• Adres: 20-538 Lublin - Jutrzenki 10/6a
  • Nr tel. 081-5277285
  • Nr fax 081-5277287


Układ rozrodczy Cena *
Leczenie zachowawcze, nowotwór złośliwy sutka
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Nowotwór złośliwy sromu
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Nowotwór złośliwy trzony macicy
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Nowotór złośliwy innej części macicy
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Nowotwór złośliwy jajnika
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Nowotwór złośliwy innych narządów płciowych
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Nowotwór złośliwy łożyska
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Rak in situ sutka
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Rak in situ szyjki macicy
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Rak in situ innych narządów płciowych
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Mięśniak gładkokomórkowy macicy
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Nowotwory niezłośliwe nowotwory macicy inne
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Niezłośliwy nowotwór jajnika
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Niezłośliwy nowotwór innych narządów płciowych
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Zaburzenia sutka
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Stany zapalne sutka
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Przerost sutka
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Nierokreślony guzek w sutku
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Zaburzenia sutka, inne
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Zapalenie macicy
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Zapalenie szyjki macicy
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Zapalenie miednicy mniejszej u kobiet, inne
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Wypadnie żeńskich narządów płciowych
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Endometrioza
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy, inne
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Stany zapalne pochwy, inne
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Choroby gruczołu Bartholina
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Przetoki w żeńskim narządzie rodnym
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Polip żeńskiego narządu rodnego
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Niezapalne zaburzenia macicy, poza szyjką
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Dysplazja szyjki macicy
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Niezapalne schorzenie szyjki macicy, inne
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Niezapalne schorzenia pochwy, inne
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Niezapalne schorzenia sromu i krocza, inne
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Brak, skąpe i rzadkie miesiączki
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Obfite, częste i nieregularne miesiączki
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe, inne
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Bóle związane z żeńskimi narządami płciowymi
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Niepłodność kobieca
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Zakażenia przenoszone drogą płciową
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Choroby wywołane przez Chalmydie
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Wirusowe zapalenie wątroby w ciąży
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Wirus HIV w ciąży
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Cytomegalia w ciąży
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Świnka w ciąży
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Mononukleoza zakaźna w ciąży
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Grzybice skóry w ciąży
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Toksoplazmoza w ciąży
więcej >>
-
Leczenie zachowawcze, Paciorkowce i gornkowce w ciąży
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż ropnia sromu lub krocza
więcej >>
-
Nacięcie i marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina
więcej >>
-
900 - 900
Uwolnienie zrostów warg sromowych
więcej >>
-
Usunięcie zmienionych chorobowo fragmentów sromu (wulwektomia częściowa)
więcej >>
-
Usunięcie rozległe fragmentów sromu (wulwektomia całkowita, rozległa)
więcej >>
-
Biopsja sromu lub krocza
więcej >>
-
Plastyka pochwy i krocza z powodu nietrzymania moczu i obniżenia ścian pochwy; przednia lub tylna
więcej >>
-
4000 - 4000
Perineoplastyka, operacja naprawcza krocza, rekonstrukcja krocza z przyczyn niepołożniczych
więcej >>
-
3600 - 3600
Vulvoskopia (wulwoskopia)
więcej >>
-
Vulvoskopia z biopsją ; (wulwoskopia)
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy; z powodów położnicznych/poporodowe
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy; z przyczyn niepołożniczych (np. po urazie, krwawienie samoistne)
więcej >>
-
Wycięcie/zniszczenie zmiany chorobowej pochwy; proste
więcej >>
-
350 - 350
Wycięcie/zniszczenie zmiany chorobowej pochwy; rozległe
więcej >>
-
350 - 350
Biopsja błony śluzowej pochwy
więcej >>
-
100 - 100
Usunięcie lub przecięcie taśmy z powodu przeszkody podpęcherzowej pooperacyjnej i zatrzymania moczu, korekta chirurgiczna erozji taśmy
więcej >>
-
Operacja podwieszająca z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu
więcej >>
-
Kolposkopia
więcej >>
-
Kolposkopia z biopsją
więcej >>
-
Laparoskopowe podwieszenie pochwy/macicy
więcej >>
-
Kolposkopia z biopsją i wyłyżeczkowaniem kanału szyjki i jamy macicy
więcej >>
-
350 - 350
Kolposkopia z biopsją z użyciem pętli elektrycznej
więcej >>
-
Kolposkopia z konizacją szyjki macicy z użyciem pętli elektrycznej
więcej >>
-
Miejscowe wycięcie zmiany chorobowej z szyjki macicy z koagulacją lub bez
więcej >>
-
Frakcjonowane wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy
więcej >>
-
Pobranie wycinków z tarczy części pochwowej szyjki macicy
więcej >>
-
Elektrokoagulacja szyjki macicy
więcej >>
-
Krioterapia zmian na szyjce macicy
więcej >>
-
Ablacja laserem zmian na szyjce macicy
więcej >>
-
Konizacja chirurgiczna szyjki macicy
więcej >>
-
600 - 600
Amputacja szyjki macicy sposobem Sturmdorfa
więcej >>
-
2000 - 2000
Założenie czasowego szwu okrężnego na szyjkę macicy w ciąży
więcej >>
-
Zeszycie szyjki macicy, operacja plastyczna szyjki macicy, dostęp pochwowy
więcej >>
-
Rozszerzenie i wyłyżeczkowanie kikuta szyjki macicy
więcej >>
-
Biopsja kanału szyjki macicy
więcej >>
-
Rozszerzenie kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowanie jamy macicy, z przyczyn pozapołożnicznych
więcej >>
-
800 - 800
Wycięcie mięśniaka (mięśniaków), od 1 do 4 mięśniaków ważących łącznie do 250 gramów; dostęp brzuszny
więcej >>
-
Usunięcie rodzących się mięśniaków drogą pochwową
więcej >>
-
Wycięcie mięśniaka, wycięcie włókniaka macicy; dostęp brzuszny
więcej >>
-
2800 - 2800
Całkowita brzuszna histerektomia (trzon i szyjka) z usunięciem jajowodu lub bez, z usunięciem jajnika lub bez
więcej >>
-
5000 - 5000
Całkowita brzuszna histerektomia (trzon i szyjka) z usunięciem jajowodu lub bez, z usunięciem jajnika lub bez, z kolpouretrocystopeksją
więcej >>
-
5000 - 5000
Amputacja nadpochwowa macicy
więcej >>
-
4500 - 4500
Rozszerzone wycięcie macicy, obejmujące częściowe wycięcie pochwy, z usunięciem jajowodu lub bez, z usunięciem jajnika lub bez
więcej >>
-
Wytrzewienie miednicy z powodu nowotworu narządów płciowych kobiecych z całkowitą histerektomią brzuszną lub wycięciem szyjki macicy, z usunięciem jajowodu lub bez, z usunięciem jajnika lub bez, z usunięciem pęcherza moczowego
więcej >>
-
Histerektomia pochwowa z całkowitym lub częściowym wycięciem pochwy
więcej >>
-
Radykalna histerektomia drogą pochwową
więcej >>
-
6300 - 6300
Histerektomia pochwowa
więcej >>
-
6300 - 6300
Histerektomia pochwowa z usunięciem jajowodu i/lub jajnika
więcej >>
-
6300 - 6300
Histerektomia pochwowa; z kolpo-uretrocystopeksją, z podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego
więcej >>
-
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej
więcej >>
-
Laparoskopia, operacyjna, wycięcie mięśniaków
więcej >>
-
Laparoskopia, operacyjna, z histerektomią przezpochwową
więcej >>
-
Laparoskopia, operacyjna, z histerektomią przezpochwową, z usunięciem jajowodu i/lub jajnika
więcej >>
-
Histeroskopia, diagnostyczna
więcej >>
-
750 - 750
Histeroskopia, operacyjna
więcej >>
-
1150 - 1150
Histeroskopia, operacyjna; z uwolnieniem zrostów wewnątrzmacicznych (każda metoda)
więcej >>
-
2200 - 2200
Resekcja endometrium, histeroskopowo
więcej >>
-
Laparoskopia operacyjna, uwolnienie zrostów jajowodowych, jajnikowych
więcej >>
-
2500 - 2500
Biopsja jajnika, jednostronna/obustronna
więcej >>
-
Klinowa resekcja jajnika lub rozcięcie jajnika, jednostronne lub obustronne
więcej >>
-
Elektrokoagulację punktowa jajników drogą laparoskopii wraz z jednoczasową biopsją jajników
więcej >>
-
Laparoskopowe wycięcie jajnika; z laparotomią
więcej >>
-
Laparoskopowe wycięcie torbieli okołojajowodowej; z laparotomią lub bez
więcej >>
-
2800 - 2800
Drożność jajowodów laparoskopowo
więcej >>
-
2500 - 2500
Operacja nietrzymania moczu z zastosowaniem beznapięciowej prolenowej taśmy TVT
więcej >>
-
4000 - 4000
Hysterosalpingografia (HSG)
więcej >>
-
Zamknięcie światła pochwy
więcej >>
-
Pobranie krwi pępowinowej dla celów autologicznych
więcej >>
-
Zabieg metodą THERMA-CHOICE
więcej >>
-
Wady macicy - plastyka korekcyjna macicy - operacja odtwórcza
więcej >>
-
Przetoka pęcherzowo-pochwowa lub odbytniczopochwowa, operacja
więcej >>
-
Nieprawidłowe położenie macicy - operacja korygująca drogą brzuszną, pochwowa lub metodą laparoskopową
więcej >>
-
Laparoskopowe i histeroskopowe leczenie zmian narządu rodnego
więcej >>
-
Rekonstrukcja jajowodów tech. Mikrochirurgicznymi w laparoskopii
więcej >>
-
Rekonstrukcja sromu
więcej >>
-
Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy
więcej >>
-
Wszczepienie jajowodu do macicy
więcej >>
-
Wszczepienie/wymiana protezy jajowodu
więcej >>
-
Pochwowa operacja przewlekłego wynicowania macicy
więcej >>
-
Plastyka jajowodu i jajnika
więcej >>
-
Zabieg naprawczy starego położniczego rozdarcia szyjki
więcej >>
-
Zabieg Wotkinsa
więcej >>
-
Przyszycie macicy do powłok brzusznych
więcej >>
-
Operacja manchesterska (Fothergilla)
więcej >>
-
Sfałdowanie więzadeł macicznych
więcej >>
-
Odnerwienie macicy (okołoszyjkowe)
więcej >>
-
Szycie rozdarcia macicy
więcej >>
-
Zamknięcie przetoki macicy
więcej >>
-
Zabieg naprawczy przetrwałego poporodowego rozdarcia macicy
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Świąd pochwy
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Zapalenie szyjki macicy
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Ostre zapalenie pochwy
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Ostre zapalenie sromu
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Ropień sromu
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Owrzodzenie pochwy
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Owrzodzenie sromu
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Rogowacenie białe pochwy (leukoplakia)
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Krwiak śródpochwowy
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Nasilona dysplazja sromu
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Rogowacenie białe sromu
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Zanik sromu
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Torbiel sromu
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Pooperacyjne zrosty pochwowe
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Wrodzony brak pochwy
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Zdwojenie pochwy
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy
więcej >>
-
Lecznie zachowawcze, Otwarta rana pochwy i sromu
więcej >>
-
Plastyka warg sromowych/błony dziewiczej
więcej >>
-
Laparoskopowa kauteryzacja torebek jajników lub/i biopsja jajników
więcej >>
-
Wycięcie endometriozy z blizny z otwarciem jamy brzusznej
więcej >>
-
Wycięcie endometriozy z blizny bez otwarcia jamy brzusznej
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby zakaźne i pasożytnicze
Human papillomavirus - HPV
więcej >>
Kiła
więcej >>
Kiła nieweneryczna
więcej >>
Kiła późna
więcej >>
Kiła wczesna
więcej >>
Kiła wrodzona
więcej >>
Opryszczka płciowa
więcej >>
Wrzód weneryczyny
więcej >>
Choroby układu moczowo-płciowego
Zapalenie przydatków
więcej >>
Zapalenie sromu
więcej >>
Kłykciny kończyste
więcej >>
Rzeżączka
więcej >>
Rzęsistkowica
więcej >>
Choroby męskich narządów płciowych
więcej >>
Choroby zapalne żeńskich narządów miednicy małej
więcej >>
Uremia
więcej >>
Zakażenie rzęsistkiem pochwowym
więcej >>
Zaburzenia czynności wewnątrzwydzielniczej jajników
więcej >>
Bolesne miesiączkowanie
więcej >>
Endometrioza
więcej >>
Krwotok z dróg rodnych
więcej >>
Napięcie przedmiesiączkowe
więcej >>
Nietrzymanie moczu
więcej >>
Obfite miesiączki
więcej >>
Pochwica
więcej >>
Polipy macicy
więcej >>
Zapalenie gruczołów Bartholina
więcej >>
Zapalenie jajników i jajowodu
więcej >>
Zapalenie pochwy
więcej >>
bolesny guz wargi sromowej
więcej >>
brak, skąpe i rzadkie miesiączki
więcej >>
choroby gruczołu Bartholina
więcej >>
ciaśność pochwy
więcej >>
dysplazja szyjki macicy
więcej >>
ginekomastia
więcej >>
gruźlica miednicy mniejszej u kobiet
więcej >>
jednostronne obrzmienie wargi sromowej
więcej >>
jednostronne zaczerwienienie wargi sromowej
więcej >>
łagodna dysplazja sutka
więcej >>
mlekotok niezwiązany z porodem
więcej >>
nadmierne owłosienie dziecka wokół narządów płciowych
więcej >>
nadżerka części pochwowej szyjki macicy
więcej >>
nadżerki
więcej >>
napięcie pochwy
więcej >>
niedorozwój narządów płciowych
więcej >>
obfite krwawienia miesiączkowe
więcej >>
opryszczkowe zapalenie sromu
więcej >>
podotoczkowy ropień sutka
więcej >>
polipy żeńskiego narządu rodnego
więcej >>
poronienie nawykowe
więcej >>
powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem
więcej >>
przedłużające się krwawienie miesiączkowe
więcej >>
przerost warg sromowych
więcej >>
przetoki w żeńskim narządzie rodnym
więcej >>
rozrost złożony endometrium z atypią
więcej >>
schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego
więcej >>
śródnabłonkowa neoplazja sromu
więcej >>
torbiel ciałka żółtego
więcej >>
wydłużenie krwawienia miesiączkowego
więcej >>
wypadanie żeńskich narządów płciowych
więcej >>
zaburzenia miesiączkowania
więcej >>
zanik miesiączki
więcej >>
zanik miesiączkowania
więcej >>
zapalenie błony śluzowej macicy
więcej >>
zapalenie pochwy i sromu
więcej >>
zapalenie szyjki macicy
więcej >>
Ciąża, poród i połóg
Aborcja
więcej >>
Cesarskie cięcie
więcej >>
Choroby matki wikłające ciążę, poród i połóg
więcej >>
Choroby zakaźne wikłające ciążę, poród i połóg
więcej >>
Choroby żył w ciąży
więcej >>
Choroby żył w połogu
więcej >>
Ciąża mnoga
więcej >>
Ciąża pozamaciczna
więcej >>
Ciąża przenoszona
więcej >>
Cukrzyca ciężarnych
więcej >>
Krwawienia na początku ciąży
więcej >>
Krwawienia w ciąży
więcej >>
Krwawienie przy porodzie
więcej >>
Krwotok okołoporodowy
więcej >>
Łożysko przodujące
więcej >>
Nadciśnienie ciążowe
więcej >>
Nadciśnienie ciążowe z białkomoczem
więcej >>
Nadciśnienie tętnicze nakładające się na ciążę
więcej >>
Nadciśnienie tętnicze nakładające się na ciążę z dołączającym się białkomoczem
więcej >>
Niedożywienie w ciąży
więcej >>
Nieprawidłowósci jaja płodowego
więcej >>
Nieprawidłowy poród
więcej >>
Nieskuteczna aborcja
więcej >>
Nieskuteczna indukcja porodu
więcej >>
Obrzęki ciążowe
więcej >>
Operacja w ciąży i jej powikłania
więcej >>
Opieka położnicza przy nieprawidłowym położeniu, ustawieniu i ułożeniu płodu
więcej >>
Opieka położnicza przy niewspółmierności porodowej
więcej >>
Opieka położnicza z powodu choroby płodu
więcej >>
opieka położnicza z powodu chorób w ciąży
więcej >>
Opieka położnicza z powodu nieprawidłowych narządów miednicy
więcej >>
Opieka położnicza z powodu uszkodzenia płodu
więcej >>
Pęknięcie krocza przy porodzie
więcej >>
poronienia
więcej >>
Poronienie
więcej >>
Poród
więcej >>
Poród mnogi
więcej >>
Poród powikłany zaburzeniami ze strony pępowiny
więcej >>
Poród powikłany zagrożeniem życia płodu
więcej >>
Poród przedłużony
więcej >>
Poród przedwczesny
więcej >>
Poród przy nieprawidłowym ułożeniu i ustawieniu płodu
więcej >>
Poród przy pomocy kleszczy lub próżniociągu
więcej >>
Poród w przypadku nieprawidłowej miednicy
więcej >>
Powikłania ciąży mnogiej
więcej >>
Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
więcej >>
Powikłania znieczulenia do porodu
więcej >>
Powikłania znieczulenia w połogu
więcej >>
Przedwczesne oddzielenie łożyska
więcej >>
Przedwczesne odejście wód płodowych
więcej >>
Rzucawka
więcej >>
Uraz przy porodzie
więcej >>
Wielowodzie
więcej >>
Wymioty ciężarnych
więcej >>
Zaburzenia kurczenia się macicy
więcej >>
Zaburzenia łożyska
więcej >>
Zaburzenia sutka i laktacji związane z porodem
więcej >>
Zaburzenia wód i błon płodowych
więcej >>
Zakażenia układu moczowo-płciowego w ciąży
więcej >>
Zakażenia w połogu
więcej >>
Zakażenie piersi związane z porodem
więcej >>
Zaśniad groniasty
więcej >>
Zator z przyczyn położniczych
więcej >>
Zatrzymanie łożyska i błon płodowych
więcej >>
Opieka zdrowotna związana z ciążą i porodem o prawidłowym przebiegu
więcej >>
Ciąża zakończona poronieniem
więcej >>
Opieka położnicza nad płodem, w związku z możliwymi komplikacjami porodowymi
więcej >>
Poród i jego powikłania
więcej >>
Powikłania związane z połogiem
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Cukrzyca i inne zaburzenia regulacji glukozy
więcej >>
Choroby metaboliczne
więcej >>
Wypadanie włosów
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
więcej >>
Klasterowy ból głowy
więcej >>
Choroby układu krążenia
Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej
więcej >>
Artropatie i schorzenia grzbietu
Choroby zwyrodnieniowe stawów
więcej >>
Choroby tkanek miękkich, kości i chrząstki
Choroby mięśni
więcej >>
Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych
Urazy głowy
więcej >>
Urazy szyi
więcej >>
Urazy klatki piersiowej
więcej >>
Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
więcej >>
Urazy barku i ramienia
więcej >>
Urazy łokcia i przedramienia
więcej >>
Urazy nadgarstka i ręki
więcej >>
Urazy biodra i uda
więcej >>
Urazy kolana i podudzia
więcej >>
Urazy stawu skokowego i stopy
więcej >>
Urazy obejmujące liczne okolice ciała
więcej >>
Urazy nieokreślonej części tułowia, kończyn i okolicy ciała
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Salmonellowe zatrucia pokarmowe
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Ginekologia i położnictwo
Ginekologia


Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich