• Adres: 33-100 Tarnów ul. Okrężna 4a
  • Nr tel. (014)-627-33-88
  • Nr tel. 14-626-97-51
  • Nr fax (014)-627-44-24
  • www.centermed.pl* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Medycyna pracy
Medycyna pracy


Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich