• Adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Węgierska 188
  • Nr tel. (014)-627-33-88
  • Nr tel. (018)-442-52-72


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich