Dzienny Ośrodek Terapii Poznawczo – Ruchowej

Akademickie Centrum MedyczneW czasie pobytu w Ośrodku proponujemy Państwu zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą (konsultacja oraz rehabilitacja dostosowana do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta). Ośrodek wyposażony jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Grupowe zabiegi rehabilitacyjne w cenie.

Domowa kuchnia (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) jest dostosowana do wymogów dietetycznych.

Oferujemy możliwość skorzystania z opieki lekarzy neurologów, profesorów specjalizujących się w chorobach otępiennych pracujących w Poliklinice, będącej integralną częścią Akademickiego Centrum Medycznego.

Zajęcia odbywają się w małych, odpowiednio dobranych grupach (max. 15 osób) i dostosowane są do poziomu samodzielności i potrzeb uczestników. Głównym celem pobytu naszych podopiecznych w Ośrodku jest podtrzymanie ich sprawności fizycznej i umysłowej oraz przyjemne spędzenie czasu w towarzystwie osób na podobnym etapie życia.

Klub Seniora nazywany także Dziennym Ośrodkiem Terapii Poznawczo-Ruchowej obok pacjentów korzystających z zabiegów rehabilitacyjnych przez okres dłuższy niż doraźnie, przyjmuje również osoby starsze pragnące spędzić swój wolny czas w towarzystwie osób o podobnych zainteresowaniach i upodobaniach.

Ośrodek Terapii Poznawczo-Ruchowej przeznaczony jest dla:

.: osób w początkowym etapie chorób związanych z utratą pamięci,
.: osób z problemami neurologicznymi,
.: seniorów pragnących spędzić czas w towarzystwie innych.

Rehabilitacja Cena *
Balneologia
więcej >>
-
Balneoterapia
więcej >>
-
brak
więcej >>
-
brak
więcej >>
-
Ciepłolecznictwo
więcej >>
-
Ćwiczenia bierne
więcej >>
-
Ćwiczenia czucia głębokiego – propriocepcji
więcej >>
-
Ćwiczenia czynne
więcej >>
-
Ćwiczenia izometryczne
więcej >>
-
Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne
więcej >>
-
Ćwiczenia rozciągające – stretching
więcej >>
-
Ćwiczenia specjalne
więcej >>
-
Dopasowanie sprzętu ortopedycznego (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Elektrodiagnostyka
więcej >>
-
Elektroterapia
więcej >>
-
15 - 15
Hipoterapia
więcej >>
-
Hydroterapia
więcej >>
-
15 - 15
Instruktaż rehabilitacji i jej cele po zabiegu (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Kriokomora
więcej >>
-
15 - 15
Kriosauna
więcej >>
-
Kriosauna
więcej >>
-
Laseroterapia
więcej >>
-
10 - 14
Leczenie polem elektromagnetycznym (magnetoterapia)
więcej >>
-
10 - 100
Leczenie usprawniające
więcej >>
-
Likwidacja, zmniejszenie obrzęku, bólu i stanu zapalnego (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Maping medyczny i kinesjotaping
więcej >>
-
Masaż chiński masaż punktowy
więcej >>
-
Masaż klasyczny
więcej >>
-
Masaż podwodny
więcej >>
-
Masaż segmentalny
więcej >>
-
Masaż suchy
więcej >>
-
40 - 40
Metoda Mc Kenziego
więcej >>
-
Metoda Mulligan
więcej >>
-
Metody PNF (Proprio Neuromuscular Fascilitation)
więcej >>
-
Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej
więcej >>
-
Metody terapii manualnej wg Kaltenborna
więcej >>
-
Mobilizacje i manipulacje
więcej >>
-
Nauka chodu o kulach w przypadku uszkodzeń kończyn dolnych (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Odtworzenie prawidłowych wzorców ruchowych, nauka chodu z odciążeniem operowanej kończyny dolnej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Odzyskanie pełnego zakresu ruchu (do roku po zabiegu)
więcej >>
-
Odzyskanie pełnej kontroli mięśniowej (do roku po zabiegu)
więcej >>
-
Odzyskanie propriocepcji i siły mięśniowej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Pakiet - opieka i rehabilitacja dla osób starszych - pobyt 24h w pokoju dwuosobowym
więcej >>
-
Pakiet - opieka i rehabilitacja dla osób starszych - pobyt 24h w pokoju jednoosobowym
więcej >>
-
Pionizacja i nauka poruszania się
więcej >>
-
35 - 35
Poprawa kontroli mięśniowej (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Powrót do codziennej aktywności (do roku po zabiegu)
więcej >>
-
Rehabilitacja Ambulatoryjna - 1 dzień
więcej >>
-
100 - 100
Rehabilitacja Ambulatoryjna 10 dni zabiegowych
więcej >>
-
970 - 970
Rehabilitacja Ambulatoryjna 15 dni zabiegowych
więcej >>
-
1395 - 1395
Rehabilitacja Ambulatoryjna 5 dni zabiegowych
więcej >>
-
500 - 500
SSR - Specyficzna Sportowa Rehabilitacja
więcej >>
-
Stworzenie jak najszybszych warunków do gojenia się uszkodzonych lub zrekonstruowanych struktur (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Ultradźwięki
więcej >>
-
20 - 20
Utrzymanie zakresu ruchu w stawie (w okresie po zabiegu)
więcej >>
-
Wyciągi
więcej >>
-
Wzmocnienie mięśni w obrębie chorego stawu kończyny (przygotowanie do zabiegu)
więcej >>
-
Zabiegi fizykoterapeutyczne
więcej >>
-
Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie
więcej >>
-
Zastosowanie ortez obuwia – Formthotisc
więcej >>
-
Rehabilitacja dzieci Cena *
Diagnoza Integracji Sensorycznej, dzieci
więcej >>
-
Diagnoza logopedyczna, dzieci
więcej >>
-
Diagnoza psychologiczna i funkcjonowania poznawczego, dzieci
więcej >>
-
Diagnoza rehabilitacyjna (ocena rozwoju ruchowego), dzieci
więcej >>
-
Dogoterapia, dzieci
więcej >>
-
Gimnastyka korekcyjna, dzieci
więcej >>
-
Integracja sensoryczna, dzieci
więcej >>
-
Metoda Dobrego Startu, dzieci
więcej >>
-
Muzykoterapia, rytmika, dzieci
więcej >>
-
Rehabilitacja ruchowa, dzieci
więcej >>
-
Terapia logopedyczna, dzieci
więcej >>
-
Terapia neuromotoryczna oraz rehabilitacja NDT-Bobath, dzieci
więcej >>
-
Terapia neuromotoryczna, dzieci
więcej >>
-
Terapia pedagogiczna, dzieci
więcej >>
-
Terapia psychomotoryczna wg Procus i Block, dzieci
więcej >>
-
Terapia ręki, dzieci, dzieci
więcej >>
-
Terapia taktylna, dzieci
więcej >>
-
Wspomaganie Rozwoju Umysłowego, dzieci
więcej >>
-
Zabawy Fundamentalne, dzieci
więcej >>
-
Zajęcia artystyczne z elementami dramy, muzyki i plastyki, dzieci
więcej >>
-
Zajęcia ogólnousprawniające z elem. gimnastyki korekcyjnej, dzieci
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby wewnętrzne
Geriatria
Medycyna ogólna/rodzinna
Medycyna ogólna
Medycyna rodzinna
Medycyna szkolna
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo i położnictwo środowiskowe
Pielęgniarstwo środowiskowe i rodzinne
Położnictwo środowiskowe i rodzinne
Rehabilitacja
Rehabilitacja
Rehabilitacja dziecięca
Rehabilitacja kardiologiczna
Rehabilitacja narządów ruchu
Rehabilitacja narządów ruchu u dzieci
Rehabilitacja neurologiczna
Rehabilitacja neurologiczna u dzieci

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Jak oceniasz dostępność do opieki lekarskiej
-

Jak oceniasz dostępność do opieki rehabilitacyjnej
-

Jak oceniasz dostępność do opieki psychologicznej
-

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Szybkość reagowania na wezwanie
-

Dostępność podczas dyżurów nocnych
-

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki
-

Personel pomaga, kiedy nie mogę wstać
-

Personel pomaga dbać o skórę, utrzymując ją w czystości, jeżeli sytuacja wymaga
-

Zostały zapewnione warunki do zaspokojenia potrzeb religijno-duchowych
-

Zapewnia odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu
-

Warunki pobytu w placówce (czas wypełnienia 1 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia
-

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (dyżurka pielęgniarska, kuchnia, toaleta itp.)
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

Czystość w pokojach/w toalecie
-

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)
-

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania
-

Pomoc przy spożywaniu posiłków
-

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)
-

Dostęp do radioodbiorników i telewizji
-

Dostęp do internetu
-

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki
-Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich