• Adres: 90-427 Łódź ul. Kościuszki 48
  • Nr tel. 0-42-636-98-11
  • Nr tel. 0-42-636-98-12
  • Nr fax 0-42-636-98-12
  • E-mail: cm@cm.com.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich