• Adres: 35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 120
  • Nr tel. 017-8594453
  • Nr tel. 017-8594460
  • Nr fax 017-8594460
  • E-mail: sekretariat@wzsrzeszow.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich