• Adres: 31-530 Kraków ul. Łazarza 14
  • Nr tel. (014)-627-33-88
  • Nr fax (014)-627-44-24
  • www.centermed.pl


Ucho Cena *
Postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze wymagające pobytu na oddziale otolaryngologicznym, pobyt na oddziale otolaryngologii
więcej >>
-
150 - 150
Wycięcie ucha zewnętrznego; amputacja całkowita
więcej >>
-
Usunięcie kłębczaka usznego; przez przewód słuchowy
więcej >>
-
Usunięcie kłębczaka usznego; z dostępu przez wyrostek sutkowaty
więcej >>
-
Usunięcie kłębczaka usznego; rozszerzone (zewnątrzskroniowe)
więcej >>
-
Drenaż ucha zewnętrznego, ropień lub krwiak; złożony
więcej >>
-
Wycięcie wyrośli kostnej (wyrośli kostnych), zewnętrzny przewód słuchowy
więcej >>
-
Usunięcie ciała obcego z przewodu słuchowego zewnętrznego; w znieczuleniu ogólnym
więcej >>
-
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, proste (np. rutynowe oczyszczenie)
więcej >>
-
Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, złożone (np. w znieczuleniu lub więcej niż jedno rutynowe czyszczenie)
więcej >>
-
Rekonstrukcja przewodu słuchowego zewnętrznego (meatoplastyka)
więcej >>
-
Przedmuchanie trąbki słuchowej, przeznosowe; z cewnikowaniem
więcej >>
-
100 - 100
Usunięcie rurki wentylującej w znieczuleniu ogólnym
więcej >>
-
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie miejscowe lub nasiękowe
więcej >>
-
Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie ogólne
więcej >>
-
Operacja zwiadowcza w obrębie ucha środkowego przez nacięcie za małżowiną lub nacięcie przewodu słuchowego
więcej >>
-
Mastoidektomia; całkowita
więcej >>
-
Usunięcia polipa usznego
więcej >>
-
Myringoplastyka (działania chirurgiczne ograniczone do błony bębenkowej i okolicy pobrania tkanek)
więcej >>
-
Tympanoplastyka bez mastoidektomii
więcej >>
-
Stapedektomia lub stapedotomia z odtworzeniem ciągłości kosteczek, bez zastosowania obcego materiału
więcej >>
-
Naprawa przetoki okienka owalnego
więcej >>
-
Naprawa przetoki okienka okrągłego
więcej >>
-
Układ oddechowy Cena *
Wycięcie krtani; subtotalne nadgłośniowe, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi
więcej >>
-
Częściowe usunięcie krtani (hemilaryngektomia) zaliczane do tzw. metod pionowych; przednio-boczno-pionowe oglądanie krtani w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
Usuniecie ciała obcego z krtani lub gardła w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
Oglądanie krtani i/lub tchawicy w znieczuleniu ogólnym z możliwością aspiracji
więcej >>
-
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem guza i/lub dekortykacją strun głosowych lub nagłośni
więcej >>
-
Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem chrząstki nalewkowatej
więcej >>
-
Badanie fiberoskopem (fiberoendoskopia)
więcej >>
-
Ogladanie krtani w świetle stroboskopowym laryngoskopem gietkim lub sztywnym
więcej >>
-
Mikrochirurgia krtani-instrumentalna
więcej >>
-
2500 - 2500
Mikrochirurgia krtani z użyciem lasera CO2
więcej >>
-
Badanie krtani /laryngoskopia/ w znieczuleniu ogónym z pobraniem wycinka do badania hist.-pat.
więcej >>
-
Nacięcie krtani (nacięcie chrząstki tarczowej, rozszczepienie zupełne krtani); z usunięciem guza lub torbieli krtani, wycięcie struny głosowej
więcej >>
-
Wycięcie krtani; totalne, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi
więcej >>
-
Radiokoagulacja Celon-opercja na podniebieniu miękkim likwidująca chrapanie
więcej >>
-
1500 - 1500
Drenaż ropnia lub krwiaka, w obrębie nosa, dostęp wewnętrzny
więcej >>
-
Drenaż ropnia lub krwiaka, w obrębie przegrody nosa
więcej >>
-
Pobranie wycinka do badania hist-pat z jamy nosa
więcej >>
-
Wyciecie polipów nosa
więcej >>
-
1500 - 1500
Wyciecie polipa nozdrzy tylnych
więcej >>
-
Wycięcie lub zniszczenie, zmiana wewnątrz nosa; dostęp zewnętrzny (rynotomia boczna) lub wewnatrznosowy
więcej >>
-
Wycięcie/chirurgiczne opracowanie skóry nosa w przypadku guzowatości nosa (rhinophyma)
więcej >>
-
Operacja naprawcza w przypadku zarośnięcia nozdrzy tylnych,dostęp wewnątrz nosowy i przez podniebienie
więcej >>
-
Uwolnienie zrostów wewnątrznosowych różnymi metodami Celon, plazma, elektrokoagulacja
więcej >>
-
Zamkniecie przetoki ustno-szczekowej
więcej >>
-
Operacja naprawcza ubytku w przegrodzie nosa bez kosztu materiałów naprawczych
więcej >>
-
Zatrzymanie krwotoku z nosa, przedni odcinek nosa (tamponada przednia) różnymi metodami spongostan, Merocel, tamponada
więcej >>
-
300 - 300
Tamponada tylna
więcej >>
-
500 - 500
Zapobieganie krwawieniom z nosa poprzez koagulację splotów naczyniowych róznymi metodami celon, plazm, elektrokoagulacja
więcej >>
-
Drobne zabiegi/wymiana sączka/opatrunku
więcej >>
-
Usunięcie ciała obcego z jamy nosowej: dorośli/dzieci
więcej >>
-
Nastawienie kości nosa w znieczuleniu miejscowym ze stabilizacją gipsową
więcej >>
-
1500 - 1500
Nastawienie złamania nosa otwarte
więcej >>
-
Korekta przegrody nosowej w znieczuleniu dożylnym
więcej >>
-
3750 - 3750
Odwarstwienie śluzówki nosa metodą klasyczną
więcej >>
-
Punkcja zatoki szczękowej jednostronna/obustronna
więcej >>
-
Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka klinowa
więcej >>
-
Krioterapia małżowin nosowych
więcej >>
-
Konchoplastyka w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
2400 - 2400
Operacja/oczyszczenie zatoki szczekowej z dojścia przez nos
więcej >>
-
operacja zatok szcekowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej tzw met. Calldwel-Luc
więcej >>
-
Badanie endoskopowe nos i/lub zatok
więcej >>
-
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS)
więcej >>
-
4500 - 4500
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunieciem polipów nosa
więcej >>
-
5000 - 5000
Endoskopia nosa/zatok, chirurgiczna; z zaopatrzeniem krwotoku z nosa
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok, (FEOZ/FESS) chirurgiczna; z wykonaniem zespolenia workowo-nosowego
więcej >>
-
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunieciem polipów lub bez/ z otwarciem sitowia/ zatoki klinowej
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna; z usunięciem komórek sitowych, całkowitym (przednim i tylnym)
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z wytworzeniem przetoki zatoki szczękowej;
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z wytworzeniem przetoki zatoki szczękowej; z usunięciem tkanki z zatoki szczękowej
więcej >>
-
Punkcja zatoki czołowej
więcej >>
-
Otwarcie zatok z dojścia zewnetrznego
więcej >>
-
Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z otwarciem zatoki klinowej; z usunięciem tkanki z zatoki klinowej
więcej >>
-
Usunięcie torbieli środkowej szyi
więcej >>
-
1400 - 1400
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok ( FEOZ/FESS)
więcej >>
-
Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok ( FEOZ/FESS) z usunieciem polipów nosa
więcej >>
-
Septoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna
więcej >>
-
Septoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera
więcej >>
-
Septorynoplastyka
więcej >>
-
Septorynoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna
więcej >>
-
Septorynoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shaver'a
więcej >>
-
Septoplastyka endoskopowa
więcej >>
-
Konchoplastyka endoskopowa z zastosowanie shaver'a (korekta małżowin nosowych dolnych)
więcej >>
-
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu miejscowym
więcej >>
-
Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu ogólnym
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita)
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia lub frontosphenoethmoidektomia lub sphenoidektomia)
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci
więcej >>
-
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita) + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita)
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa, dzieci
więcej >>
-
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita) + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa, dzieci + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunnięciem polipów nosa (ethmoidektomia całkowita) + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa, dzieci + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidektomia/frontosphenoethmoidektomia/sphenoidektomia) z usunięciem polipów nosa
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidek./frontosphenoethmoidek./sphenoidek.) z usunięciem polipów nosa + Septoplastyka
więcej >>
-
Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoethmoidek./frontosphenoethmoidek./sphenoidek.) z usunięciem polipów nosa + Septorynoplastyka
więcej >>
-
Płukanie zatok przynosowych przy użyciu Hydrodebridera
więcej >>
-
Układ pokarmowy Cena *
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, podjęzykowego lub przyusznego, nieskomplikowane, wewnątrzustnie
więcej >>
-
750 - 750
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, skomplikowane, wewnątrzustnie
więcej >>
-
750 - 750
Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; przyusznego, zewnątrzustnie lub skomplikowane wewnątrzustnie
więcej >>
-
750 - 750
Biopsja cienkoigłowa ślinianki
więcej >>
-
100 - 100
Biopsja ślinianki; z nacięciem
więcej >>
-
100 - 100
Wycięcie torbieli ślinianki podjęzykowej
więcej >>
-
Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej; całkowite, usunięcie en bloc wraz z nerwem twarzowym lub bez
więcej >>
-
Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej; całkowite, z jednostronnym radykalnym usunięciem węzłów chłonnych szyi
więcej >>
-
Wycięcie ślinianki podżuchwowej
więcej >>
-
4000 - 4000
Wycięcie ślinianki podjęzykowej
więcej >>
-
4000 - 4000
Układ odpornościowy (immunologiczny) Cena *
Nacięcie i drenaż ropnia okołomigdałkowego zn.miejscowe
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż ropnia; pozagardłowego lub przygardłowego, dostęp wewnątrzustny lub zewnętrzny
więcej >>
-
Usunięcie migdałka gardłowego, pierwotne lub wtrórne, niezależnie od wieku; dorośli/dzieci
więcej >>
-
1500 - 1500
Przycięcie migdałków podniebiennych z użyciem, lasera, Celon, APC i innych
więcej >>
-
Usunięcie migdałków podniebiennych
więcej >>
-
2000 - 2000
Pobranie wycinka do badania hist-pat z okolic jamy ustnej, migdałków, nasady języka
więcej >>
-
Usunięcie migdała gardłowego /adenotomia/ oraz przycięcie podniebiennych /tonsillotomia/ oraz tympanotomia /Naciecie bł.bębenkowej/ oraz założenie drenażu uszu w znieczuleniu ogólnym
więcej >>
-
Skóra Cena *
Usunięcie torbieli bocznej szyi
więcej >>
-
3500 - 3500


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu oddechowego
Alergiczny katar
więcej >>
Alergiczny nieżyt nosa
więcej >>
Allergic rhinitis
więcej >>
Astma pyłkowa
więcej >>
Chrapanie
więcej >>
Chrypka
więcej >>
Kaszel
więcej >>
Katar
więcej >>
Nieżyt nosa
więcej >>
Ostre zapalenie zatok
więcej >>
Przerost migdałów
więcej >>
Przewlekłe zapalenie zatok
więcej >>
Przewlekły katar
więcej >>
Przewlekły nieżyt nosa
więcej >>
ból czoła
więcej >>
ból gardła
więcej >>
ból twarzy
więcej >>
krwawienie z nosa
więcej >>
mowa nosowa
więcej >>
nalot na migdałkach
więcej >>
niedrożność nosa
więcej >>
niedrożny nos
więcej >>
niski głos
więcej >>
obrzęk gardła
więcej >>
obrzęk krtani
więcej >>
ogólna niedrożność nosa
więcej >>
ostre zapalenie krtani
więcej >>
polip nosa
więcej >>
schorzenia zatok i nosa
więcej >>
stale zatkany nos
więcej >>
suche śluzówki
więcej >>
zaburzenia węchu
więcej >>
zaczerwienie gardła
więcej >>
zaczerwienie migdałków
więcej >>
zanik mowy
więcej >>
Zapalenie zatok
więcej >>
Polipy nosa
więcej >>
Nieżyt nosa i zatok
więcej >>
bezdech
więcej >>
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
Ból ucha
więcej >>
Czyrak ucha
więcej >>
Głuchota starcza
więcej >>
Krwotok z nosa
więcej >>
Nagła głuchota
więcej >>
Ostre zapalenie ucha środkowego
więcej >>
Otoskleroza
więcej >>
Przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych
więcej >>
Przewlekłe zapalenie ucha środkowego
więcej >>
Szum w uszach
więcej >>
Szumy uszne
więcej >>
Woskowina w uchu
więcej >>
Zaburzenia równowagi
więcej >>
Zapalenie języka
więcej >>
Zapalenie ślinianek
więcej >>
Zapalenie ucha zewnętrznego
więcej >>
Zatkane ucho
więcej >>
gwizdy w uszach
więcej >>
niedosłuch
więcej >>
obrzęk ucha
więcej >>
pełność ucha
więcej >>
Perlak
więcej >>
powiększone małżowiny usznej
więcej >>
skąpa ilość woskowiny
więcej >>
Ubytek błony bębenkowej
więcej >>
wyciek płynu z ucha
więcej >>
Wysiękowe zapalenie ucha środkowego
więcej >>
zaburzenia słuchu
więcej >>
zaczerwienie ucha
więcej >>
zapalenia uszu
więcej >>
Zapalenie ucha środkowego
więcej >>
Zapalenie wyrostka sutkowatego
więcej >>
Inne choroby ucha
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Ból głowy
więcej >>
Choroby układu moczowo-płciowego
Hematuria
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Polipy przewodu pokarmowego
więcej >>
Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
więcej >>
torbiele jamy ustnej
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
przerost migdałków
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Otolaryngologia
Laryngologia
Otolaryngologia
Pediatria
Otolaryngologia dziecięca

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich