• Adres: 16-100 Sokółka ul. Lelewela 2 lok. 5
  • Nr tel. 085-7118901
  • Nr tel. 085-711 89 01
  • Nr fax 085-711 89 01
  • E-mail: AKO-MED@wp.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich