia osobowości
więcej >>
specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
więcej >>
specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
więcej >>
specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
więcej >>
stany paniki i lęku
więcej >>
stereotypowe i powtarzane wyrazy (echolalie)
więcej >>
strach
więcej >>
stres
więcej >>
szczękościsk
więcej >>
szczęskościsk
więcej >>
szumy w uszach
więcej >>
tachykardia
więcej >>
tiki
więcej >>
transseksualizm
więcej >>
trudności w koncentracji
więcej >>
trudności w oddychaniu
więcej >>
trwałe zmiany osobowości
więcej >>
uciążliwe myśli
więcej >>
uderzenia gorąca
więcej >>
umiarkowane upośledzenie umysłowe
więcej >>
uporczywe zaburzenia nastroju
więcej >>
uporczywe zaburzenia urojeniowe
więcej >>
uporczywe zajmowanie się tylko przedmiotami z pominięciem ludzi
więcej >>
upośledzenie empatii
więcej >>
upośledzenie percepcji społecznej
więcej >>
urojenia wielkościowe
więcej >>
utrata apetytu
więcej >>
utrata chęci do współżycia
więcej >>
utrata libido
więcej >>
utrata radości z życia
więcej >>
wahania nastroju
więcej >>
wrogość
więcej >>
wyłudzenia wymiotów
więcej >>
wzmożony popęd seksualny
więcej >>
wzrost aktywności psychoruchowej
więcej >>
zaburzenia adaptacyjne
więcej >>
zaburzenia autonomiczne występujące pod postacią somatyczną
więcej >>
zaburzenia depresyjne nawracające
więcej >>
zaburzenia emocjonalne
więcej >>
zaburzenia hiperkinetyczne
więcej >>
zaburzenia mowy
więcej >>
zaburzenia myślenia
więcej >>
zaburzenia na tle psychicznym
więcej >>
zaburzenia na tle seksualnym
więcej >>
zaburzenia obsesyjno - kompulsywne
więcej >>
zaburzenia procesów poznawczych
więcej >>
zaburzenia psychiczne
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem alkoholu
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem innych środków psychoaktywnych
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem kanabinoli
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem kokainy
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem opiatów
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem rozpuszczalników organicznych
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem substancji nasennych i uspokajających
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem środków halucynogennych
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem środków pobudzających w tym kofeiny
więcej >>
zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem tytoniu
więcej >>
zaburzenia psychologiczne i zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
więcej >>
zaburzenia schizoafektywne
więcej >>
zaburzenia seksualne
więcej >>
zaburzenia snu
więcej >>
zaburzenia świadomości
więcej >>
zaburzenia zachowania
więcej >>
zaburzenie lękowe z napadami lęku
więcej >>
zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
więcej >>
zaburzenie schizotypowe
więcej >>
zaburzenie zachowań niewerbalnych
więcej >>
zespół Münchhausena
więcej >>
złe samopoczucie
więcej >>
złość
więcej >>
zły stan samopoczucia
więcej >>
zmęczenie
więcej >>
zmienność nastroju
więcej >>
zmienny nastrój
więcej >>
zmniejszony popęd seksualny
więcej >>
znaczne upośledzenie umysłowe
więcej >>
zwiększony popęd seksualny
więcej >>
zwyczajów
więcej >>
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
więcej >>
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
więcej >>
Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
więcej >>
Zaburzenia behawioralne
więcej >>
Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
więcej >>
Zaburzenia zachowania i emocji w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
więcej >>
Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone
więcej >>
Upośledzenie umysłowe
więcej >>
Choroby układu krążenia
Kołatanie serca
więcej >>
Dławica sercowa
więcej >>
Infarctus myocardii
więcej >>
Limfopenia
więcej >>
Podbiegnięcie krwawe
więcej >>
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Chlamydiozy, inne
więcej >>
AIDS
więcej >>
Aktynomikoza
więcej >>
Difteria
więcej >>
Erlichioza
więcej >>
Ornitoza
więcej >>
Papuzica
więcej >>
Przywrzyca
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
więcej >>
Akromegalia
więcej >>
Charłactwo przysadkowe
więcej >>
PDP
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Zaburzenie obwodowego układu nerwowego
więcej >>
Nerwoból nerwu trójdzielnego
więcej >>
Otępienie starcze
więcej >>
Stłuczenie mózgu
więcej >>
Choroby oka i przydatków oka
Zaburzenia spojówek
więcej >>
Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej
więcej >>
Choroby układu oddechowego
Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
więcej >>
Dychawica oskrzelowa
więcej >>
OZZP
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego i trzustki
więcej >>
Bębnica
więcej >>
Wrzody żołądka i dwunastnicy
więcej >>
Artropatie i schorzenia grzbietu
Układowe choroby tkanki łącznej
więcej >>
Choroby układu moczowo-płciowego
Zaburzenia sutka
więcej >>
Eunuchoidyzm
więcej >>
Nadmierne krwawienia miesięczne
więcej >>
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i wzrostem płodu
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Psychiatria
Psychiatria

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/diagnostyka (czas wypełnienia 1 min.)

Oceniam możliwość rezerwacji terminu wizyty u lekarza przez Internet
-

Jak oceniam długość oczekiwania na wizytę
-

Jak oceniam czas oczekiwania w przychodni
-

Jak oceniam możliwość uzyskania porady medycznej przez telefon
-

Jak oceniam realizację wizyty domowych
-

W jakim stopniu personel w Rejestracji prezentuje profesjonalizm i uprzejmość
-

Mogę przeglądać mój ERP/on-line (Elektroniczny Rekord Pacjenta - historia choroby, umówione wizyty oraz wyniki badań przez Internet)
-

Jestem informowany (telefonicznie lub przez Internet) o terminie najbliższej wizyty
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

W przypadku znacznych odchyleń od normy jestem niezwłocznie informowany (telefonicznie/on-line) o konieczności ponownej wizyty
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 30 sek.)

Czy pielęgniarka przed wykonaniem czynności przedstawiła się
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich