Leczenie szpitalne Cena *
Monitorowanie parametrów oddychania
więcej >>
-
Monitorowanie innych ważnych parametrów
więcej >>
-
Prowadzenie wspomaganego oddechu (SIMV, PSV)
więcej >>
-
Wspomaganie oddychania (CPAP)
więcej >>
-
Inne rodzaje wentylacji mechanicznej (HFV, HFO)
więcej >>
-
Tlenoterapia bierna
więcej >>
-
Wstrzyknięcie/ infuzja płynów
więcej >>
-
Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyków
więcej >>
-
Wstrzyknięcie lub wlew innej substancji profilaktycznej lub terapeutycznej
więcej >>
-
Zakładanie dożylnego wkłucia obwodowego
więcej >>
-
Nakłucie tętnicy jednorazowe do badań
więcej >>
-
Nakłucie tętnicy w celu pomiaru ciśnienia tętniczego krwii
więcej >>
-
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwii
więcej >>
-
5 - 5
Nieinwazyjny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego krwii
więcej >>
-
Jednorazowe pobranie krwii do badań
więcej >>
-
10 - 10
Założenie wkłucia do żyły centralnej (założenie portu naczyniowego)
więcej >>
-
Założenie wkłucia do żyły centralnej pod kontrolą USG
więcej >>
-
Pomiar ciśnienia ośrodkowego żylnego
więcej >>
-
Założenie cewnika Swan-Ganza
więcej >>
-
Pomiar ciśnienia tętnicy płucnej i rzutu serca
więcej >>
-
Kontrola radiologiczna położenia cewnika donaczyniowego
więcej >>
-
Pulsoksymetria z użyciem czujnika
więcej >>
-
Jednorazowe przetoczenie krwii
więcej >>
-
Przetoczenie preparatów krwiopochodnych
więcej >>
-
Toaleta dróg oddechowych pacjenta niezaintubowanego
więcej >>
-
Toaleta dróg oddechowych pacjenta zaintubowanego
więcej >>
-
Odbarczanie tamponady osierdzia (Nakłucie worka osierdziowego – perikardiocenteza)
więcej >>
-
Monitorowanie EKG
więcej >>
-
Pośredni masaż serca
więcej >>
-
Wprowadzenie zgłębnika dożołądkowego
więcej >>
-
Wlewki doodbytnicze
więcej >>
-
10 - 10
Założenie cewnika do pęcherza moczowego
więcej >>
-
50 - 50
Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego
więcej >>
-
50 - 50
Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu fizjologicznego
więcej >>
-
Wstrzyknięcie krwii do przestrzeni zewnątrzoponowej po nakłuciu opony twardej (BLOOD PATCH)
więcej >>
-
Znieczulenie ogólne z użyciem maski krtaniowej
więcej >>
-
Znieczulenie ogólne dotchawicze
więcej >>
-
Znieczulenie podpajęczynówkowe
więcej >>
-
Znieczulenie podpajęczynówkowe ciągłe
więcej >>
-
Znieczulenie podpajęczynówkowe połączone ze znieczuleniem zewnątrzoponowym
więcej >>
-
Znieczulenie zewnątrzoponowe
więcej >>
-
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe
więcej >>
-
Ciągłe podawanie leków znieczulenia miejscowego
więcej >>
-
Odcinkowe znieczulenie dożylne
więcej >>
-
Ostrzyknięcie brzegów rany pooperacyjnej
więcej >>
-
Podanie dostawowe leków znieczulenia miejscowego
więcej >>
-
Ocena śmierci mózgu
więcej >>
-
Ocena stopnia świadomości pacjenta
więcej >>
-
Konsultacja w ramach APS (Acute Pain Service)
więcej >>
-
140 - 140
Znieczulenie splotów/nerwów obwodowych z użyciem elektrostymulacji
więcej >>
-
Znieczulenie splotów/nerwów obwodowych pod kontrolą USG
więcej >>
-
Monitorowanie 4 parametrów życiowych podczas znieczulenia (EKG, saturacja, RR, kapnografia)
więcej >>
-
Monitorowanie więcej niż 4 parametrów życiowych podczas znieczulenia (BIS, TOF)
więcej >>
-
Analgosedacja do zabiegu
więcej >>
-
150 - 150
Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (EKG, saturacja, ciśnienie tętnicze, czynność serca)
więcej >>
-
Układ oddechowy Cena *
Drenaż odbarczający jamy opłucnej
więcej >>
-
350 - 350
Poród Cena *
Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu fizjologicznego
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich