• Adres: 32-700 Bochnia ul. Floris 22
  • Nr tel. (014)-612 63 11
  • Nr tel. (014)-612-29-21
  • Nr fax (014)-611-63-11
  • E-mail: spmzoz@bochnia.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich