Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej

Białaczka

Termin schorzenia odnosi się do białego koloru mankietu leukocytów, powstałego nad warstwą erytrocytów po odwirowaniu krwi chorych. Zjawisko to jest spowodowane bardzo dużą zawartością leukocytów we krwi.

Białaczka to układowe, uogólnione i autonomiczne namnażanie jednego typu leukocytów. Złośliwa ekspansja jednego klonu komórkowego prowadzi do jego uogólnionego rozprzestrzeniania się w wytwarzającym krew szpiku kostnym, czasem do naciekania w narządach pozaszpikowych oraz do siewu komórek białaczkowych do krwi obwodowej.

Wyróżnia się następujące rodzaje białaczek:

Białaczki ostre (AL): ostra białaczka limfatyczna (ALL) i ostra białaczka szpikowa (AML).
Przewlekła białaczka szpikowa (CML).
Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL).

Występowanie:

ALL/AML: 4 zachorowania na 100 000 osób/rok.
CLL: 3 – 6 zachorowań na 100 000 osób/rok.
CML: 1 zachorowanie na 100 000 osób/rok.

Placówki i lekarze leczący tą chorobę:

Sortowanie: Nazwa
Placówka lecząca tę chorobę

Liczba znalezionych: 1404 - strona 1/94

Lista lekarzy

brak lekarzy.
Liczba znalezionych lekarzy: 0Copyright © 2008-2020 Zdrowie Dla Wszystkich