• Adres: 33-100 Tarnów ul. Chopina 3
  • Nr tel. (014)-627-33-88
  • Nr fax (014)-627-44-24
  • www.centermed.pl


Rehabilitacja Cena *
Zabiegi fizykoterapeutyczne
więcej >>
-
Elektrodiagnostyka
więcej >>
-
Elektroterapia
więcej >>
-
15 - 15
Leczenie polem elektromagnetycznym (magnetoterapia)
więcej >>
-
10 - 100
Ciepłolecznictwo
więcej >>
-
Balneologia
więcej >>
-
Kriosauna
więcej >>
-
Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie
więcej >>
-
Leczenie usprawniające
więcej >>
-
Ultradźwięki
więcej >>
-
20 - 20
Laseroterapia
więcej >>
-
10 - 14
Rehabilitacja dzieci Cena *
Rehabilitacja ruchowa, dzieci
więcej >>
-
Integracja sensoryczna, dzieci
więcej >>
-
Terapia logopedyczna, dzieci
więcej >>
-
Terapia ręki, dzieci, dzieci
więcej >>
-
Terapia pedagogiczna, dzieci
więcej >>
-
Wspomaganie Rozwoju Umysłowego, dzieci
więcej >>
-
Metoda Dobrego Startu, dzieci
więcej >>
-
Zabawy Fundamentalne, dzieci
więcej >>
-
Dogoterapia, dzieci
więcej >>
-
Gimnastyka korekcyjna, dzieci
więcej >>
-
Terapia neuromotoryczna, dzieci
więcej >>
-
Terapia taktylna, dzieci
więcej >>
-
Terapia neuromotoryczna oraz rehabilitacja NDT-Bobath, dzieci
więcej >>
-
Zajęcia artystyczne z elementami dramy, muzyki i plastyki, dzieci
więcej >>
-
Terapia psychomotoryczna wg Procus i Block, dzieci
więcej >>
-
Zajęcia ogólnousprawniające z elem. gimnastyki korekcyjnej, dzieci
więcej >>
-
Muzykoterapia, rytmika, dzieci
więcej >>
-
Diagnoza rehabilitacyjna (ocena rozwoju ruchowego), dzieci
więcej >>
-
Diagnoza Integracji Sensorycznej, dzieci
więcej >>
-
Diagnoza logopedyczna, dzieci
więcej >>
-
Diagnoza psychologiczna i funkcjonowania poznawczego, dzieci
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Rehabilitacja
Rehabilitacja

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/diagnostyka (czas wypełnienia 1 min.)

Oceniam możliwość rezerwacji terminu wizyty u lekarza przez Internet
-

Jak oceniam długość oczekiwania na wizytę
-

Jak oceniam czas oczekiwania w przychodni
-

Jak oceniam możliwość uzyskania porady medycznej przez telefon
-

Jak oceniam realizację wizyty domowych
-

W jakim stopniu personel w Rejestracji prezentuje profesjonalizm i uprzejmość
-

Mogę przeglądać mój ERP/on-line (Elektroniczny Rekord Pacjenta - historia choroby, umówione wizyty oraz wyniki badań przez Internet)
-

Jestem informowany (telefonicznie lub przez Internet) o terminie najbliższej wizyty
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

W przypadku znacznych odchyleń od normy jestem niezwłocznie informowany (telefonicznie/on-line) o konieczności ponownej wizyty
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 30 sek.)

Czy pielęgniarka przed wykonaniem czynności przedstawiła się
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich