Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MRI)

Akademickie Centrum MedycznePracownia Rezonansu Magnetycznego (MRI) pomyślana jest jako krajowy ośrodek referencyjny w przypadkach trudności diagnostycznych przede wszystkim w chorobach zwyrodnieniowych mózgu (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona), w chorobach demielinizacyjnych (SM) oraz tam gdzie dla rozpoznania wskazane jest wykonanie badania o dużej rozdzielczości.

MR (rezonans magnetyczny) Cena *
Angiografia rezonansu magnetycznego
więcej >>
-
550 - 550
Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych
więcej >>
-
650 - 650
Kontrast Gadovist
więcej >>
-
Kontrast Magnevist
więcej >>
-
Rezonans magnetyczny barku
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny głowy
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny głowy z kontrastem
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej
więcej >>
-
610 - 610
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej z kontrastem
więcej >>
-
610 - 610
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej z kontrastem
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny kolana
więcej >>
-
700 - 700
Rezonans magnetyczny kolana - artrografia
więcej >>
-
950 - 950
Rezonans magnetyczny kości
więcej >>
-
590 - 590
Rezonans magnetyczny kości skroniowych
więcej >>
-
500 - 500
Rezonans magnetyczny kości skroniowych z kontrastem
więcej >>
-
500 - 500
Rezonans magnetyczny kręgosłupa odcinek lędźwiowo - krzyżowy L-S
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny kręgosłupa odcinek lędźwiowo - krzyżowy L-S z kontrastem
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny kręgosłupa odcinek lędźwiowo - krzyżowy L-S z kontrastem
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego Th
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego Th z kontrastem
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny miednicy
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny miednicy z kontrastem
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny nadgarstka
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny nadnerczy
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny nadnerczy z kontrastem
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny oczodołów
więcej >>
-
500 - 500
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej z kontrastem
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny stawów biodrowych
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo - biodrowych
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny stawu skokowego
więcej >>
-
650 - 650
Rezonans magnetyczny sutków
więcej >>
-
800 - 800
Rezonans magnetyczny szyi
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny tkanek miękkich z kontrastem
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny twarzoczaszki
więcej >>
-
500 - 500
Rezonans magnetyczny wątroby
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny wątroby z kontrastem
więcej >>
-
600 - 600
Rezonans magnetyczny, Głowa oraz kontrast oraz spektroskopia
więcej >>
-
Rezonans magnetyczny, Głowa oraz spektroskopia
więcej >>
-
Rezonans magnetyczny, Jama brzuszna oraz cholangiografia MR oraz TK
więcej >>
-
700 - 700
Rezonans magnetyczny, Jama brzuszna+ cholangiografia MR
więcej >>
-
700 - 700
Rezonans magnetyczny, Kości długie
więcej >>
-
590 - 590
Rezonans magnetyczny, Kręgosłup 1 odcinek oraz kontrast
więcej >>
-
550 - 550
Rezonans magnetyczny, Serce
więcej >>
-
Rezonans magnetyczny, Serce oraz kontrast
więcej >>
-
Rezonans magnetyczny, Tętnice obwodowe oraz kontrast
więcej >>
-
Rezonans stawów skroniowo - żuchwowych
więcej >>
-
700 - 700
Rezonans tylnej jamy czaszki
więcej >>
-
500 - 500
Rezonans tylnej jamy czaszki z kontrastem
więcej >>
-
500 - 500


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Choroby układu trawiennego
Polipy jelita
więcej >>
Choroby układu nerwowego
Wstrząs mózgu
więcej >>
Choroby układu krążenia
Wstrząs urazowy
więcej >>


Upewnij się, że lista leczonych schorzeń jest aktualna. Skontaktuj się z placówką.

Diagnostyka
Diagnostyka obrazowa

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Rejestracja/infrastruktura (czas wypełnienia 30 sek.)

Długość oczekiwania na wizytę

(głosów: 1)

Czas oczekiwania przed gabinetem

(głosów: 1)

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do placówki

(głosów: 1)

Profesjonalizm i uprzejmość personelu w Rejestracji

(głosów: 1)

Oceń parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)

(głosów: 1)

Diagnostyka/badanie (czas wypełnienia 30 sek.)

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)

(głosów: 1)

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy

(głosów: 1)

Czy zostałeś poinformowany jak przygotować się do badania (zażywanych lekach, diecie przed badaniem itp.)

(głosów: 1)

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania

(głosów: 1)

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej/po badaniu

(głosów: 1)

Opieka personelu lekarskiego/pielęgniarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz/pielęgniarka przed badaniem/wywiadem przedstawił/a się

(głosów: 1)

Czy lekarz/pielęgniarka zapoznał/a Cię z procesem diagnostycznym

(głosów: 1)

Czy lekarz/pielęgniarka poinformował/a Cię o ryzyku przeprowadzenia badania diagnostycznego

(głosów: 1)

Czy informacje przekazywane przez lekarza/pielęgniarkę były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały

(głosów: 1)Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich