• Adres: 33-100 Tarnów ul. Skargi 29a
  • Nr tel. (014)-627-33-88
  • Nr tel. (014)-628-43-52
  • Nr fax (014)-627-44-24
  • www.centermed.pl


Układ oddechowy Cena *
Konsultacja, porada, lekarz pulmonolog
więcej >>
-
70 - 160
Spirometria
więcej >>
-
30 - 40


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu oddechowego
Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
więcej >>
Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych (zapalenie krtani)
więcej >>
Grypa, zapalenie płuc i inne zakażenia dolnych dróg oddechowych
więcej >>
Choroby płuc, w tym tkanki śródmiąższowej płuc
więcej >>
Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
więcej >>
Choroby opłucnej
więcej >>
Inne choroby układu oddechowego (dysfonia, rak krtani)
więcej >>
Odma opłucnowa
więcej >>
Pneumonia
więcej >>
Pylice płuc
więcej >>
Pyłkowica
więcej >>
PZZP
więcej >>
ARDS
więcej >>
choroby płuc wywołane wdychaniem gazów
więcej >>
choroby śródmiąższowe płuc
więcej >>
choroby układu oddechowego w przebiegu innych chorób
więcej >>
choroby wywołane pyłem
więcej >>
kłopoty z oddychaniem
więcej >>
napad astmy
więcej >>
obrzęk płuc
więcej >>
paciorkowcowe zapalenie płuc
więcej >>
płytka opłucnowa
więcej >>
pneumocystozowe zapalenie płuc
więcej >>
POCHP
więcej >>
pooperacyjne choroby układu oddechowego
więcej >>
pylica i gruźlica
więcej >>
pylica krzemowa
więcej >>
pylica węglowa
więcej >>
Rozedma
więcej >>
rozstrzenie oskrzeli
więcej >>
stan podgorączkowy
więcej >>
ucisk w gardle
więcej >>
upośledzona mowa
więcej >>
wysoki głos
więcej >>
zachłystowe zapalenie płuc
więcej >>
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Babezjoza
więcej >>
Influenza
więcej >>
Choroby układu trawiennego
Pyrosis
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Choroby wewnętrzne
Pneumonologia
Pulmonologia

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/diagnostyka (czas wypełnienia 1 min.)

Mogę zarezerwować termin wizyty u lekarza przez Internet
-

Długość oczekiwania na wizytę
-

Czas oczekiwania w przychodni
-

Możliwość uzyskania porady medycznej przez telefon
-

Przychodnia realizuje wizyty domowe
-

Profesjonalizm i uprzejmość personelu w Rejestracji
-

Mogę przeglądać mój ERP (Elektroniczny Rekord Pacjenta - historia choroby, umówione wizyty oraz wyniki badań przez Internet)
-

Jestem informowany (telefonicznie lub przez Internet) o terminie najbliższej wizyty
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

W przypadku znacznych odchyleń od normy jestem niezwłocznie informowany (telefonicznie/ERP) o konieczności ponownej wizyty
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 30 sek.)

Czy pielęgniarka przed wykonaniem czynności przedstawiła się
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich