• Adres: 98-100 Łask ul. Warszawska 62
  • Nr tel. 0-43-675-55-55
  • Nr tel. 0-43-675-55-55
  • Nr fax (0-43)-714-45-26


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich