• Adres: 31-530 Kraków ul. Łazarza 14
  • Nr tel. (014)-627-33-88
  • Nr fax (014)-627-44-24
  • www.centermed.pl


Skóra Cena *
Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych, do 5cm średnicy
więcej >>
-
300 - 300
Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych
więcej >>
-
Obcięcie lub ścięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)
więcej >>
-
Usuwanie brodawek skóry
więcej >>
-
Wycięcie znamienia
więcej >>
-
1200 - 1200
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite, proste; pojedyncza
więcej >>
-
Wycięcie paznokcia i klinowe wycięcie wału paznokciowego
więcej >>
-
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 5 cm
więcej >>
-
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 10 cm
więcej >>
-
Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 5 cm
więcej >>
-
Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 10 cm
więcej >>
-
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek)
więcej >>
-
Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek)
więcej >>
-
Zniszczenie brodawek płaskich/mięczaka zakaźnego/potówek, wyłyżeczkowanie
więcej >>
-
Nacięcie wędzidełka języka (frenotomia)
więcej >>
-
1200 - 1200
Nacięcie i drenaż mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, powyżej 1 roku życia
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, poniżej 1 roku życia
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż pojedyczego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, powyżej 1 roku życia
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż pojedyczego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, poniżej 1 roku życia
więcej >>
-
Zniszczenie mięczaka zakaźnego lub wyłyżeczkowanie kłykcin, u dzieci
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż, ropnia okołoodbytowego, u dzieci
więcej >>
-
Wycięcie pojedyńczego znamienia barwnikowego, u dzieci
więcej >>
-
Usunięcie guzków skóry (kaszak, włókniak, tłuszczak), u dzieci
więcej >>
-
Nacięcie zanokcicy palca, ręki lub stopy u dzieci (zapalenie wału paznokciowego), u dzieci
więcej >>
-
Układ pokarmowy Cena *
Wycięcie wyrostka robaczkowego;
więcej >>
-
Nacięcie i drenaż, ropnia okołoodbytowego, powierzchownie
więcej >>
-
Operacja naprawcza, pierwotna przepuklina pachwinowa, niemowlę urodzone o czasie w wieku poniżej 6 miesięcy, odprowadzalna
więcej >>
-
2200 - 2200
Operacja naprawcza pierwotnej przepukliny pachwinowej, wiek od 6 miesięcy do 5 lat; odprowadzalna
więcej >>
-
2200 - 2200
Operacja naprawcza pierwotnej przepukliny pachwinowej, wiek 5 lat lub więcej; odprowadzalna
więcej >>
-
2200 - 2200
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, wiek poniżej 5 lat; odprowadzalna
więcej >>
-
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, wiek 5 lat lub więcej; odprowadzalna
więcej >>
-
Nacięcie wędzidełka języka (frenotomia) lub wargi dolnej lub wargi górnej, u dzieci
więcej >>
-
Laparoskopowe usunięcie odcinka krętniczo-kątniczego w chorobie Crohna z wyłonieniem stomii, u dzieci
więcej >>
-
Mapowanie jelita grubego w chorobie Hirshsprunga metoda laparoskopową, u dzieci
więcej >>
-
Operacja radykalna choroby Hirshsprunga metodą klasyczną, u dzieci
więcej >>
-
Laparoskopowa operacja radykalna choroby Hirshsprunga metodą Soave, u dzieci
więcej >>
-
Przezodbytnicze usunięcie odcinka bezzwojowego w chorobie Hirshsprunga metodą TEPT, u dzieci
więcej >>
-
Operacja refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Toupeta w laparoskopii, u dzieci
więcej >>
-
Operacja refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Nissena w laparoskopii, u dzieci
więcej >>
-
Operacyjne odprowadzenie wgłobionego jelita, u dzieci
więcej >>
-
Pyloromyotomia - operacja zwężenia odźwiernika, u dzieci
więcej >>
-
Cholecystektomia laparoskopowa, u dzieci
więcej >>
-
Operacja Refluksu zółądkowo-przełykowego + gastrostomia, u dzieci
więcej >>
-
Założenie gastrostomii metodą laparoskopową, u dzieci
więcej >>
-
Operacja wytworzenia szczelnej przetoki do izopersytaltycznych wlewów do odnerwionego jelita, u dzieci
więcej >>
-
Operacja wytworzenia szczelnej przetoki do przerywanego cewnikowania z wyrostka robaczkowego lub jelita, u dzieci
więcej >>
-
Wycięcie wyrostka robaczkowego laparoskopowo, u dzieci
więcej >>
-
Wycięcie uchyłku Meckla metodą laparoskopową, u dzieci
więcej >>
-
Wycięcie wyrostka robaczkowego, z wycięciem uchyłka Meckela, u dzieci
więcej >>
-
Laparoskopowe usunięcie śledziony, u dzieci
więcej >>
-
Wycięcie torbieli bąblowcowej wątroby, u dzieci
więcej >>
-
Laparoskopowe wycięcie torbieli jamy brzusznej (zdwojenie, hamartoma), u dzieci
więcej >>
-
Wyłonienie stomii dwulufowej, u dzieci
więcej >>
-
Operacja naprawcza w trybie planowym skośnej przepukliny pachwinowej jednostronnej u dzieci powyżej 1 roku życia,
więcej >>
-
2500 - 2500
Operacja naprawcza w trybie planowym skośnej przepukliny pachwinowej obustronnej, u dzieci poniżej 1 roku życia,
więcej >>
-
4500 - 4500
Operacja naprawcza w trybie planowym skośnej przepukliny pachwinowej jednostronnej, u dzieci poniżej 1 roku życia
więcej >>
-
3000 - 3000
Operacja naprawcza w trybie planowym skośnej przepukliny pachwinowej obustronnej u dzieci powyżej 1 roku życia
więcej >>
-
3500 - 3500
Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, u dzieci powyżej 5 lat
więcej >>
-
Operacja naprawcza przepukliny kresy białej, u dzieci
więcej >>
-
Plastyka powłok brzucha w zespole suszonej śliwki, u dzieci
więcej >>
-
Układ rozrodczy Cena *
Operacja plastyczna prącia w celu wyprostowania struny (np. w spodziectwie)
więcej >>
-
Jednoetapowa operacja naprawcza spodziectwa
więcej >>
-
Endoskopowe zniszczenie zastawki cewki tylnej
więcej >>
-
Kalibracja i rozszerzanie cewki moczowej żeńskiej
więcej >>
-
Operacja stulejki
więcej >>
-
800 - 800
Operacja wędzidełka napletka/prącia
więcej >>
-
800 - 800
Wyłyżeczkowanie kłykciny
więcej >>
-
500 - 500
Wycięcie jądra, proste (łącznie z podtorebkowym)
więcej >>
-
2900 - 2900
Wycięcie przydatka jądra
więcej >>
-
Operacja niezstąpionego jądra (okolica pachwinowa lub mosznowa)
więcej >>
-
2000 - 2000
Wycięcie wodniaka jądra; jednostronnie
więcej >>
-
2000 - 2000
Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; jednostronnie
więcej >>
-
Połóg Cena *
Odcięcie przetrwałego kikuta pępowiny
więcej >>
-
Układ odpornościowy (immunologiczny) Cena *
Biopsja węzłów chłonnych jamy brzusznej metoda laparoskopową, u dzieci
więcej >>
-
Ucho Cena *
Usunięcie wyrośli przedusznych, u dzieci
więcej >>
-
Układ kostny Cena *
Operacja kręczu szyi, u dzieci
więcej >>
-
Narządy rodne Cena *
Plastyka napletka u noworodków
więcej >>
-
Układ moczowy Cena *
Wytworzenie cystostomii nadłonowej
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Zaburzenia krwotoczne i hematologiczne u płodu i noworodka
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Chirurgia
Chirurgia dziecięca
Chirurgia dziecięca
Chirurgia dziecięca

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji
-

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta
-

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy
-

Czystość na oddziale/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

TV sali chorych/na oddziale
-

Internet dostępny w sali chorych
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala
-

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich