• Adres: 68-200 Żary ul. Skarbowa 2
  • Nr tel. 068-4757600
  • Nr tel. 068-4703692
  • Nr fax 068-4757700
  • E-mail: 0800379@zoz.org.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich