transport sanitarny w ramach poz.

Szpital Powiatowy im. Michała Kajki w Mrągowie

  • Adres: 11-700 Mrągowo ul. Wolności 3
  • Nr tel. 089-741 21 27
  • Nr tel. 089-741 94 11
  • Nr fax 089-741 21 27
  • Nr fax 089-741 21 27
  • www.szpital-mragowo.pl


inne usługi medyczne Cena *
brak
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

  Typ Data nadania Data ważności Nadany przez Zasięg
  ISO 14001:2004 07-03-2008 06-03-2011 DEKRA Certification świaczczenia usług medycznych, stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej oraz ratownictwo medyczne w szpitalnym oddziale ratunkowym


Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich