Gabinet rehabilitacyjny

Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Krakowskiej

  • Adres: 32-400 Myślenice os. Tysiąclecia 34
  • Nr tel. 012-269 86 11
  • Nr tel. 012-272 10 15
  • Nr fax 012-269 86 11
  • Nr fax 012-272 10 15
  • www.krakow.caritas.pl


Rehabilitacja Cena *
Wzmocnienie mięśni w obrębie chorego stawu kończyny (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Nauka chodu o kulach w przypadku uszkodzeń kończyn dolnych (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Dopasowanie sprzętu ortopedycznego (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Instruktaż rehabilitacji i jej cele po zabiegu (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Likwidacja, zmniejszenie obrzęku, bólu i stanu zapalnego (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Stworzenie jak najszybszych warunków do gojenia się uszkodzonych lub zrekonstruowanych struktur (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Utrzymanie zakresu ruchu w stawie (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Poprawa kontroli mięśniowej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Odzyskanie propriocepcji i siły mięśniowej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Odtworzenie prawidłowych wzorców ruchowych, nauka chodu z odciążeniem operowanej kończyny dolnej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Odzyskanie pełnej kontroli mięśniowej (do roku po zabiegu)
więcej >>
-
Odzyskanie pełnego zakresu ruchu (do roku po zabiegu)
więcej >>
-
Powrót do codziennej aktywności (do roku po zabiegu)
więcej >>
-
Metody terapii manualnej wg Kaltenborna
więcej >>
-
Metody PNF (Proprio Neuromuscular Fascilitation)
więcej >>
-
Metoda Mulligan
więcej >>
-
Maping medyczny i kinesjotaping
więcej >>
-
Metoda Mc Kenziego
więcej >>
-
Ćwiczenia czucia głębokiego – propriocepcji
więcej >>
-
Ćwiczenia rozciągające – stretching
więcej >>
-
Zastosowanie ortez obuwia – Formthotisc
więcej >>
-
SSR - Specyficzna Sportowa Rehabilitacja
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Rehabilitacja
Rehabilitacja


Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich