Układ krążenia Cena *
Stymulator jednojamowy, wymiana
więcej >>
-
Układ nerwowy Cena *
Zastawka określonego poziomu ciśnienia otwarcia ewentualnie z urządzeniem antysyfonowym
więcej >>
-
Zastawka programowalna
więcej >>
-
Krwiak przymózgowy - ewakuacja
więcej >>
-
Operacyjne usunięcie ogniska padaczkorodnego
więcej >>
-
Wycięcie guza układu komorowego
więcej >>
-
Leczenie padaczki lekoopornej poprzez implantację stymulatora
więcej >>
-
Leczenie padaczki - stymulacja nerwu błędnego
więcej >>
-
Leczenie zespołów bólowych i spastyczności przez implantację
więcej >>
-
Krwotok podpajęczynowkowy - leczenie zachowawcze z diagnostyką podstawową
więcej >>
-
Krwiak śródmózgowy - ewakuacja
więcej >>
-
Krwotok podpajęczynowkowy - leczenie zachowawcze z diagnostyką
więcej >>
-
Krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze wraz z drenażem komory
więcej >>
-
Usunięcie ropniaka, ropnia wewnątrzczaszkowego
więcej >>
-
Złamanie koser pokrywy i/lub podstawy czaszki bez lub z płynotokiem; leczenie operacyjne wraz z kosztem środka technicznego/biomedycznego
więcej >>
-
Usunięcie guza nerwu VIII (wewnatrzczaszkowo)
więcej >>
-
Plastyka przedniego dołu czaszki - pourazowa (z płynotokiem nosowym)
więcej >>
-
Stereotaktyczna biopsja mózgu
więcej >>
-
Zaklipsowanie tętniaka przedniego odcinka koła tętniczego mózgu
więcej >>
-
Wycięcie guza mózgu lub móżdżku
więcej >>
-
Zaklipsowanie tętniaka tylnego odcinka koła tętniczego mózgu
więcej >>
-
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Rewizja po operacji krwiaka, wodniaka, guza mózgu
więcej >>
-
Wycięcie guza kości sklepienia czaszki
więcej >>
-
Złamanie kości pokrywy czaszki-trepanacja zwiadowcza, otworkowa i/lub odgłobienie
więcej >>
-
Uraz czaszkowo-mózgowy otwarty, drążący - chirurgiczne zaopatrzenie i1lub plastyka kości czaszki
więcej >>
-
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - wszczepienie czujnika ciśnienia śródczaszkowego
więcej >>
-
Zapalenie kości pokrywy czaszki- diagnostyka, leczenie operacyjne; kraniektomia
więcej >>
-
Wodogłowie - diagnostyka (inwazyjny test infuzyjny)
więcej >>
-
Wodogłowie - leczenie endoskopowe
więcej >>
-
Uzupełnienie ubytku kości czaszki
więcej >>
-
Krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze z diagnostyką podstawową
więcej >>
-
Odbarczenie operacyjne zwoju nerwu trójdzielnego w odcinku śródczaszkowym (thermorizotomia, gliceroliza)
więcej >>
-
Mikrochirurgiczna drezotomia
więcej >>
-
Leczenie operacyjne gruczolaka przysadki; przezklinowe
więcej >>
-
reotaktyczna w parkinsonizmie, dystonii ogniskowej, drżeniu samoistnym, bólach pochodzenia centralnego
więcej >>
-
Wycięcie naczyniaka mózgu
więcej >>
-
Złamanie środkowego lub przedniego dołu czaszki z płynotokiem usznym - plastyka środkowego dołu czaszki
więcej >>
-
Powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok, uszu i procesów ropnych twarzoczaszki - leczenie chirurgiczne
więcej >>
-
Operacja zatoki jamistej z usunięciem wyrostka pochyłego przedniego
więcej >>
-
Operacje jamy Meckela, stoku, szczeliny oczodołowej górnej, oczodołu, zatoki klinowej
więcej >>
-
Powikłania wewnątrzczaszkowe zapaleń zatok przynosowych i procesów ropnych twarzoczaszki - leczenie zachowawcze
więcej >>
-
Wycięcie nerwu czaszkowego obwodowego
więcej >>
-
Wszczepienie implantu pniowego
więcej >>
-
Otwarcie czaszki w przebiegu powikłań wewnątrzczaszkowych; zapalenia ucha środkowego
więcej >>
-
Zewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego
więcej >>
-
Wewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego
więcej >>
-
Uszkodzenie rdzenia kręgowego poprzeczne - diagnostyka obrazowa
więcej >>
-
Leczenie neuroprotekcyjne we wlewie
więcej >>
-
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego
więcej >>
-
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowym i/lub lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego
więcej >>
-
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło
więcej >>
-
Wycięcie guza środrdzeniowego
więcej >>
-
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego
więcej >>
-
Leczenie operacyjne ogniska patologii kostnej w kręgosłupie u chorych bez neurologicznych objawów uciskowych, izolowana spondylodeza z/bez stabilizacją implantami
więcej >>
-
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku
więcej >>
-
Operacyjne leczenie dyskopatii piersiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku
więcej >>
-
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej - przez fenestrację
więcej >>
-
Operacyjne leczenie dyskopatii lędźwiowej - przez laminektomię
więcej >>
-
Operacyjne usuwanie guzów nerwów obwodowych
więcej >>
-
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i nerwów pierwotna w obrębie ręki lub stopy
więcej >>
-
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń lub nerwów w obrębie ręki lub stopy oraz wstawka
więcej >>
-
Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - neuroliza chemiczna
więcej >>
-
1200 - 1200
Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - termolezja, kriolezja
więcej >>
-
1200 - 1200
Rekonstrukcja nerwów oraz przeszczep kablowy
więcej >>
-
Rekonstrukcje nerwu twarzowego: zespolenie z nerwem podjęzykowym
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu nerwowego
Udar mózgu
więcej >>
Choroby układu krążenia
KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY, SAH
więcej >>
ZAWAŁ MÓZGU
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Chirurgia
Neurochirurgia

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich