Oddział ginekologiczno-położniczy

Szpital Powiatu Bytowskiego

  • Adres: 77-200 Miastko ul. Gen. J. Wybickiego 30
  • Nr tel. 059-822-85-00
  • Nr tel. 059-857-26-81
  • Nr fax 059-822-39-90
  • Nr fax 059-822-39-90
  • E-mail: szpital@spzoz.bytow.pl


Poród Cena *
Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej
więcej >>
-
2800 - 2800
Nacięcie krocza z następowym zeszyciem
więcej >>
-
Poród drogą pochwową
więcej >>
-
Poród przy użyciu próżniociągu położniczego z nacięciem krocza
więcej >>
-
Poród mnogi w całości samoistny
więcej >>
-
Operacje pomniejszające objętość płodu
więcej >>
-
Poród mnogi w całości przy pomocy kleszczy lub/i próżniociągu
więcej >>
-
Poród mnogi w całości przez cięcie cesarskie
więcej >>
-
Poród łożyska (oddzielna procedura)
więcej >>
-
Wyłyżeczkowanie macicy po poronieniu
więcej >>
-
1350 - 1350
Wyłyżeczkowanie, po porodzie
więcej >>
-
Poród drogą cesarskiego cięcia
więcej >>
-
Subtotalna lub całkowita histerektomia po cięciu cesarskim
więcej >>
-
Poród drogami natury, po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego (z nacięciem krocza);
więcej >>
-
Poród drogą cięcia cesarskiego, po próbie porodu drogami natury po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego;
więcej >>
-
Kardiotokografia
więcej >>
-
20 - 20
Wewnątrzmaciczna cefalometria
więcej >>
-
Diagnostyka USG macicy ciężarnej - całkowita
więcej >>
-
pH-metria krwi płodu z owłosionej skóry głowy
więcej >>
-
Operacje na płodzie ułatwiające poród
więcej >>
-
Indukcja porodu ciąży martwej powyżej 22. tygodnia
więcej >>
-
Układ rozrodczy Cena *
Biopsja trofoblastu
więcej >>
-
Założenie krążka na szyjkę macicy (pessarium)
więcej >>
-
Narządy rodne Cena *
Wyłyżeczkowanie jamy macicy
więcej >>
-


* Upewnij się, że cennik oraz lista usług medycznych jest aktualna. Skontaktuj się z placówką. Przedział cenowy to cena minimalna i maksymalna za usługę medyczną oferowaną w dowolnej placówce w Polsce.

Ginekologia i położnictwo
Ginekologia i położnictwo

Oceń placówkę / personel

 
Ocena
Twoja ocena

Izba przyjęć/Rejestracja (czas wypełnienia 30 sek.)

Czas oczekiwania w Izbie Przyjęć/do Rejestracji

(głosów: 1)

Troska personelu lekarskiego/pielęgniarskiego o pacjenta

(głosów: 1)

Poszanowanie intymności i godności podczas badania/przyjęcia do Szpitala

(głosów: 1)

Opieka personelu lekarskiego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy lekarz przed badaniem/wywiadem przedstawił się

(głosów: 1)

Czy lekarz zapoznał Cię z procesem leczenia

(głosów: 1)

Czy lekarz poinformował Cię o ryzyku przeprowadzenia operacji/zabiegu

(głosów: 1)

Czy lekarz poinformował Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji

(głosów: 1)

Czy lekarz poinformował Cię o alternatywnych metodach leczenia i koszcie tego leczenia

(głosów: 1)

Czy informacje przekazywane przez lekarza były w sposób dla Ciebie w pełni zrozumiały

(głosów: 1)

Zapewniają odpowiednią opiekę w zakresie leczenia bólu

(głosów: 1)

Jak oceniasz poszanowanie intymności i godności podczas badania

(głosów: 1)

Otrzymałem w wypisie ze szpitala zrozumiałe zalecenia rekonwalescencji domowej

(głosów: 1)

Opieka personelu pielęgniarskiego/położniczego (czas wypełnienia 1 min.)

Czy jesteś informowany o podawanych lekach i sposobie ich zażywania, dawkowania (np. czy występują działania uboczne i jakie, czy zażyć przed lub po posiłku, w jakiej dawce)

(głosów: 1)

Czy pielęgniarka poinformowała Cię jak przygotować się do badań diagnostycznych/operacji

(głosów: 1)

Jak oceniasz troskę i życzliwość personelu pielęgniarskiego

(głosów: 1)

Szybkość reagowania na wezwanie

(głosów: 1)

Dostępność podczas dyżurów nocnych

(głosów: 1)

Poszanowanie intymności i godności podczas opieki

(głosów: 1)

Warunki pobytu na odziale/w szpitalu (czas wypełnienia 1,5 min.)

Poinformowano mnie o harmonogramem dnia na oddziale

(głosów: 1)

Zapoznałem się z rozkładem pomieszczeń (WC, dyżurka pielęgniarska itp.)

(głosów: 1)

Zostałem poinformowany o terminach planowanych badań i zabiegów

(głosów: 1)

Długość oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (np. morfologia, USG, RTG, wymaz itp.)

(głosów: 1)

Zostałem niezwłocznie poinformowany o wynikach badań i odchyleniach od normy

(głosów: 1)

Czystość na oddziale/w toalecie

(głosów: 1)

Warunki do snu i odpoczynku (cisza i spokój)

(głosów: 1)

Jakość, ilość posiłków i estetyka podania

(głosów: 1)

Pomoc przy spożywaniu posiłków

(głosów: 1)

Oceniam parking (bezpłatny, dostępność wolnych miejsc itp.)

(głosów: 1)

Oceniam dostępność do punktów usługowych (fryzjer, kosmetyczka, sklepy itp.)

(głosów: 1)

TV sali chorych/na oddziale

(głosów: 1)

Internet dostępny w sali chorych

(głosów: 1)

Dogodny dojazd/oznakowanie dojazdu do Szpitala

(głosów: 1)

Czy personel poinformował Cię, kiedy opuścisz szpital

(głosów: 1)Copyright © 2008-2018 Zdrowie Dla Wszystkich