• Adres: 34-300 Żywiec ul. Sienkiewicza 31
  • Nr tel. 033-8619453
  • Nr tel. 032-8619453
  • Nr fax 033-8619453
  • Nr fax 032-8619453* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/infrastruktura (czas wypełnienia 30 sek.)

Długość oczekiwania na wizytę

(głosów: 2)

Czas oczekiwania przed gabinetem

(głosów: 2)

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki

(głosów: 2)

Profesjonalizm i uprzejmość personelu w Rejestracji

(głosów: 2)

Oceń parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)

(głosów: 2)

Diagnostyka/badanie (czas wypełnienia 30 sek.)

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)

(głosów: 2)

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy

(głosów: 2)

Czy zostałeś poinformowany jak przygotować się do badania (zażywanych lekach, diecie przed badaniem itp.)

(głosów: 2)

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania

(głosów: 2)

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej/po badaniu

(głosów: 2)

Opieka personelu lekarskiego/pielęgniarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz/pielęgniarka przed badaniem/wywiadem przedstawił/a się

(głosów: 2)

Czy lekarz/pielęgniarka zapoznał/a Cię z procesem diagnostycznym

(głosów: 2)

Czy lekarz/pielęgniarka poinformował/a Cię o ryzyku przeprowadzenia badania diagnostycznego

(głosów: 2)

Czy informacje przekazywane przez lekarza/pielęgniarkę były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały

(głosów: 2)Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich