• Adres: 38-300 Gorlice ul. Szpitalna 12
  • Nr tel. (0-18)-353-71-30
  • Nr tel. (0-18)-353-71-30
  • Nr fax (0-18)-352-60-46
  • Nr fax (0-18)-352-60-46
  • E-mail: szpital.gorlice@ibd.pl


Układ kostny Cena *
Próby czynnościowe
więcej >>
-
Ocena siły mięśniowej
więcej >>
-
Ocena lokomocji
więcej >>
-
Ocena stanu neuromotorycznego w skali Krutzkego
więcej >>
-
Badanie zakresu ruchów
więcej >>
-
Test samoobsługi
więcej >>
-
Test wytrzymałości siłowej
więcej >>
-
Ćwiczenia bierne
więcej >>
-
Ćwiczenia czynne
więcej >>
-
Ćwiczenia izometryczne
więcej >>
-
Ćwiczenia specjalne
więcej >>
-
Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej
więcej >>
-
Mobilizacje i manipulacje
więcej >>
-
Wyciągi
więcej >>
-
Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne
więcej >>
-
Masaż suchy twarzy
więcej >>
-
Masaż suchy jednego odcinka kręgosłupa
więcej >>
-
Masaż suchy kończyny górnej
więcej >>
-
Masaż suchy kończyny dolnej
więcej >>
-
Wyciąg na stole redresyjnym
więcej >>
-
Ćwiczenia bierne PNF
więcej >>
-
Wyciąg rehabilitacyjny
więcej >>
-
Masaż kręgosłupa - trakcja odcinek szyjny
więcej >>
-
Masaż kręgosłupa - trakcja odcinek piersiowy
więcej >>
-
Masaż kręgosłupa - trakcja odcinek lędźwiowy
więcej >>
-
Wyciąg szyjny
więcej >>
-
Wyciąg lędźwiowy
więcej >>
-
Instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania
więcej >>
-
Rehabilitacja kardiologiczna
więcej >>
-
Elektrostymulacja nerwu twarzowego
więcej >>
-
15 - 15
Założenie kołnierza szyjnego
więcej >>
-
Elektrostymulacja mięśni dna miednicy
więcej >>
-
15 - 15
Ćwiczenia na cykloergometrze
więcej >>
-
Rehabilitacja dziecięca - neurologiczna
więcej >>
-
Rehabilitacja metodą Vojty
więcej >>
-
Rehabilitacja metodą NDT Bobath
więcej >>
-
Rehabilitacja głosu
więcej >>
-
Masaż w stanach pourazowych
więcej >>
-
Elektroterapia
więcej >>
-
15 - 15
Pakiet rehabilitacyjny
więcej >>
-
Kompresy rozgrzewające
więcej >>
-
Rehabilitacja przedsionkowa
więcej >>
-
Terapia PNF
więcej >>
-
Sanatorium Cena *
Gimnastyka indywidualna i profilaktyka
więcej >>
-
50 - 50
Masaż suchy kręgosłupa
więcej >>
-
60 - 60
Fala uderzeniowa - pole radiacyjne
więcej >>
-
65 - 65
Rehabilitacja Cena *
inne
więcej >>
-
40 - 40
inne
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Rehabilitacja
Rehabilitacja

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich