• Adres: 87-100 Toruń ul. C. Skłodowskiej 73
  • Nr tel. 056-658-44-01
  • Nr tel. 056-658-44-01
  • Nr fax 056-658-44-99
  • Nr fax 056-658-44-99
  • E-mail: biuro@citomed.pl
  • www.citomed.pl


Rehabilitacja Cena *
Zabiegi fizykoterapeutyczne
więcej >>
-
Elektrodiagnostyka
więcej >>
-
Elektroterapia
więcej >>
-
15 - 15
Leczenie polem elektromagnetycznym (magnetoterapia)
więcej >>
-
10 - 100
Ciepłolecznictwo
więcej >>
-
Balneologia
więcej >>
-
Kriosauna
więcej >>
-
Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie
więcej >>
-
Leczenie usprawniające
więcej >>
-
Ultradźwięki
więcej >>
-
20 - 20
Laseroterapia
więcej >>
-
10 - 14
Rehabilitacja dzieci Cena *
Rehabilitacja ruchowa, dzieci
więcej >>
-
Integracja sensoryczna, dzieci
więcej >>
-
Terapia logopedyczna, dzieci
więcej >>
-
Terapia ręki, dzieci, dzieci
więcej >>
-
Terapia pedagogiczna, dzieci
więcej >>
-
Wspomaganie Rozwoju Umysłowego, dzieci
więcej >>
-
Metoda Dobrego Startu, dzieci
więcej >>
-
Zabawy Fundamentalne, dzieci
więcej >>
-
Dogoterapia, dzieci
więcej >>
-
Gimnastyka korekcyjna, dzieci
więcej >>
-
Terapia neuromotoryczna, dzieci
więcej >>
-
Terapia taktylna, dzieci
więcej >>
-
Terapia neuromotoryczna oraz rehabilitacja NDT-Bobath, dzieci
więcej >>
-
Zajęcia artystyczne z elementami dramy, muzyki i plastyki, dzieci
więcej >>
-
Terapia psychomotoryczna wg Procus i Block, dzieci
więcej >>
-
Zajęcia ogólnousprawniające z elem. gimnastyki korekcyjnej, dzieci
więcej >>
-
Muzykoterapia, rytmika, dzieci
więcej >>
-
Diagnoza rehabilitacyjna (ocena rozwoju ruchowego), dzieci
więcej >>
-
Diagnoza Integracji Sensorycznej, dzieci
więcej >>
-
Diagnoza logopedyczna, dzieci
więcej >>
-
Diagnoza psychologiczna i funkcjonowania poznawczego, dzieci
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Rehabilitacja
Rehabilitacja

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Jak oceniasz dostępność do opieki lekarskiej
-

Jak oceniasz dostępność do opieki rehabilitacyjnej
-

Jak oceniasz dostępność do opieki psychologicznej
-

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Personel pomaga, kiedy nie mogę wstać
-

Personel pomaga dbać o skórę, utrzymując ją w czystości, jeżeli sytuacja wymaga
-

Zostały zapewnione warunki do zaspokojenia potrzeb religijno-duchowych
-

Zapewnia odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Warunki pobytu w placówce (czas wypełnienia 1 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (dyżurka pielęgniarska, kuchnia, toaleta itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Czystość w pokojach/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

Dostęp do radioodbiorników i telewizji
-

Dostęp do internetu
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich