Chirurgia krótkoterminowa Nr 3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s.c.

  • Adres: 40-952 Katowice ul. Żelazna 1
  • Nr tel. 032-2637614
  • Nr tel. 032-2637614
  • Nr fax 032-2058459
  • Nr fax 032-2058459
  • E-mail: jaroslaw-wieczorek@wp.pl


Śledziona Cena *
Wycięcie śledziony
więcej >>
-
Układ pokarmowy Cena *
Wycięcie uchyłka przełyku
więcej >>
-
Resekcja przełyku z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego
więcej >>
-
Wycięcie żołądka częściowe
więcej >>
-
Wycięcie żołądka całkowite
więcej >>
-
Omijające zespolenie żołądkowo-jelitowe
więcej >>
-
Pyloroplastyka
więcej >>
-
Zaopatrzenie perforacji żołądka
więcej >>
-
Zaopatrzenie krwawiącego owrzodzenia żołądka
więcej >>
-
Zeszycie żołądka
więcej >>
-
Plastyka wpustu/fundoplikacja
więcej >>
-
Wprowadzenie balonu żołądkowego
więcej >>
-
Gastrostomia
więcej >>
-
Resekcja odcinkowa jelita cienkiego
więcej >>
-
Wycięcie guza jelita cienkiego
więcej >>
-
Zespolenie omijające jelita cienkiego
więcej >>
-
Otwarta biopsja jelita cienkiego
więcej >>
-
Wyłonienie ileostomii
więcej >>
-
Zamknięcie przetoki jelita cienkiego
więcej >>
-
Wycięcie uchyłka Meckela
więcej >>
-
Wycięcie wyrostka robaczkowego
więcej >>
-
Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową
więcej >>
-
Wycięcie wyrostka robaczkowego/skomplikowane
więcej >>
-
Ocinkowa resekcja jelita grubego
więcej >>
-
Resekcja guza jelita grubego z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego
więcej >>
-
Resekcja guza jelita grubego z wyłonieniem stomii czasowej
więcej >>
-
Resekcja guza jelita grubego z wyłonieniem stomii stałej
więcej >>
-
Hemikolektomia lewostronna
więcej >>
-
Hemikolektomia prawostronna
więcej >>
-
Wyłonienie przetoki jelita grubego
więcej >>
-
Zamknięcie przetoki jelita grubego
więcej >>
-
Resekcja poprzecznicy
więcej >>
-
Resekcja kątnicy
więcej >>
-
Wycięcie esicy z odtworzenie cięgłości przewodu pokarmowego
więcej >>
-
Brzuszno-kroczowe wycięcie esicy/odbytnicy
więcej >>
-
Odgłobienie jelita cienkiego/grubego
więcej >>
-
Odprowadzenie skrętu jelita cienkiego/grubego
więcej >>
-
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita
więcej >>
-
Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
więcej >>
-
Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego
więcej >>
-
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
więcej >>
-
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
więcej >>
-
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z zapaleniem dróg żółciowych
więcej >>
-
Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego bez zapalenia
więcej >>
-
2000 - 2000
Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego
więcej >>
-
3500 - 3500
Cholecystektomia laparoskopowa ze śródoperacyjną cholangiografią
więcej >>
-
2000 - 2000
Drenaż ropnia wątroby
więcej >>
-
Zespolenie pęcherzykowo-jelitowe
więcej >>
-
Cholecystostomia
więcej >>
-
Drenaż torbieli trzustki
więcej >>
-
Częściowa resekcja trzustki
więcej >>
-
Laparotomia zwiadowcza
więcej >>
-
Laparoskopia zwiadowcza
więcej >>
-
2100 - 2100
Nakłucie jamy brzusznej
więcej >>
-
Diagnostyczne płukanie otrzewnej
więcej >>
-
Otwarte pobranie wycinków narządów jamy brzusznej
więcej >>
-
Uwolnienie zrostów wewnętrzbrzusznych
więcej >>
-
Laparoskopowe uwolnienie zrostów wewnętrzbrzusznych
więcej >>
-
Operacje naprawcze sieci
więcej >>
-
Operacje naprawcze krezki
więcej >>
-
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej
więcej >>
-
2000 - 2000
Operacja przepukliny pachwinowej obustronnej
więcej >>
-
2000 - 2000
Operacja przepukliny pachwinowej z niedrożnością bez zgorzeli
więcej >>
-
2000 - 2000
Plastyka przepukliny pachwinowej ze zgorzelą
więcej >>
-
2000 - 2000
Operacja przepukliny metodą PHS (Prolene Hernia System)
więcej >>
-
2500 - 2500
Operacja przepukliny udowej jednostronnej
więcej >>
-
1900 - 1900
Operacja jednostronnej przepukliny udowej z niedrożnością bez zgorzeli
więcej >>
-
1900 - 1900
Operacja jednostronnej przepukliny udowej ze zgorzelą
więcej >>
-
1900 - 1900
Operacja przepukliny pępkowej
więcej >>
-
2500 - 2500
Operacja przepukliny pępkowej z niedroznością bez zgorzeli
więcej >>
-
2500 - 2500
Plastyka przepukliny pepkowej ze zgorzelą
więcej >>
-
Operacja przepukliny mosznowej
więcej >>
-
1900 - 1900
Operacja przepukliny mosznowej z niedrożnością bez zgorzeli
więcej >>
-
1900 - 1900
Plastyka przepukliny mosznowej ze zgorzelą
więcej >>
-
1900 - 1900
Operacja przepukliny kresy białej
więcej >>
-
1800 - 1800
Operacja przepukliny pooperacyjnej
więcej >>
-
2100 - 2100
Operacja przepukliny nawrotowej
więcej >>
-
2100 - 2100
Przepuklina rozworu przełykowego
więcej >>
-
Inne przepukliny
więcej >>
-
Laparoskopowe zaopatrzenie przepukin brzusznych (TAPP/TEPP)
więcej >>
-
Zakładanie opasek gumowych na żylaki przełyku
więcej >>
-
Wycięcie całkowite żołądka (gastrektomia) metodą klasyczną
więcej >>
-
Resekcja guza odbytnicy - dostęp przezodbytniczy
więcej >>
-
Laparoskopowa sleeve resekcja żołądka (leczenie otyłości)
więcej >>
-
Częściowa resekcja wątroby (hemihepatektomia)
więcej >>
-
Skóra Cena *
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
-
Punkcja aspiracyjna ropnia, krwiaka, pęcherza lub torbieli skóry lub tkanek podskórnych
więcej >>
-
1400 - 1400
Nacięcie i drenaż torbieli włosowej
więcej >>
-
Wycięcie torbieli skórzastej/zatoki włosowej
więcej >>
-
1000 - 1000
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
-
300 - 300
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnychropnie wielokomorowe, ropnie wielokomorowe
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
-
300 - 300
Opracowanie chirurgiczne skóry
więcej >>
-
700 - 700
Opracowanie chirurgiczne; skóra i tkanka podskórna
więcej >>
-
700 - 700
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna i mięśnie
więcej >>
-
700 - 700
Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna, mięśnie i kości
więcej >>
-
790 - 790
Wycięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)
więcej >>
-
Usuwanie brodawek skóry
więcej >>
-
Wycięcie skóry, zmiana łagodna
więcej >>
-
Wycięcie, zmiana łagodna, włączając w to marginesy,średnica wycięcia ponad 4,0 cm/wolny przeszczep skóry
więcej >>
-
Wycięcie tłuszczaka do 5,0 cm
więcej >>
-
700 - 700
Wycięcie skóry tłuszczak od 5,0 cm
więcej >>
-
700 - 700
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami ; maksymalna średnica wycięcia 4,0 cm
więcej >>
-
Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami; średnica wycięcia ponad 4,1 cm/wolny przeszczep skóry
więcej >>
-
Wycięcie zmiany skórnej do 1,5 cm na twarzy
więcej >>
-
450 - 450
Wycięcie zmiany skórnej powyżej 1,5 cm na twarzy
więcej >>
-
450 - 450
Chirurgiczne opracowanie wrastającego paznokcia
więcej >>
-
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite
więcej >>
-
Wtórne zamknięcie rany chirurgicznej/jej rozejście, rozległe/skomplikowane
więcej >>
-
50 - 50
Piersi Cena *
Punkcja aspiracyjna torbieli piersi
więcej >>
-
200 - 200
Punkcja aspiracyjna torbieli piersi z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
więcej >>
-
Nacięcie ropnia sutka
więcej >>
-
Małoinwazyjny drenaż ropnia sutka
więcej >>
-
Biopsja piersi przeskórna cienkoigłowa
więcej >>
-
Biopsja piersi przeskórna cienkoigłowa z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
więcej >>
-
Biopsja piersi przezskórna, gruboigłowa bez zastosowania kontroli badań obrazowych
więcej >>
-
Biopsja piersi przezskórna gruboigłow a z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
więcej >>
-
Wycięcie torbieli, gruczolakowłókniaka lub innej zmiany łagodnej lub złośliwej bez limfadentektomi
więcej >>
-
1600 - 1600
Częściowe usunięcie gruczołu piersiowego (np. miejscowe wycięcie guza, kwadrantektomia, segmentektomia); z limfadenektomią pachową
więcej >>
-
1600 - 1600
Wycięcie kwadrantu piersi
więcej >>
-
1800 - 1800
Mastektomia prosta /z biopsją węzła wartowniczego 40.23/
więcej >>
-
2500 - 2500
Mastektomia, podskórna
więcej >>
-
2500 - 2500
Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych
więcej >>
-
4200 - 4200
Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, obejmująca węzły chłonne pachowe, z mięśniem piersiowym mniejszym lub bez, ale bez usunięcia mięśnia piersiowego większego
więcej >>
-
4200 - 4200
Rekonstrukcja piersi, z użyciem ekspandera tkankowego
więcej >>
-
Rekonstrukcja piersi z użyciem płata z mięśnia najszerszego grzbietu
więcej >>
-
Rekonstrukcja piersi z użyciem wolnego płata
więcej >>
-
Rekonstrukcja z użyciem poprzecznego płata skórnomięśniowego z mięśnia prostego brzucha (TRAM), podwójna szypuła, włączając w to zamknięcie miejsca pobrania
więcej >>
-
Rekonstrukcja z użyciem implantu piersi
więcej >>
-
Rewizja zrekonstruowanej piersi
więcej >>
-
Usunięcie implantu sutkowego
więcej >>
-
Amputacja piersi z powodu ginekomastii
więcej >>
-
2500 - 2500
Limfadenektomia pachowa /radykalizacja mastektomii/
więcej >>
-
Gruczoły Cena *
Laparoskopowa adrenalektomia jednostronna
więcej >>
-
Układ krążenia Cena *
Udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej jednostronne
więcej >>
-
Laserowe usuwanie hemoroidów HeLP
więcej >>
-
1200 - 3300
Korekta malformacji żylnej z przeszczepem lub bez przeszczepu zastawki żylnej
więcej >>
-
Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy
więcej >>
-
Skleroterapia żył siateczkowatych i pajączków kończyn dolnych (retikularna)
więcej >>
-
Usuwanie pajączków na twarzy
więcej >>
-
Usuwanie naczynek
więcej >>
-
Układ kostny Cena *
Amputacja przodostopia kończyny dolnej
więcej >>
-
Amputacja kończyny dolnej
więcej >>
-
Amputacja palca stopy lub ręki
więcej >>
-
Układ moczowy Cena *
inne urologia
więcej >>
-
Układ oddechowy Cena *
Videotorakoskopowa pleurodeza jamy opłucnowej talkiem
więcej >>
-
4800 - 4800
Biopsja opłucnej
więcej >>
-
900 - 900
Endoskopowe badanie śródpiersia (mediastinoskopia)
więcej >>
-
Operacyjna kontrola śródpiersia (mediastinotomia)
więcej >>
-
Usunięcie zmian przerzutowych z płuca (metastasectomia płucna)
więcej >>
-
Otwarta biopsja opłucnej
więcej >>
-
Otwarta biopsja płuca
więcej >>
-
Biopsja przezoskrzelowa
więcej >>
-
Przezskórna igłowa biopsja płuca
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby skóry i tkanki podskórnej
Czerniak
więcej >>
Oparzenia chemiczne
więcej >>
Oparzenia słoneczne
więcej >>
Ropień
więcej >>
Zanokcica
więcej >>
Czyrak
więcej >>
Figówka, ropnie pach
więcej >>
guzek na skórze
więcej >>
guzek na wardze
więcej >>
owrzodzenia
więcej >>
przepuklina pachwinowa
więcej >>
rak skóry
więcej >>
Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry
więcej >>
Ropowica
więcej >>
torbiel
więcej >>
Torbiel pilonidalna
więcej >>
zmiany skórne
więcej >>
Choroby grudkowo-złuszczające
więcej >>
Nowotwory
Znamiona barwnikowe
więcej >>
Choroby układu krążenia
ZAPALENIE ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH
więcej >>
zmiany naczyniowe na skórze
więcej >>
Zakrzepowe zapalenie żył
więcej >>
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic i żył
więcej >>
Żylaki przełyku
więcej >>
choroby naczyniowe
więcej >>
CHOROBY NACZYŃ CHŁONNYCH
więcej >>
CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH
więcej >>
CHOROBY NACZYŃ WŁOSOWATYCH
więcej >>
Malformacja tętniczo - żylna (przetoka), tętniak tętnicy płucnej
więcej >>
ZATOR I ZAKRZEP TĘTNICZY
więcej >>
Krwioplucie
więcej >>
Odmrożenia
więcej >>
Plucie krwią
więcej >>
krwotoki
więcej >>
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA
więcej >>
TĘTNIAKI
więcej >>
ZABURZENIA FUNKCJI TĘTNIC
więcej >>
ZABURZENIA NACZYŃ MÓZGOWYCH W INNYCH CHOROBACH
więcej >>
Artropatie i schorzenia grzbietu
Zniekształcające schorzenia grzbietu
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Guzki krwawiczne
więcej >>
Rak żołądka
więcej >>
Żylaki odbytu
więcej >>
Przepuklina
więcej >>
Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
więcej >>
Polipy jelita
więcej >>
Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
więcej >>
Rak przełyku
więcej >>
ropień odbytu i odbytnicy
więcej >>
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz choroby autoimmunologiczne
Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne
więcej >>
Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
więcej >>
Choroby tkanek miękkich, kości i chrząstki
Inne choroby tkanek miękkich
więcej >>
Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych
Odmrożenie
więcej >>
Inne skutki działania czynników zewnętrznych
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Chirurgia
Chirurgia

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich