• Adres: 26-300 Opoczno ul. Szpitalna 1
  • Nr tel. (0-44)-754-48-04
  • Nr tel. (0-44)-754-48-33


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich