• Adres: 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42
  • Nr tel. 22-343 46 00
  • Nr tel. 22-815 30 11
  • www.ikard.pl


Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow 

tel: +48 22 343 43 42
fax: +48 22 343 45 16


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu krążenia
Choroba nadciśnieniowa
więcej >>
Choroba niedokrwienna serca
więcej >>
Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego
więcej >>
Inne choroby serca
więcej >>
Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia
więcej >>
Arrythmia
więcej >>
Przewlekła niewydolność wieńcowa
więcej >>
Choroba wieńcowa
więcej >>
Miażdżyca
więcej >>
MIC
więcej >>
Nadciśnienie tętnicze
więcej >>
Niewydolność krążenia
więcej >>
Omdlenie
więcej >>
Wady wrodzone serca
więcej >>
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic i żył
więcej >>
Zapalenie mięśnia sercowego
więcej >>
Zapalenie osierdzia
więcej >>
Zawał mięśnia sercowego
więcej >>
Zawał serca
więcej >>
Żylaki przełyku
więcej >>
bardzo gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego
więcej >>
BLOKI SERCA
więcej >>
ból promieniujący do żuchwy
więcej >>
ból serca
więcej >>
ból w klatce piersiowej
więcej >>
ból za mostkiem
więcej >>
brak tętna na tętnicy piszczelowej
więcej >>
CZĘSTOSKURCZ NAPADOWY
więcej >>
dorzut zawału serca
więcej >>
gorączka reumatyczna bez zajęcia serca
więcej >>
gorączka reumatyczna z zajęciem serca
więcej >>
KARDIOMIOPATIE O ZNANEJ PRZYCZYNIE
więcej >>
KARDIOMIOPATIE PIERWOTNE
więcej >>
makulopatia
więcej >>
marznięcie
więcej >>
migotanie przedsionków
więcej >>
nadciśnienie
więcej >>
Nadciśnienie płucne, przewlekłe serce płucne
więcej >>
Nadciśnienie tętnicze powikłane zajęciem serca
więcej >>
Nadciśnienie tętnicze powikłane zajęciem serca i nerek
więcej >>
NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA (NZK)
więcej >>
napady duszności połączone z uciskiem w klatce piersiowej
więcej >>
niedociśnienie
więcej >>
NIEDOCIŚNIENIE TĘTNICZE
więcej >>
niereumatyczne wady zastawki aortalnej
więcej >>
niereumatyczne wady zastawki dwudzielnej
więcej >>
niereumatyczne wady zastawki trójdzielnej
więcej >>
niewydolność serca
więcej >>
obrzęk Quinckego (naczynioruchowy)
więcej >>
omdlenia
więcej >>
osłabienie
więcej >>
ostre i podostre zapalenie wsierdza, infekcyjne zapalenie wsierdza
więcej >>
ostre powikłania zawału serca
więcej >>
OSTRE ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO
więcej >>
Ostre zapalenie osierdzia
więcej >>
pieczenie za mostkiem
więcej >>
pierwotne nadciśnienie tętnicze
więcej >>
pląsawica Sydenhama
więcej >>
powiększenie lewej komory serca
więcej >>
POWIKŁANIA CHORÓB SERCA
więcej >>
POZABIEGOWE ZABURZENIA UKŁADU KRĄŻENIA
więcej >>
przerost serca
więcej >>
przewlekła choroba niedokrwienna serca
więcej >>
przewlekłe i zaciskające zapalenie osierdzia, chyloperikardium, tamponada serca
więcej >>
przewlekłe zapalenie wsierdzia i zastawek
więcej >>
skoki ciśnienia tętniczego krwi
więcej >>
spadek wydolności
więcej >>
szmery w sercu
więcej >>
ucisk w klatce piersiowej
więcej >>
uczucie zimna
więcej >>
wady wielozastawkowe serca
więcej >>
wady zastawki aortalnej spowodowane gorączką reumatyczną
więcej >>
wady zastawki dwudzielnej spowodowane gorączką reumatyczną
więcej >>
wady zastawki pnia płucnego
więcej >>
wady zastawki trójdzielnej spowodowane gorączką reumatyczną
więcej >>
Wtórne nadciśnienie tętnicze
więcej >>
wzrost ciśnienia tętniczego
więcej >>
zaburzenia pracy serca
więcej >>
ZABURZENIA PRZEWODNICTWA
więcej >>
ZABURZENIA RYTMU SERCA
więcej >>
zadyszka przy wysiłkach
więcej >>
ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCA W PRZEBIEGU INNYCH CHORÓB
więcej >>
zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia, wsierdzia, zastawek na tle gorączki reumatycznej
więcej >>
zapalenie osierdzia o różnych etiologiach
więcej >>
zapaść
więcej >>
Zatorowość płucna
więcej >>
zatrzymanie krążenia
więcej >>
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe okresu okołoporodowego
więcej >>
Choroby układu oddechowego
zatrzymanie czynności oddechowej
więcej >>
zatrzymanie oddechu
więcej >>
Zawał płuca
więcej >>
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Matołectwo
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Anestezjologia i intensywna terapia
Kardiologia
Choroby wewnętrzne
Kardiologia
  Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  PN-EN ISO 9001:2001 16-07-2008 15-07-2011 TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Zakres certyfikatu obejmuje wykonywanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych u chorych z chorobami układu krążenia i wdrażanie zasad prewencji.

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji

(głosów: 1)

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta

(głosów: 1)

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala

(głosów: 1)

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się

(głosów: 1)

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia

(głosów: 1)

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu

(głosów: 1)

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji

(głosów: 1)

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia

(głosów: 1)

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały

(głosów: 1)

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu

(głosów: 1)

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania

(głosów: 1)

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej

(głosów: 1)

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)

(głosów: 1)

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji

(głosów: 1)

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego

(głosów: 1)

Szybkość reagowania na wezwanie

(głosów: 1)

Dostępność podczas dyżurów nocnych

(głosów: 1)

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki

(głosów: 1)

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale

(głosów: 1)

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)

(głosów: 1)

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów

(głosów: 1)

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)

(głosów: 1)

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy

(głosów: 1)

Czystość na oddziale/w toalecie

(głosów: 1)

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)

(głosów: 1)

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania

(głosów: 1)

Pomoc przy spożywaniu posiłków

(głosów: 1)

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)

(głosów: 1)

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)

(głosów: 1)

TV sali chorych/na oddziale

(głosów: 1)

Internet dostępny w sali chorych

(głosów: 1)

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala

(głosów: 1)

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital

(głosów: 1)Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich