• Adres: 85-030 Bydgoszcz ul. Św. Floriana 12
  • Nr tel. 052-325-56-00
  • Nr fax 052-325-56-50
  • E-mail: sekretariat@wsoz.pl


Filie w tej placówce



Oddziały w tej placówce


 
 

Apteka




Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich