• Adres: 15-062 Białystok ul. Warszawska 9
  • Nr tel. 022-754-71-89
  • Nr fax 022-754-71-87
  • www.ckir.pl


Rehabilitacja Cena *
Wzmocnienie mięśni w obrębie chorego stawu kończyny (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Nauka chodu o kulach w przypadku uszkodzeń kończyn dolnych (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Dopasowanie sprzętu ortopedycznego (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Instruktaż rehabilitacji i jej cele po zabiegu (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Likwidacja, zmniejszenie obrzęku, bólu i stanu zapalnego (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Stworzenie jak najszybszych warunków do gojenia się uszkodzonych lub zrekonstruowanych struktur (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Utrzymanie zakresu ruchu w stawie (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Poprawa kontroli mięśniowej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Odzyskanie propriocepcji i siły mięśniowej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Odtworzenie prawidłowych wzorców ruchowych, nauka chodu z odciążeniem operowanej kończyny dolnej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Odzyskanie pełnej kontroli mięśniowej (do roku po zabiegu)
więcej >>
-
Odzyskanie pełnego zakresu ruchu (do roku po zabiegu)
więcej >>
-
Powrót do codziennej aktywności (do roku po zabiegu)
więcej >>
-
Metody terapii manualnej wg Kaltenborna
więcej >>
-
Metody PNF (Proprio Neuromuscular Fascilitation)
więcej >>
-
Metoda Mulligan
więcej >>
-
Maping medyczny i kinesjotaping
więcej >>
-
Metoda Mc Kenziego
więcej >>
-
Ćwiczenia czucia głębokiego – propriocepcji
więcej >>
-
Ćwiczenia rozciągające – stretching
więcej >>
-
Zastosowanie ortez obuwia – Formthotisc
więcej >>
-
SSR - Specyficzna Sportowa Rehabilitacja
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Rehabilitacja
Rehabilitacja
  Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  ISO 9001: 2000 24-11-2006 24-11-2009 ISOQAR System zarządzania jakością w zakresie działalności Niepublicznego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ośrodka Szkolenia Kursowego, Ośrodka Szkolenia Kierowców, rekreacji i odnowy biologicznej.

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/diagnostyka (czas wypełnienia 1 min.)

Mogę zarezerwować termin wizyty u lekarza przez Internet
-

Długość oczekiwania na wizytę
-

Czas oczekiwania w przychodni
-

Możliwość uzyskania porady medycznej przez telefon
-

Przychodnia realizuje wizyty domowe
-

Profesjonalizm i uprzejmość personelu w Rejestracji
-

Mogę przeglądać mój ERP (Elektroniczny Rekord Pacjenta - historia choroby, umówione wizyty oraz wyniki badań przez Internet)
-

Jestem informowany (telefonicznie lub przez Internet) o terminie najbliższej wizyty
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

W przypadku znacznych odchyleń od normy jestem niezwłocznie informowany (telefonicznie/ERP) o konieczności ponownej wizyty
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 30 sek.)

Czy pielęgniarka przed wykonaniem czynności przedstawiła się
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich