Całodobowy Zakład Opieki i Rehabilitacji

Akademickie Centrum MedyczneCałodobowy Zakład Opieki i Rehabilitacji przeznaczony jest dla osób starszych, w szczególności dotkniętych schorzeniami mózgu.

Naszym pensjonariuszom oferujemy całodobową troskliwą opiekę.
Profesjonalna rehabilitacja ruchowa i neurorehabilitacja pomaga naszym pacjentom w utrzymaniu kondycji psychofizycznej. Zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami. Program rehabilitacyjny realizowany jest pod nadzorem lekarza.

Oferujemy możliwość skorzystania z profesjonalnej opieki lekarzy specjalistów, jak również profesjonalnej diagnostyki w naszej Poliklinice.

Zakład przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Pacjenci otrzymują pięć posiłków dziennie. Jeżeli lekarz tak zaleci, pacjent otrzymuje potrawy dietetyczne.

Turnus może trwać tydzień, miesiąc lub okres dłuższy niż miesiąc.

Pobyt w pokojach gościnnych regulują odrębne przepisy

NASZA OFERTA:

Opieka:

.: niezbędna pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
.: pielęgnacja i opieka higieniczna,
.: pomoc w kontaktach z otoczeniem.

Usługi bytowe:

.: miejsce pobytu (jedno- i dwuosobowe pokoje gościnne) wyposażone w niezbędne meble, pościel oraz środki utrzymania higieny osobistej,
.: wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych, również dietetycznych wg wskazań lekarza,
.: utrzymanie czystości.

UWAGA! Pacjenci dotknięci chorobą Alzheimera z uwagi na występujące objawy lękowe nie mogą zamieszkiwać w pokojach jednoosobowych.

Usługi wspomagające:

.: terapia zajęciowa,
.: neurorehabilitacja,
.: podnoszenie sprawności intelektualnej i aktywizowanie mieszkańców,
.: stymulowaniu nawiązywania, utrzymy

Choroby wewnętrzne
Geriatria
Medycyna ogólna/rodzinna
Medycyna ogólna
Medycyna rodzinna
Medycyna szkolna
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo i położnictwo środowiskowe
Pielęgniarstwo środowiskowe i rodzinne
Położnictwo środowiskowe i rodzinne

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Jak oceniasz dostępność do opieki lekarskiej

(głosów: 1)

Jak oceniasz dostępność do opieki rehabilitacyjnej

(głosów: 1)

Jak oceniasz dostępność do opieki psychologicznej

(głosów: 1)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się

(głosów: 1)

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia

(głosów: 1)

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały

(głosów: 1)

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania

(głosów: 1)

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)

(głosów: 1)

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu

(głosów: 1)

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego

(głosów: 1)

Szybkość reagowania na wezwanie

(głosów: 1)

Dostępność podczas dyżurów nocnych

(głosów: 1)

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki

(głosów: 1)

Personel pomaga, kiedy nie mogę wstać

(głosów: 1)

Personel pomaga dbać o skórę, utrzymując ją w czystości, jeżeli sytuacja wymaga

(głosów: 1)

Zostały zapewnione warunki do zaspokojenia potrzeb religijno-duchowych

(głosów: 1)

Zapewnia odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu

(głosów: 1)

Warunki pobytu w placówce (czas wypełnienia 1 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia

(głosów: 1)

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (dyżurka pielęgniarska, kuchnia, toaleta itp.)

(głosów: 1)

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów

(głosów: 1)

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)

(głosów: 1)

Czystość w pokojach/w toalecie

(głosów: 1)

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)

(głosów: 1)

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania

(głosów: 1)

Pomoc przy spożywaniu posiłków

(głosów: 1)

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)

(głosów: 1)

Dostęp do radioodbiorników i telewizji

(głosów: 1)

Dostęp do internetu

(głosów: 1)

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki

(głosów: 1)Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich