Dział rehabilitacji - pracownia fizjoterapii

Wojewódzki Szpital Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu.

  • Adres: 98-200 Sieradz ul. Nenckiego 2
  • Filia: szpital


Rehabilitacja Cena *
Wzmocnienie mięśni w obrębie chorego stawu kończyny (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Nauka chodu o kulach w przypadku uszkodzeń kończyn dolnych (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Dopasowanie sprzętu ortopedycznego (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Instruktaż rehabilitacji i jej cele po zabiegu (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Likwidacja, zmniejszenie obrzęku, bólu i stanu zapalnego (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Stworzenie jak najszybszych warunków do gojenia się uszkodzonych lub zrekonstruowanych struktur (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Utrzymanie zakresu ruchu w stawie (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Poprawa kontroli mięśniowej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Odzyskanie propriocepcji i siły mięśniowej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Odtworzenie prawidłowych wzorców ruchowych, nauka chodu z odciążeniem operowanej kończyny dolnej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Odzyskanie pełnej kontroli mięśniowej (do roku po zabiegu)
więcej >>
-
Odzyskanie pełnego zakresu ruchu (do roku po zabiegu)
więcej >>
-
Powrót do codziennej aktywności (do roku po zabiegu)
więcej >>
-
Metody terapii manualnej wg Kaltenborna
więcej >>
-
Metody PNF (Proprio Neuromuscular Fascilitation)
więcej >>
-
Metoda Mulligan
więcej >>
-
Maping medyczny i kinesjotaping
więcej >>
-
Metoda Mc Kenziego
więcej >>
-
Ćwiczenia czucia głębokiego – propriocepcji
więcej >>
-
Ćwiczenia rozciągające – stretching
więcej >>
-
Zastosowanie ortez obuwia – Formthotisc
więcej >>
-
SSR - Specyficzna Sportowa Rehabilitacja
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Rehabilitacja
Rehabilitacja

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich