• Adres: 87-800 Włocławek ul. Okrzei 66
  • Nr tel. 054-411-16-66
  • Nr tel. 054-411-16-66
  • Nr fax 054-411-11-07
  • E-mail: diagmed.antkowski@vp.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich