• Adres: 33-100 Tarnów ul. Elektryczna 6
  • Nr tel. (014)-627-33-88
  • Nr tel. (014)-632-11-23


Oddziały w tej filii


 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich