• Adres: 85-030 Bydgoszcz ul. Św. Floriana 10
  • Nr tel. 052-325-56-00
  • Nr tel. 052-325-56-39
  • Nr fax 052-325-56-50
  • E-mail: sekretariat@wsoz.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich