Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

  • Adres: 50-368 Wrocław ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50/52
  • Nr tel. 071-7842001
  • Nr tel. 071-733-13-00
  • Nr fax 071-733-13-09


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich