• Adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Długosza 45
  • Nr tel. (0-18)-443-72-87
  • Nr tel. (0-18)-443-72-87
  • Nr fax (0-18)-443-72-87
  • E-mail: medokor@epf.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich