• Adres: 68-300 Lubsko ul. Poznańska 2
  • Nr tel. 068-4757600
  • Nr tel. 068-4757714
  • Nr fax 068-4757700
  • Nr fax 068-4757713
  • E-mail: 0800379@zoz.org.pl


Przychodnie Cena *
Przygotowywanie i podawanie leków doustnych, podjęzykowych
więcej >>
-
Przygotowywanie i podawanie leków przezskórnych
więcej >>
-
Przygotowywanie leków do podawania jednej strzykawce do podawania podskórnego/dożylnego
więcej >>
-
Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej
więcej >>
-
Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.0
więcej >>
-
Nakłucie odbarczające jamy opłucnowej
więcej >>
-
350 - 350
Nakłucie odbarczające jamy otrzewnej
więcej >>
-
Wstrzyknięcie leku miejscowo działającego (znieczulającego) do tkanek miękkich 83.98
więcej >>
-
Zakładanie zestawów typu igła motylek do długotrwałego podawania leków
więcej >>
-
Znieczulenie miejsca wkłucia dożylnego przy użyciu kremu EMLA
więcej >>
-
Zakładanie kontaktów dożylnych
więcej >>
-
25 - 25
Obsługa kontaktów zewnątrzoponowych, cewników tunelizowanych i portów do długotrwałego podawania analgetyków i innych leków
więcej >>
-
Dokanałowa ciągła analgezja, podawanie sterydów i innych leków
więcej >>
-
Obsługa infuzorów bateryjnych i sterowanych elektrycznie
więcej >>
-
Obsługa pompy PCA do zwalczania bólu przy udziale chorego
więcej >>
-
Prowadzenie aktywnego intensywnego leczenia objawów wymagających szybkiego uśmierzania
więcej >>
-
Aktywne uśmierzanie dolegliwości, przykrych objawów w okresie agonii
więcej >>
-
Stosowanie kontrolowanej sedacji
więcej >>
-
Krótkotrwałe znieczulenia dożylne przy łóżku chorego w celu wykonania zabiegów higienicznych
więcej >>
-
Prowadzenie pielęgnacji i leczenia zmian w obrębie jamy ustnej oraz bolesnego połykania
więcej >>
-
Założenie i wymiana sondy żołądkowej, żywienie przez zgłębnik,
więcej >>
-
25 - 25
Przetoki żołądkowe, jeltowe
więcej >>
-
Wymiana rurki tracheostomijnej, toaleta tracheostomii
więcej >>
-
Usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy otrzewnej
więcej >>
-
Toaleta drzewa oskrzelowego
więcej >>
-
Nebulizacja
więcej >>
-
Wykonywanie wlewek do odbytniczych leczniczych i wlewów oczyszczających
więcej >>
-
Wykonanie ręcznego wydobycia stolca
więcej >>
-
Wprowadzenie i wymiana cewnika do pęcherza moczowego
więcej >>
-
20 - 20
Płukanie pęcherza
więcej >>
-
Płukanie pochwy
więcej >>
-
Płukanie nefrostemii
więcej >>
-
Monitorowane, nowoczesne leczenie odleżyn, zmiana opatrunków przeciwodleżynowych opatrywanie chirurgiczne odleżyn
więcej >>
-
Opatrywanie owrzodzeń grzybiastych, przetok, zwalczanie przykrych zapachów
więcej >>
-
Hamowanie krwawień
więcej >>
-
Doraźna stabilizacja złamań
więcej >>
-
Wsparcie duchowe, posługa kapłańska
więcej >>
-
Pomoc w uzyskiwaniu świadczeń socjalnych z pomocy społecznej
więcej >>
-
Wsparcie psychologiczne
więcej >>
-
Terapia kreatywna z uwzględnieniem muzykoterapii
więcej >>
-
Edukacja i wsparcie chorego i rodziny
więcej >>
-
Edukacja personelu oddziału, oraz udział w szkoleniu przed i podyplomowym oraz szkoleniu wolontariuszy
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Onkologia
Medycyna paliatywna

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Jak oceniasz dostępność do opieki lekarskiej
-

Jak oceniasz dostępność do opieki rehabilitacyjnej
-

Jak oceniasz dostępność do opieki psychologicznej
-

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Personel pomaga, kiedy nie mogę wstać
-

Personel pomaga dbać o skórę, utrzymując ją w czystości, jeżeli sytuacja wymaga
-

Zostały zapewnione warunki do zaspokojenia potrzeb religijno-duchowych
-

Zapewnia odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Warunki pobytu w placówce (czas wypełnienia 1 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (dyżurka pielęgniarska, kuchnia, toaleta itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Czystość w pokojach/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

Dostęp do radioodbiorników i telewizji
-

Dostęp do internetu
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich