Chirurgia krótkoterminowa Nr 3
subdirectory_arrow_right NZOZ "MEDYK" S.c.
subdirectory_arrow_right Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s.c.
  • location_on Adres: 40-952 Katowice ul. Żelazna 1
grade Ocena: 0.0
Oceń placówkę
  • location_on 40-952 Katowice ul. Żelazna 1
  • phone 032-2637614
  • phone 032-2637614
  • phone Nr fax 032-2058459
  • phone Nr fax 032-2058459
  • email jaroslaw-wieczorek@wp.pl


Śledziona Cena *
Wycięcie śledziony
więcej >>
Układ pokarmowy Cena *
Wycięcie uchyłka przełyku
więcej >>
Resekcja przełyku z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego
więcej >>
Wycięcie żołądka częściowe
więcej >>
Wycięcie żołądka całkowite
więcej >>
Omijające zespolenie żołądkowo-jelitowe
więcej >>
Pyloroplastyka
więcej >>
Zaopatrzenie perforacji żołądka
więcej >>
Zaopatrzenie krwawiącego owrzodzenia żołądka
więcej >>
Zeszycie żołądka
więcej >>
Plastyka wpustu/fundoplikacja
więcej >>
Wprowadzenie balonu żołądkowego
więcej >>
Gastrostomia
więcej >>
Resekcja odcinkowa jelita cienkiego
więcej >>
Wycięcie guza jelita cienkiego
więcej >>
Zespolenie omijające jelita cienkiego
więcej >>
Otwarta biopsja jelita cienkiego
więcej >>
Wyłonienie ileostomii
więcej >>
Zamknięcie przetoki jelita cienkiego
więcej >>
Wycięcie uchyłka Meckela
więcej >>
Wycięcie wyrostka robaczkowego
więcej >>
Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową
więcej >>
Wycięcie wyrostka robaczkowego/skomplikowane
więcej >>
Ocinkowa resekcja jelita grubego
więcej >>
Resekcja guza jelita grubego z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego
więcej >>
Resekcja guza jelita grubego z wyłonieniem stomii czasowej
więcej >>
Resekcja guza jelita grubego z wyłonieniem stomii stałej
więcej >>
Hemikolektomia lewostronna
więcej >>
Hemikolektomia prawostronna
więcej >>
Wyłonienie przetoki jelita grubego
więcej >>
Zamknięcie przetoki jelita grubego
więcej >>
Resekcja poprzecznicy
więcej >>
Resekcja kątnicy
więcej >>
Wycięcie esicy z odtworzenie cięgłości przewodu pokarmowego
więcej >>
Brzuszno-kroczowe wycięcie esicy/odbytnicy
więcej >>
Odgłobienie jelita cienkiego/grubego
więcej >>
Odprowadzenie skrętu jelita cienkiego/grubego
więcej >>
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita
więcej >>
Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
więcej >>
Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego
więcej >>
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
więcej >>
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
więcej >>
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z zapaleniem dróg żółciowych
więcej >>
Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego bez zapalenia
więcej >>
Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego
więcej >>
Cholecystektomia laparoskopowa ze śródoperacyjną cholangiografią
więcej >>
Drenaż ropnia wątroby
więcej >>
Zespolenie pęcherzykowo-jelitowe
więcej >>
Cholecystostomia
więcej >>
Drenaż torbieli trzustki
więcej >>
Częściowa resekcja trzustki
więcej >>
Laparotomia zwiadowcza
więcej >>
Laparoskopia zwiadowcza
więcej >>
Nakłucie jamy brzusznej
więcej >>
Diagnostyczne płukanie otrzewnej
więcej >>
Otwarte pobranie wycinków narządów jamy brzusznej
więcej >>
Uwolnienie zrostów wewnętrzbrzusznych
więcej >>
Laparoskopowe uwolnienie zrostów wewnętrzbrzusznych
więcej >>
Operacje naprawcze sieci
więcej >>
Operacje naprawcze krezki
więcej >>
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej
więcej >>
Operacja przepukliny pachwinowej obustronnej
więcej >>
Operacja przepukliny pachwinowej z niedrożnością bez zgorzeli
więcej >>
Plastyka przepukliny pachwinowej ze zgorzelą
więcej >>
Operacja przepukliny metodą PHS (Prolene Hernia System)
więcej >>
Operacja przepukliny udowej jednostronnej
więcej >>
Operacja jednostronnej przepukliny udowej z niedrożnością bez zgorzeli
więcej >>
Operacja jednostronnej przepukliny udowej ze zgorzelą
więcej >>
Operacja przepukliny pępkowej
więcej >>
Operacja przepukliny pępkowej z niedroznością bez zgorzeli
więcej >>
Plastyka przepukliny pepkowej ze zgorzelą
więcej >>
Operacja przepukliny mosznowej
więcej >>
Operacja przepukliny mosznowej z niedrożnością bez zgorzeli
więcej >>
Plastyka przepukliny mosznowej ze zgorzelą
więcej >>
Operacja przepukliny kresy białej
więcej >>
Operacja przepukliny pooperacyjnej
więcej >>
Operacja przepukliny nawrotowej
więcej >>
Przepuklina rozworu przełykowego
więcej >>
Inne przepukliny
więcej >>
Laparoskopowe zaopatrzenie przepukin brzusznych (TAPP/TEPP)
więcej >>
Zakładanie opasek gumowych na żylaki przełyku
więcej >>
Wycięcie całkowite żołądka (gastrektomia) metodą klasyczną
więcej >>
Resekcja guza odbytnicy - dostęp przezodbytniczy
więcej >>
Laparoskopowa sleeve resekcja żołądka (leczenie otyłości)
więcej >>
Częściowa resekcja wątroby (hemihepatektomia)
więcej >>
Skóra Cena *
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
Punkcja aspiracyjna ropnia, krwiaka, pęcherza lub torbieli skóry lub tkanek podskórnych
więcej >>
Nacięcie i drenaż torbieli włosowej
więcej >>
Wycięcie torbieli skórzastej/zatoki włosowej
więcej >>
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnychropnie wielokomorowe, ropnie wielokomorowe
więcej >>
Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
Opracowanie chirurgiczne skóry
więcej >>
Opracowanie chirurgiczne; skóra i tkanka podskórna
więcej >>
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna i mięśnie
więcej >>
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna, mięśnie i kości
więcej >>
Wycięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)
więcej >>
Usuwanie brodawek skóry
więcej >>
Wycięcie skóry, zmiana łagodna
więcej >>
Wycięcie, zmiana łagodna, włączając w to marginesy,średnica wycięcia ponad 4,0 cm/wolny przeszczep skóry
więcej >>
Wycięcie tłuszczaka do 5,0 cm
więcej >>
Wycięcie skóry tłuszczak od 5,0 cm
więcej >>
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami ; maksymalna średnica wycięcia 4,0 cm
więcej >>
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami; średnica wycięcia ponad 4,1 cm/wolny przeszczep skóry
więcej >>
Wycięcie zmiany skórnej do 1,5 cm na twarzy
więcej >>
Wycięcie zmiany skórnej powyżej 1,5 cm na twarzy
więcej >>
Chirurgiczne opracowanie wrastającego paznokcia
więcej >>
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite
więcej >>
Wtórne zamknięcie rany chirurgicznej/jej rozejście, rozległe/skomplikowane
więcej >>
Piersi Cena *
Punkcja aspiracyjna torbieli piersi
więcej >>
Punkcja aspiracyjna torbieli piersi z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
więcej >>
Nacięcie ropnia sutka
więcej >>
Małoinwazyjny drenaż ropnia sutka
więcej >>
Biopsja piersi przeskórna cienkoigłowa
więcej >>
Biopsja piersi przeskórna cienkoigłowa z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
więcej >>
Biopsja piersi przezskórna, gruboigłowa bez zastosowania kontroli badań obrazowych
więcej >>
Biopsja piersi przezskórna gruboigłow a z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
więcej >>
Wycięcie torbieli, gruczolakowłókniaka lub innej zmiany łagodnej lub złośliwej bez limfadentektomi
więcej >>
Częściowe usunięcie gruczołu piersiowego (np. miejscowe wycięcie guza, kwadrantektomia, segmentektomia); z limfadenektomią pachową
więcej >>
Wycięcie kwadrantu piersi
więcej >>
Mastektomia prosta /z biopsją węzła wartowniczego 40.23/
więcej >>
Mastektomia, podskórna
więcej >>
Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych
więcej >>
Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, obejmująca węzły chłonne pachowe, z mięśniem piersiowym mniejszym lub bez, ale bez usunięcia mięśnia piersiowego większego
więcej >>
Rekonstrukcja piersi, z użyciem ekspandera tkankowego
więcej >>
Rekonstrukcja piersi z użyciem płata z mięśnia najszerszego grzbietu
więcej >>
Rekonstrukcja piersi z użyciem wolnego płata
więcej >>
Rekonstrukcja z użyciem poprzecznego płata skórnomięśniowego z mięśnia prostego brzucha (TRAM), podwójna szypuła, włączając w to zamknięcie miejsca pobrania
więcej >>
Rekonstrukcja z użyciem implantu piersi
więcej >>
Rewizja zrekonstruowanej piersi
więcej >>
Usunięcie implantu sutkowego
więcej >>
Amputacja piersi z powodu ginekomastii
więcej >>
Limfadenektomia pachowa /radykalizacja mastektomii/
więcej >>
Gruczoły Cena *
Laparoskopowa adrenalektomia jednostronna
więcej >>
Układ krążenia Cena *
Udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej jednostronne
więcej >>
Laserowe usuwanie hemoroidów HeLP
więcej >>
Korekta malformacji żylnej z przeszczepem lub bez przeszczepu zastawki żylnej
więcej >>
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy
więcej >>
Skleroterapia żył siateczkowatych i pajączków kończyn dolnych (retikularna)
więcej >>
Usuwanie pajączków na twarzy
więcej >>
Usuwanie naczynek
więcej >>
Układ kostny Cena *
Amputacja przodostopia kończyny dolnej
więcej >>
Amputacja kończyny dolnej
więcej >>
Amputacja palca stopy lub ręki
więcej >>
Układ moczowy Cena *
inne urologia
więcej >>
Układ oddechowy Cena *
Videotorakoskopowa pleurodeza jamy opłucnowej talkiem
więcej >>
Biopsja opłucnej
więcej >>
Endoskopowe badanie śródpiersia (mediastinoskopia)
więcej >>
Operacyjna kontrola śródpiersia (mediastinotomia)
więcej >>
Usunięcie zmian przerzutowych z płuca (metastasectomia płucna)
więcej >>
Otwarta biopsja opłucnej
więcej >>
Otwarta biopsja płuca
więcej >>
Biopsja przezoskrzelowa
więcej >>
Przezskórna igłowa biopsja płuca
więcej >>


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

  • Chirurgia

  • Chirurgia
DLA PACJENTÓW

>> Znajdź placówkę
>> Znajdź operację lub zabieg
>> Znajdź chorobę
>> Regulamin
DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

>> Korzyści dla placówki
>> Cennik
PORTAL

>> O inicjatywie
>> Kontakt
>> Partnerzy
Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich