Badanie elektromiograficzne (EMG), elektroneurograficzne (ENG), badanie multimodalnych potencjałów wywołanych (PW) wykonywane jest  4 –kanałowym unikalnym aparatem Cadwell Sierra Wave.

Badanie EMG/ENG. Znajduje zastosowanie w diagnostyce chorób i urazów  nerwów obwodowych, korzeni i splotów nerwowych oraz mięśni (diagnostyka polineuropatii i miopatii). Wykonywane są pomiary szybkości przewodzenia w nerwach ruchowych i czuciowych, fali F, odruchu H. Badanie diagnozuje uszkodzenie komórek rogów przednich rdzenia (SLA), choroby pierwotnie mięśniowe (dystrofie mięśniowe), miastenię i zespoły  miotoniczne. Ponadto porażenie nerwu twarzowego, zespoły cieśni (cieśń nadgarstka), tężyczkę.

Badanie potencjałów wywołanych (PW) pozwala na rejestrację i ocenę odpowiedzi ośrodków mózgu na standardowe bodźce wzrokowe, czuciowe i słuchowe. Rejestrowane są odpowiednio: wzrokowe (WPW), somatosensoryczne (SSPW) i słuchowe (pnia mózgu SPWPM) potencjały wywołane. Badanie te znajdują zastosowanie w diagnostyce chorób demielinizacyjnych (SM), w urazach mózgu i nerwów czaszkowych, w obiektywizacji zaburzeń czuciowych, w diagnostyce stanów śpiączkowych.

Choroby układu trawiennego
Polipy jelita
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Wstrząs mózgu
więcej >>
Choroby układu krążenia
Wstrząs urazowy
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Diagnostyka
Diagnostyka obrazowa

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/diagnostyka (czas wypełnienia 1 min.)

Mogę zarezerwować termin wizyty u lekarza przez Internet
-

Długość oczekiwania na wizytę
-

Czas oczekiwania w przychodni
-

Możliwość uzyskania porady medycznej przez telefon
-

Przychodnia realizuje wizyty domowe
-

Profesjonalizm i uprzejmość personelu w Rejestracji
-

Mogę przeglądać mój ERP (Elektroniczny Rekord Pacjenta - historia choroby, umówione wizyty oraz wyniki badań przez Internet)
-

Jestem informowany (telefonicznie lub przez Internet) o terminie najbliższej wizyty
-

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów
-

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)
-

W przypadku znacznych odchyleń od normy jestem niezwłocznie informowany (telefonicznie/ERP) o konieczności ponownej wizyty
-

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)
-

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się
-

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia
-

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia planowej operacji/zabiegu
-

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji
-

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia
-

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 30 sek.)

Czy pielęgniarka przed wykonaniem czynności przedstawiła się
-

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/zabiegu
-

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego
-

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania
-Copyright © 2008-2018 Zdrowie Dla Wszystkich