• Adres: 85-796 Bydgoszcz ul. Łochowskiego 7a
  • Nr tel. 052-343-19-54
  • Nr tel. 052-343-19-54
  • Nr fax 052-343-19-54
  • Nr fax 052-343-19-54* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu krążenia
Choroba nadciśnieniowa
więcej >>
Choroba niedokrwienna serca
więcej >>
Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego
więcej >>
Inne choroby serca
więcej >>
Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia
więcej >>
Arrythmia
więcej >>
Przewlekła niewydolność wieńcowa
więcej >>
Choroba wieńcowa
więcej >>
Miażdżyca
więcej >>
MIC
więcej >>
Nadciśnienie tętnicze
więcej >>
Niewydolność krążenia
więcej >>
Omdlenie
więcej >>
Wady wrodzone serca
więcej >>
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic i żył
więcej >>
Zapalenie mięśnia sercowego
więcej >>
Zapalenie osierdzia
więcej >>
Zawał mięśnia sercowego
więcej >>
Zawał serca
więcej >>
Żylaki przełyku
więcej >>
bardzo gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego
więcej >>
BLOKI SERCA
więcej >>
ból promieniujący do żuchwy
więcej >>
ból serca
więcej >>
ból w klatce piersiowej
więcej >>
ból za mostkiem
więcej >>
brak tętna na tętnicy piszczelowej
więcej >>
CZĘSTOSKURCZ NAPADOWY
więcej >>
dorzut zawału serca
więcej >>
gorączka reumatyczna bez zajęcia serca
więcej >>
gorączka reumatyczna z zajęciem serca
więcej >>
KARDIOMIOPATIE O ZNANEJ PRZYCZYNIE
więcej >>
KARDIOMIOPATIE PIERWOTNE
więcej >>
makulopatia
więcej >>
marznięcie
więcej >>
migotanie przedsionków
więcej >>
nadciśnienie
więcej >>
Nadciśnienie płucne, przewlekłe serce płucne
więcej >>
Nadciśnienie tętnicze powikłane zajęciem serca
więcej >>
Nadciśnienie tętnicze powikłane zajęciem serca i nerek
więcej >>
NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA (NZK)
więcej >>
napady duszności połączone z uciskiem w klatce piersiowej
więcej >>
niedociśnienie
więcej >>
NIEDOCIŚNIENIE TĘTNICZE
więcej >>
niereumatyczne wady zastawki aortalnej
więcej >>
niereumatyczne wady zastawki dwudzielnej
więcej >>
niereumatyczne wady zastawki trójdzielnej
więcej >>
niewydolność serca
więcej >>
obrzęk Quinckego (naczynioruchowy)
więcej >>
omdlenia
więcej >>
osłabienie
więcej >>
ostre i podostre zapalenie wsierdza, infekcyjne zapalenie wsierdza
więcej >>
ostre powikłania zawału serca
więcej >>
OSTRE ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO
więcej >>
Ostre zapalenie osierdzia
więcej >>
pieczenie za mostkiem
więcej >>
pierwotne nadciśnienie tętnicze
więcej >>
pląsawica Sydenhama
więcej >>
powiększenie lewej komory serca
więcej >>
POWIKŁANIA CHORÓB SERCA
więcej >>
POZABIEGOWE ZABURZENIA UKŁADU KRĄŻENIA
więcej >>
przerost serca
więcej >>
przewlekła choroba niedokrwienna serca
więcej >>
przewlekłe i zaciskające zapalenie osierdzia, chyloperikardium, tamponada serca
więcej >>
przewlekłe zapalenie wsierdzia i zastawek
więcej >>
skoki ciśnienia tętniczego krwi
więcej >>
spadek wydolności
więcej >>
szmery w sercu
więcej >>
ucisk w klatce piersiowej
więcej >>
uczucie zimna
więcej >>
wady wielozastawkowe serca
więcej >>
wady zastawki aortalnej spowodowane gorączką reumatyczną
więcej >>
wady zastawki dwudzielnej spowodowane gorączką reumatyczną
więcej >>
wady zastawki pnia płucnego
więcej >>
wady zastawki trójdzielnej spowodowane gorączką reumatyczną
więcej >>
Wtórne nadciśnienie tętnicze
więcej >>
wzrost ciśnienia tętniczego
więcej >>
zaburzenia pracy serca
więcej >>
ZABURZENIA PRZEWODNICTWA
więcej >>
ZABURZENIA RYTMU SERCA
więcej >>
zadyszka przy wysiłkach
więcej >>
ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCA W PRZEBIEGU INNYCH CHORÓB
więcej >>
zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia, wsierdzia, zastawek na tle gorączki reumatycznej
więcej >>
zapalenie osierdzia o różnych etiologiach
więcej >>
zapaść
więcej >>
Zatorowość płucna
więcej >>
zatrzymanie krążenia
więcej >>
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe okresu okołoporodowego
więcej >>
Choroby układu oddechowego
zatrzymanie czynności oddechowej
więcej >>
zatrzymanie oddechu
więcej >>
Zawał płuca
więcej >>
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej
więcej >>
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Matołectwo
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Anestezjologia i intensywna terapia
Kardiologia
Choroby wewnętrzne
Kardiologia
  Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  PN-EN ISO 9001:2001 19-06-2007 18-06-2010 Polska Akademia Jakości Cert Sp.z o.o. Świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Jak oceniasz dostępność do opieki lekarskiej
-

Jak oceniasz dostępność do opieki rehabilitacyjnej
-

Jak oceniasz dostępność do opieki psychologicznej
-

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Personel pomaga, kiedy nie mogę wstać
-

Personel pomaga dbać o skórę, utrzymując ją w czystości, jeżeli sytuacja wymaga
-

Zostały zapewnione warunki do zaspokojenia potrzeb religijno-duchowych
-

Zapewnia odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Warunki pobytu w placówce (czas wypełnienia 1 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (dyżurka pielęgniarska, kuchnia, toaleta itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Czystość w pokojach/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

Dostęp do radioodbiorników i telewizji
-

Dostęp do internetu
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich