• Adres: 65-001 Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 4d
  • Nr tel. 068-4524111
  • Nr tel. 068-4524111
  • Nr fax 068-4524110
  • E-mail: atp@plusnet.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich