• Adres: 37-450 Stalowa Wola - Staszica 4
  • Nr tel. 015-8433205
  • Nr tel. 8433277
  • Nr fax 015-8420672
  • Nr fax 8420672
  • www.szpital-stw.com* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Medycyna ratunkowa
Medycyna ratunkowa
Medycyna ogólna/rodzinna
Medycyna ogólna
  Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  ISO 9001:2000 20-12-2007 19-12-2010 IMQ S.p. A. Representative Office, Przedstawicielstwo IMQ S.p.A w Polsce, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie usług lecznictwa zamkniętego w oddziałach chorób wewnętrznych, pediatrycznym, ginekologiczno-położniczym, neonatologicznym, otolaryngologicznym, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistycznym, dermatologicznym, kardiologicznym ośrodkiem wszczepiania i kontroli rozruszników serca, kardiologii inwazyjneji angilogii z pracownią hemodynamiki, nefrologii i dializoterapii, anastezjologii i intensywnej terapii, leczenia alkoholowych zespołów a


Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich