• Adres: 32-800 Brzesko ul. Browarna 5c
  • Nr tel. (014)-627-33-88
  • Nr fax (014)-627-44-24
  • www.centermed.pl


Układ nerwowy Cena *
Konsultacja, porada, lekarz neurolog
więcej >>
-
70 - 90
Układ oddechowy Cena *
Polisomnografia
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu oddechowego
zaburzenie czucia
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Choroba Alzheimera i inne układowe zaniki ośrodkowego układu nerwowego
więcej >>
Parkinsonizm i zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
więcej >>
Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
więcej >>
Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
więcej >>
Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
więcej >>
Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
więcej >>
Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
więcej >>
Inne zaburzenia układu nerwowego
więcej >>
Choroba Alzheimera
więcej >>
Choroba BSE
więcej >>
Choroba Parkinsona
więcej >>
Migrena
więcej >>
Ostre zapalenie rogów przednich rdzenia
więcej >>
Polio
więcej >>
Stwardnienie rozsiane
więcej >>
Utrata przytomności
więcej >>
Zapalenie mózgu
więcej >>
Zapalenie opon mózgowych
więcej >>
Zawroty głowy i zaburzenia równowagi
więcej >>
amnezja
więcej >>
ataksje Friedreicha, móżdżkowe, teleangiektazja, dziedziczna paraplegia spastyczna
więcej >>
bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
więcej >>
bark czucia pewnych obszarów ciała
więcej >>
Choroba Pick'a, alkoholowa ataksja móżdżkowa, encefalopatia alkoholowa, otępienie z ciałami Lewy,ego
więcej >>
drżenie samoistne; zaspół niespokojnych nóg; drżenie, pląsawica i tiki polekowe
więcej >>
dystonia
więcej >>
dystrofia mięśniowa, miotonia, miopatie wrodzone
więcej >>
Dziecięce porażenie mózgowe
więcej >>
encefalopatia toksyczna
więcej >>
jamistość rdzenie i opuszki
więcej >>
klasterowy ból głowy, naczyniopochodny ból głowy, napięciowy ból głowy
więcej >>
łagodne nadcieśnienie śródczaszkowe
więcej >>
łagodne nawracające zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (Molareta), oraz przewlekłe
więcej >>
miopatia polekowa, poalkoholowa, porażenia okresowe, miopatia zapalna
więcej >>
mononeuropatia cukrzycowa
więcej >>
mononeuropatie kończyny dolnej
więcej >>
mononeuropatie kończyny górnej
więcej >>
neuralgia nerwu trójdzielnego, atypowy ból twarzy
więcej >>
neuralgia półpaścowa, porażenie wielu nerwów czaszkowych
więcej >>
neuropatia automomiczna w chorobach endokrynologicznych i metabolicznych
więcej >>
neuropatia międzyżebrowa, mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
więcej >>
neuropatia polekowa, poalkoholowa, popromienna
więcej >>
neuropatia samoistna i dziedziczna
więcej >>
paraneoplastyczna neuromiopatia, miopatia i limbiczna encefalopatia,
więcej >>
parestezje
więcej >>
parkinsonizm
więcej >>
parkinsonizm w przebiegu kiły
więcej >>
polineuropatia cukrzycowa w chorobach zakaźnych, nowotworowych,, w niedoborach żywieniowych
więcej >>
polineuropatia zapalna
więcej >>
porażenie
więcej >>
porażenie kończyn dolnych, porażenie czterokończynowe
więcej >>
porażenie połowicze
więcej >>
postępujące porażenie nadjądrowe, zwyrodnienie nigrostriatalne, choroba Hallervordena-Spatza
więcej >>
Powikłania chorób zapalnych układu nerwowego
więcej >>
pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego
więcej >>
przemijający napad niedokrwienia mózgu
więcej >>
rdzeniowy zanik mięśni, choroba neuronu ruchowego (SLA)
więcej >>
ropień mózgu gruźliczy, rzeżączkowy, amebowy, ziarniniak w przebiegu schistosomiazy i gruźlicy
więcej >>
ropień mózgu, ropniak podtwardówkowy
więcej >>
stan padaczkowy
więcej >>
stwardnienie rozlane, mielinoliza środkowa mostu, ostre poprzeczne zapalenie rdzenia
więcej >>
śpiączka
więcej >>
ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w różnych chorobach
więcej >>
upośledzenie czucia
więcej >>
utrata świadomości
więcej >>
utraty przytomności
więcej >>
wodogłowie w chorobach zakaźnych, pasożytniczych i nowotworowych
więcej >>
wrażliwość na bodźce
więcej >>
wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
więcej >>
zaburzenia czucia
więcej >>
zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych
więcej >>
zaburzenia nerwu twarzowego
więcej >>
zaburzenia pamięci
więcej >>
zaburzenia pisma
więcej >>
zaburzenia układu wegetatywnego
więcej >>
zaburzenia wielu nerwów czaszkowych
więcej >>
zakrzepica septyczna żył i zatok żylnych mózgu
więcej >>
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
więcej >>
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
więcej >>
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne
więcej >>
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o innej etiologii
więcej >>
Zaspól Lamberta-Eatona, miopatia w chorobach endokrynologicznych i metabolicznych
więcej >>
zawroty
więcej >>
zawroty głowy
więcej >>
zespoły naczyniowe mózgu
więcej >>
zespoły porażenne
więcej >>
zespół Devica oraz zespół Hursta
więcej >>
Choroby oka i przydatków oka
Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej
więcej >>
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Choroba Banga
więcej >>
Choroba Pfeiffera
więcej >>
Choroba piąta
więcej >>
Choroby układu krążenia
Choroba Buergera
więcej >>
Porażenie prądem elektrycznym
więcej >>
Zaburzenia krzepnięcia krwi
więcej >>
problemy z pamięcią
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Choroba Plummera
więcej >>
Śpiączka cukrzycowa
więcej >>
Choroby układu moczowo-płciowego
Wodonercze
więcej >>
Zaburzenia czynności wewnątrzwydzielniczej jajników
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Neurologia
Neurologia

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/diagnostyka (czas wypełnienia 1 min.)

Oceniam możliwość rezerwacji terminu wizyty u lekarza przez Internet
-

Jak oceniam długość oczekiwania na wizytę
-

Jak oceniam czas oczekiwania w przychodni
-

Jak oceniam możliwość uzyskania porady medycznej przez telefon
-

Jak oceniam realizację wizyty domowych
-

W jakim stopniu personel w Rejestracji prezentuje profesjonalizm i uprzejmość
-

Mogę przeglądać mój ERP/on-line (Elektroniczny Rekord Pacjenta - historia choroby, umówione wizyty oraz wyniki badań przez Internet)
-

Jestem informowany (telefonicznie lub przez Internet) o terminie najbliższej wizyty
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

W przypadku znacznych odchyleń od normy jestem niezwłocznie informowany (telefonicznie/on-line) o konieczności ponownej wizyty
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 30 sek.)

Czy pielęgniarka przed wykonaniem czynności przedstawiła się
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich